กระสอบพลาสติกสาน
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
บรรจุข้าวสาร
ราคา sme/ใบ
ราคา ปลีก/ใบ
1
80116-1
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 12x17 นิ้ว 25 กรัม 5 กก. 4 5
2
80116-2
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 14x22 นิ้ว 30 กรัม 10 กก. 5 6
3
80116-3
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 16x25 นิ้ว 35 กรัม 15 กก. 6 7
4
80116-4
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 18x30 นิ้ว 40 กรัม 25 กก. 8 9
5
80116-5
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 20x37 นิ้ว 45 กรัม 30 กก. 9 10
6
80116-6
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 23x37 นิ้ว 75 กรัม 50 กก. 10 11
7
80116-7
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 26x40 นิ้ว 90 กรัม 70 กก. 13 14


รหัส 80116-1
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 12x17 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
บรรจุข้าวสาร 5 กก.
ราคา sme/ใบ 4 บาท
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท

รหัส 80116-2
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 14x22 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
บรรจุข้าวสาร 10 กก.
ราคา sme/ใบ 5 บาท
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท

รหัส 80116-3
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 16x25 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
บรรจุข้าวสาร 15 กก.
ราคา sme/ใบ 6 บาท
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท

รหัส 80116-4
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 18x30 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
บรรจุข้าวสาร 25 กก.
ราคา sme/ใบ 8 บาท
ราคาปลีก/ใบ 9 บาท

รหัส 80116-5
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 20x37 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 45 กรัม
บรรจุข้าวสาร 30 กก.
ราคา sme/ใบ 9 บาท
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท

รหัส 80116-6
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 23x37 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 75 กรัม
บรรจุข้าวสาร 50 กก.
ราคา sme/ใบ 10 บาท
ราคาปลีก/ใบ 11 บาท

รหัส 80116-7
กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 26x40 นิ้ว
น้ำหนัก/ใบ 90 กรัม
บรรจุข้าวสาร 70 กก.
ราคา sme/ใบ 13 บาท
ราคาปลีก/ใบ 14 บาท