หลอด
- ราคา sme ซื้อยกลัง / หลอดกระดาษซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 17001
หลอดกระดาษ ห่อฟิล์มกระดาษ สีธรรมชาติ ยาว 20 ซม.
น้ำหนัก 140 กรัม
100 เส้น/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก 42 บาท
ราคา sme 41 บาท

รหัส 8858802862959
หลอดก้านคนกาแฟ ยาว 12.7 ซม.
น้ำหนัก 143 กรัม
200 เส้น/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก 52 บาท
ราคา sme 51 บาท

หลอดมุก
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859245700426
หลอดมุกสั้น คละสี (เชอรี่) ยาว 17 ซม. 45 กรัม 35 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 7 6
2
20114-2
หลอดมุกยาว คละสี ยาว 21 ซม. 50 กรัม 35 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 8 7
3
8859245700440
หลอดมุกยาว สีน้ำตาล ยาว 21 ซม. 50 กรัม 35 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 8 7
4
20114-4
หลอดมุกยาว สีดำ ยาว 21 ซม. 50 กรัม 35 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 8 7
5
20114-6
หลอดมุกยาวพิเศษ สีดำ ยาว 24 ซม. 55 กรัม 35 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 7 6
6
20114-11
หลอดมุกยาวพิเศษ สีน้ำตาล ยาว 24 ซม. 50 กรัม 35 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 7 6
7
20114-5
หลอดมุกยาวพิเศษ คละสี ยาว 24 ซม. 55 กรัม 30 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 7 6
8
8858817013308-1
หลอดมุกยาวใส สีส้ม (ตราช้าง) ยาว 21 ซม. 50 กรัม 40 เส้น/แพ็ค 25 แพ็ค/ห่อ 12 11
9
8858817013308-5
หลอดมุกยาวใส สีม่วง (ตราช้าง) ยาว 21 ซม. 50 กรัม 40 เส้น/แพ็ค 25 แพ็ค/ห่อ 12 11
10
8858817013308-2
หลอดมุกยาวใส สีน้ำเงิน (ตราช้าง) ยาว 21 ซม. 50 กรัม 40 เส้น/แพ็ค 25 แพ็ค/ห่อ 12 11
11
8858817013308-3
หลอดมุกยาวใส สีเหลือง (ตราช้าง) ยาว 21 ซม. 50 กรัม 40 เส้น/แพ็ค 25 แพ็ค/ห่อ 12 11
12
8858817013308-4
หลอดมุกยาวใส สีเขียว (ตราช้าง) ยาว 21 ซม. 50 กรัม 40 เส้น/แพ็ค 25 แพ็ค/ห่อ 12 11
13
8859443110447
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม คละสี (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 190 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35
14
88594431104168
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 190 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35
15
88594431104307
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 190 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35
16
20114-10
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล ยาว 21 ซม. 190 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35
17
88594431104239
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 190 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35


8859245700426
หลอดมุกสั้น คละสี (เชอรี่)

8859245700440
หลอดมุกยาว สีน้ำตาล

20114-11
หลอดมุกยาวพิเศษ สีน้ำตาล

8858817013308-1
หลอดมุกยาวใส สีส้ม (ตราช้าง)

8858817013308-5
หลอดมุกยาวใส สีม่วง (ตราช้าง)

8858817013308-2
หลอดมุกยาวใส สีน้ำเงิน (ตราช้าง)

8858817013308-3
หลอดมุกยาวใส สีเหลือง (ตราช้าง)

8858817013308-4
หลอดมุกยาวใส สีเขียว (ตราช้าง)

8859443110447
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม คละสี (ปลาคาร์ฟ)

88594431104168
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ)

88594431104307
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ)

88594431104239
หลอดมุกยาว ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ)

หลอดช้อน
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
20115-1
หลอดช้อน 8 มิล คละสี ยาว 23 ซม. 90 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 15 14
2
20115-2
หลอดช้อน 8 มิล สีเขียวอเมซอน ยาว 23 ซม. 90 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 15 14
3
20115-3
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล ยาว 23 ซม. 90 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 15 14
4
20115-5
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ ยาว 23 ซม. 90 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 15 14
5
8859443110133
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ (ปลาคาร์ฟ) ยาว 23 ซม. 205 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 35 34
6
8859443110119
หลอดช้อน 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 205 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 35 34
7
8859443110126
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) 205 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 35 34
8
8859443110140
หลอดช้อน 8 มิล ขาว (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 205 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 35 34
9
20115-8
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ ยาว 23 ซม. 100 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 24 23
10
20115-9
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล ยาว 23 ซม. 100 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 24 23
11
20115-10
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล ยาว 23 ซม. 100 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 24 23
12
20115-11
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี ยาว 23 ซม. 100 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 24 23


20115-1
หลอดช้อน 8 มิล คละสี

20115-2
หลอดช้อน 8 มิล สีเขียวอเมซอน

20115-3
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล

20115-5
หลอดช้อน 8 มิล สีดำ

8859443110119
หลอดช้อน 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ)

8859443110126
หลอดช้อน 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ)

8859443110140
หลอดช้อน 8 มิล ขาว (ปลาคาร์ฟ)

20115-10
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล

20115-11
หลอดช้อน 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี

หลอดงอหนา 6 มิล
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859245700020
หลอดงอ 6 มิล คละสี (เชอรี่ ) คละ ยาว 21 ซม. 140 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
2
20116-6
หลอดงอ 6 มิล สีดำ ยาว 21 ซม. 140 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
3
8859245700044
หลอดงอ 6 มิล สีน้ำตาล (เชอรี่) ยาว 21 ซม. ยาว 21 ซม. 140 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
4
8859245700068
หลอดงอ 6 มิล สีเขียวอเมซอน (เชอรี่) ยาว 21 ซม. 140 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
5
20116-11
หลอดงอ 6 มิล สีขาว ยาว 21 ซม. 140 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
6
20116-2
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 20 19
7
20116-4
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม คละสี ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 20 19
8
20116-3
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 20 19
9
8850257150193
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีทอง (คละยี่ห้อ) ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 20 19
10
8850257150209
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (คละยี่ห้อ) ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 20 19
11
20116-10
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีขาว (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 20 19


8859245700020
หลอดงอ 6 มิล คละสี (เชอรี่ ) คละ

20116-6
หลอดงอ 6 มิล สีดำ

8859245700068
หลอดงอ 6 มิล สีเขียวอเมซอน (เชอรี่)

20116-11
หลอดงอ 6 มิล สีขาว

20116-2
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT

20116-4
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม คละสี ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT

20116-3
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล ปลาคาร์ฟ,LUCKY CAT

8850257150193
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีทอง (คละยี่ห้อ)

8850257150209
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (คละยี่ห้อ)

20116-10
หลอดงอ 6 มิล ห่อฟิล์ม สีขาว (ปลาคาร์ฟ)

หลอดตรงหนา 6 มิล
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859443110492
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มล. ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 16 15
2
20220-2
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มล. ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 16 15
3
20220-3
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 16 15
4
20118
หลอด ตรง 6 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอน ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 19 18
5
20118-1
หลอด ตรง 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 19 18
6
20118-3
หลอด ตรง 6 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล ยาว 21 ซม. 75 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 19 18
7
8858817013612-1
หลอดสั้น 6 มิล สีชมพู ตรามงกุฎ ยาว 15 ซม. 50 กรัม 95 เส้น/ห่อ 10 ห่อ/แพ็ค 6 5
8
8858817013612-2
หลอดสั้น 6 มิล สีม่วง ตรามงกุฎ ยาว 15 ซม. 50 กรัม 95 เส้น/ห่อ 10 ห่อ/แพ็ค 6 5
9
8858817013612-3
หลอดสั้น 6 มิล สีฟ้า ตรามงกุฎ ยาว 15 ซม. 50 กรัม 95 เส้น/ห่อ 10 ห่อ/แพ็ค 6 5
10
8858817013612-4
หลอดสั้น 6 มิล สีเขียว ตรามงกุฎ ยาว 15 ซม. 50 กรัม 95 เส้น/ห่อ 10 ห่อ/แพ็ค 6 5
11
8858817013612-5
หลอดสั้น 6 มิล สีเหลือง ตรามงกุฎ ยาว 15 ซม. 50 กรัม 95 เส้น/ห่อ 10 ห่อ/แพ็ค 6 5


8859443110492
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มล. ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ)

20220-2
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มล. ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ)

20220-3
หลอด ตรงปลายแหลม 6 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ

20118-3
หลอด ตรง 6 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล

8858817013612-1
หลอดสั้น 6 มิล สีชมพู ตรามงกุฎ

8858817013612-2
หลอดสั้น 6 มิล สีม่วง ตรามงกุฎ

8858817013612-3
หลอดสั้น 6 มิล สีฟ้า ตรามงกุฎ

8858817013612-4
หลอดสั้น 6 มิล สีเขียว ตรามงกุฎ

8858817013612-5
หลอดสั้น 6 มิล สีเหลือง ตรามงกุฎ

หลอดงอหนา 8 มิล
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859443110072
หลอดงอ 8 มิล สีดำ (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
2
8859443110089
หลอดงอ 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
3
8859443110096
หลอดงอ 8 มิล สีเขียวอเมซอน (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
4
8859443110058
หลอดงอ 8 มิล สีพาสเทล (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
5
20117-10
หลอดงอ 8 มิล สีขาว (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
6
20117-11
หลอดงอ 8 มิล สีแดง (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
7
8859443110010
หลอดงอ 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ) ยาว 24 ซม. 220 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 34 33
8
8858817013612
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (ตราช้าง) ยาว 23.5 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
9
8859245700822
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (เชอรี่) ยาว 24 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
10
8859245700839
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (เชอรี่) ยาว 24 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
11
8858817013582
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (ตราช้าง) ยาว 23.5 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
12
8858817013605
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอน (ตราช้าง) ยาว 23.5 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
13
8859245700808
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (เชอรี่) ยาว 24 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
14
8859245700846
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (เชอรี่) ยาว 24 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
15
8858915535443
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี SB ยาว 24 ซม. 361 กรัม 250 เส้น/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 42 41


8859443110072
หลอดงอ 8 มิล สีดำ (ปลาคาร์ฟ)

8859443110089
หลอดงอ 8 มิล สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ)

8859443110096
หลอดงอ 8 มิล สีเขียวอเมซอน (ปลาคาร์ฟ)

20117-10
หลอดงอ 8 มิล สีขาว (ปลาคาร์ฟ)

20117-11
หลอดงอ 8 มิล สีแดง (ปลาคาร์ฟ)

8859443110010
หลอดงอ 8 มิล คละสี (ปลาคาร์ฟ)

8858817013612
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (ตราช้าง)

8859245700822
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (เชอรี่)

8859245700839
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (เชอรี่)

8858817013582
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีดำ (ตราช้าง)

8858817013605
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอน (ตราช้าง)

8859245700808
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี (เชอรี่)

8859245700846
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (เชอรี่)

8858915535443
หลอดงอ 8 มิล ห่อฟิล์ม คละสี SB

หลอดตรงหนา 8 มิล
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859443110454
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ) ยาว 23 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
2
20221-2
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ) ยาว 23 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
3
20221-3
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ) ยาว 23 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20
4
20221-4
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (ปลาคราฟ) ยาว 23 ซม. 105 กรัม 100 เส้น/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 21 20


8859443110454
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีดำ (ปลาคาร์ฟ)

20221-2
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีทอง (ปลาคาร์ฟ)

20221-3
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีน้ำตาล (ปลาคาร์ฟ)

20221-4
หลอดตรงปลายแหลม 8 มล. ห่อฟิล์ม สีเขียวอเมซอล (ปลาคราฟ)