ถ้วยโฟม
- ใช้สำหรับใส่อาหาร หรือขนม
- สะอาด ปลอดภัย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรองรับ
- อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศา
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1 30109-1 จานกลม SB235 ขนาด 9.5นิ้ว x 2ซม. 520 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 86 84
2 8858915531346 จานเปล SB316 ขนาด 16x23.5x2 ซม. 370 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 48 47
3 30109-2 จานโฟม พี.พี 245 ขนาด 16.5x23x3.5 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 83 82
4 8858915531223 ชาม SB45 (ก้นหอย) ขนาด 18x6x11 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 46 45
5 10018-02 ชามยูมี SB52หรือPP218 ขนาด 14.4x7.5x7 ซม. 235 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 37 36
6 30101-4 ชามสีขาว 213 ขนาด 17.5x8x11 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 66 65
7 30101-5 ชามสีขาว 214 ขนาด 17.5x7x11 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 58 57
8 8858802800463 ชามสีขาว 214 (ถ้วยโฟมK-54) ขนาด 18.5x6.5 ซม. 350 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 63 62
9 30101-2 ชามเล็ก 271 ขนาด 11.5x6x6.5 ซม. 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 38 37
10 10018-03 ถ้วย SB56หรือPP271 ขนาด 11.2x6x6 ซม. 156 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 38 37
11 8858651220153 ชามใหญ่ 218 ขนาด 14x8x7 ซม. 100 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 51 50
12 30100-10 ถ้วยสี่เหลี่ยม SB22หรือPP205 ขนาด 11.5x11.5x3 ซม. 150 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 37 36
13 8858651220047 ถ้วยสี่เหลี่ยม 205 ขนาด 9x9x3.5 ซม. 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 37 36
14 8858915531216 ถ้วยเล็ก SB58 ขนาด 10.7x4.2 ซม. 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 29 28
15 10018-01 ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก SB24หรือPP252 ขนาด 11x7x3 ซม. 135 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 32 31
16 8858651220436 ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก 252 ขนาด 11.5x4x7 ซม. 100 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 57 56
17 30101-7 ถาด 313 ขนาด 8x15x2 ซม. 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 36 35
18 30110-1 ถาดโฟมสีดำ 240BK ขนาด 20x25x4 ซม. 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 172 169
19 30110-2 ถาดโฟมสีดำ 241BK ขนาด 6.5x22.5x2.5 ซม. 800 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 87 85
20 30110-3 ถาดโฟมสีดำ ไม่เคลือบฟิล์ม 301BK ขนาด 4x18x1.5 ซม. 520 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 100 98
21 30110-4 ถาดโฟมสีดำ 302BK ขนาด 4x4x2 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 105 103
22 30110-5 ถาดโฟมสีดำ 238BK ขนาด 13.5x20x3 ซม. 410 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 124 121
23 8858802801255 ถาดโฟม K-307 ขนาด 19x26x3.5 ซม. 700 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 55 54
24 30109-4 ถาด SBK5 ขนาด 15.2x21.3x1.5 ซม. 380 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 53 52
25 30109-5 ถาด SB10 ขนาด 15.2x21.3x1.5 ซม. 375 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 55 54
26 30109-6 ถาด SB11 ขนาด 10.5x19x1.7 ซม. 270 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 37 36
27 8858915531391 ถาด SB101 ขนาด 11.5x18.5x1.5 ซม. 230 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 37 36
28 8858802800623 ถาด K-102 ขนาด 14x20x1.5 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 49
29 8858915531490 ถาด SB102 ขนาด 14.5x20x1 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 52 51
30 30109-10 ถาด SB304 ขนาด 7.5x13x1.5 ซม. 100 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 28 27
31 30109-11 ถาด SB103หรือPP303 ขนาด 8.5x14.5x1 ซม. 125 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 49
32 30109-12 ถาด SB104 หรือ SB714 ขนาด 9x16x1.5 ซม. 170 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 29
33 30109-13 ถาด SB105หรือPP312 ขนาด 11.5x11.5x1.3 ซม. 170 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 32 31
34 8858915531421 ถาด SB106หรือPP311 ขนาด 12x12x0.8 ซม. 190 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 41 40
35 8858915531575 ถาด SB107หรือPP502 ขนาด 10.5x18.5x1.7 ซม. 220 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 35 34
36 30109-16 ถาด SB109หรือPP312,PP315 ขนาด 13.5x13.5x1.5 ซม. 190 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 34 33
37 30109-17 ถาด SB200หรือแชมป์7 ขนาด 20x20x1.5 ซม. 660 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 73 72
38 8858915531452 ถาด SB201หรือPP313 ขนาด 9x16x1.5 ซม. 160 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 29
39 30109-19 ถาด SB203 ขนาด 14x14x1.5 ซม. 250 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 36 35
40 30109-20 ถาด SB206 ขนาด 15x15x1.5 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 42 41
41 30109-22 ถาด SB207 ขนาด 10.5x18.5x1.7 ซม. 150 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 39
42 8858802800906 ถาดโฟม K-207 ขนาด 11x19x1.4 ซม. 300 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 55 54
43 30109-23 ถาด SB209หรือPP240 ขนาด 18.5x25x2 ซม. 600 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 95 93
44 30109-24 ถาด SB231 ขนาด 17x17x2 ซม. 330 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 57 56
45 8858915531469 ถาด SB30 ขนาด 13x17.5x1 ซม. 270 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 37 36
46 8858915531537 ถาด SB303หรือPP306 ขนาด 13x19.5x1.5 ซม. 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 46 45
47 30109-28 ถาด SB301 ขนาด 14.5x20x1 ซม. 345 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 52 51
48 8858802801071 ถาดโฟม K-305 ขนาด 11x19x3 ซม. 400 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 42 41
49 30109-29 ถาดลึก PP203 ขนาด 13x18.5x4.5 ซม. 320 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 50 49


รหัส 30109-1
จานกลม SB235 ขนาด 9.5นิ้ว x 2ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 86 บาท
ราคา sme 84.- บาท

รหัส 8858915531346
จานเปล SB316 ขนาด 16x23.5x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 48 บาท
ราคา sme 47.- บาท

รหัส 30109-2
จานโฟม พี.พี 245 ขนาด 16.5x23x3.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 83 บาท
ราคา sme 82.- บาท

รหัส 8858915531223
ชาม SB45 (ก้นหอย) ขนาด 18x6x11 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 46 บาท
ราคา sme 45.- บาท

รหัส 10018-02
ชามยูมี SB52หรือPP218 ขนาด 14.4x7.5x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 37 บาท
ราคา sme 36.- บาท

รหัส 30101-4
ชามสีขาว 213 ขนาด 17.5x8x11 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 66 บาท
ราคา sme 65.- บาท

รหัส 30101-5
ชามสีขาว 214 ขนาด 17.5x7x11 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 58 บาท
ราคา sme 57.- บาท

รหัส 8858802800463
ชามสีขาว 214 (ถ้วยโฟมK-54) ขนาด 18.5x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 63 บาท
ราคา sme 62.- บาท

รหัส 30101-2
ชามเล็ก 271 ขนาด 11.5x6x6.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 38 บาท
ราคา sme 37.- บาท

รหัส 10018-03
ถ้วย SB56หรือPP271 ขนาด 11.2x6x6 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 38 บาท
ราคา sme 37.- บาท

รหัส 8858651220153
ชามใหญ่ 218 ขนาด 14x8x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 51 บาท
ราคา sme 50.- บาท

รหัส 30100-10
ถ้วยสี่เหลี่ยม SB22หรือPP205 ขนาด 11.5x11.5x3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 37 บาท
ราคา sme 36.- บาท

รหัส 8858651220047
ถ้วยสี่เหลี่ยม 205 ขนาด 9x9x3.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 37 บาท
ราคา sme 36.- บาท

รหัส 8858915531216
ถ้วยเล็ก SB58 ขนาด 10.7x4.2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 29 บาท
ราคา sme 28.- บาท

รหัส 10018-01
ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก SB24หรือPP252 ขนาด 11x7x3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 32 บาท
ราคา sme 31.- บาท

รหัส 8858651220436
ถ้วยแปดเหลี่ยมเล็ก 252 ขนาด 11.5x4x7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 57 บาท
ราคา sme 56.- บาท

รหัส 30101-7
ถาด 313 ขนาด 8x15x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 36 บาท
ราคา sme 35.- บาท

รหัส 30110-1
ถาดโฟมสีดำ 240BK ขนาด 20x25x4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 172 บาท
ราคา sme 169.- บาท

รหัส 30110-2
ถาดโฟมสีดำ 241BK ขนาด 6.5x22.5x2.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 87 บาท
ราคา sme 85.- บาท

รหัส 30110-3
ถาดโฟมสีดำ ไม่เคลือบฟิล์ม 301BK ขนาด 4x18x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 100 บาท
ราคา sme 98.- บาท

รหัส 30110-4
ถาดโฟมสีดำ 302BK ขนาด 4x4x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 105 บาท
ราคา sme 103.- บาท

รหัส 30110-5
ถาดโฟมสีดำ 238BK ขนาด 13.5x20x3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 124 บาท
ราคา sme 121.- บาท

รหัส 8858802801255
ถาดโฟม K-307 ขนาด 19x26x3.5 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 55 บาท
ราคา sme 54.- บาท

รหัส 30109-4
ถาด SBK5 ขนาด 15.2x21.3x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 53 บาท
ราคา sme 52.- บาท

รหัส 30109-5
ถาด SB10 ขนาด 15.2x21.3x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 55 บาท
ราคา sme 54.- บาท

รหัส 30109-6
ถาด SB11 ขนาด 10.5x19x1.7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 37 บาท
ราคา sme 36.- บาท

รหัส 8858915531391
ถาด SB101 ขนาด 11.5x18.5x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 37 บาท
ราคา sme 36.- บาท

รหัส 8858802800623
ถาด K-102 ขนาด 14x20x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 50 บาท
ราคา sme 49.- บาท

รหัส 8858915531490
ถาด SB102 ขนาด 14.5x20x1 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 52 บาท
ราคา sme 51.- บาท

รหัส 30109-10
ถาด SB304 ขนาด 7.5x13x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 28 บาท
ราคา sme 27.- บาท

รหัส 30109-11
ถาด SB103หรือPP303 ขนาด 8.5x14.5x1 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 50 บาท
ราคา sme 49.- บาท

รหัส 30109-12
ถาด SB104 หรือ SB714 ขนาด 9x16x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29.- บาท

รหัส 30109-13
ถาด SB105หรือPP312 ขนาด 11.5x11.5x1.3 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 32 บาท
ราคา sme 31.- บาท

รหัส 8858915531421
ถาด SB106หรือPP311 ขนาด 12x12x0.8 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 41 บาท
ราคา sme 40.- บาท

รหัส 8858915531575
ถาด SB107หรือPP502 ขนาด 10.5x18.5x1.7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 35 บาท
ราคา sme 34.- บาท

รหัส 30109-16
ถาด SB109หรือPP312,PP315 ขนาด 13.5x13.5x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 34 บาท
ราคา sme 33.- บาท

รหัส 30109-17
ถาด SB200หรือแชมป์7 ขนาด 20x20x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 73 บาท
ราคา sme 72.- บาท

รหัส 8858915531452
ถาด SB201หรือPP313 ขนาด 9x16x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 30 บาท
ราคา sme 29.- บาท

รหัส 30109-19
ถาด SB203 ขนาด 14x14x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 36 บาท
ราคา sme 35.- บาท

รหัส 30109-20
ถาด SB206 ขนาด 15x15x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 42 บาท
ราคา sme 41.- บาท

รหัส 30109-22
ถาด SB207 ขนาด 10.5x18.5x1.7 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 40 บาท
ราคา sme 39.- บาท

รหัส 8858802800906
ถาดโฟม K-207 ขนาด 11x19x1.4 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 55 บาท
ราคา sme 54.- บาท

รหัส 30109-23
ถาด SB209หรือPP240 ขนาด 18.5x25x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 95 บาท
ราคา sme 93.- บาท

รหัส 30109-24
ถาด SB231 ขนาด 17x17x2 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 57 บาท
ราคา sme 56.- บาท

รหัส 8858915531469
ถาด SB30 ขนาด 13x17.5x1 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 37 บาท
ราคา sme 36.- บาท

รหัส 8858915531537
ถาด SB303หรือPP306 ขนาด 13x19.5x1.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 46 บาท
ราคา sme 45.- บาท

รหัส 30109-28
ถาด SB301 ขนาด 14.5x20x1 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 52 บาท
ราคา sme 51.- บาท

รหัส 8858802801071
ถาดโฟม K-305 ขนาด 11x19x3 ซม.
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 42 บาท
ราคา sme 41.- บาท

รหัส 30109-29
ถาดลึก PP203 ขนาด 13x18.5x4.5 ซม.
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 50 บาท
ราคา sme 49.- บาท