กล่องพลาสติกใส+ฝาปิด
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 20102-1
กล่องพลาสติก+ฝา BN004
ขนาด 14*4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 55 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคาsme/ใบ 7 บาท

รหัส 20102-2
กล่องพลาสติก+ฝา BN004-A
ขนาด 13*5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 52 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคาsme/ใบ 7 บาท

รหัส 20102-3
กล่องพลาสติก+ฝา BN043
ขนาด 13*4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคาsme/ใบ 6 บาท

รหัส 20102-4
กล่องพลาสติก+ฝา BN057
ขนาด 14*3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 45 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคาsme/ใบ 6 บาท

รหัส 20102-5
กล่องพลาสติก+ฝา BN062
ขนาด 15*5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 54 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9 บาท
ราคาsme/ใบ 8 บาท

รหัส 20102-6
กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด BN061
ขนาด 14x3.8x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 94 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคาsme/ใบ 7 บาท

รหัส 20102-7
กล่องพลาสติก+ฝา BN063
ขนาด 9x4x12 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 73 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8 บาท
ราคาsme/ใบ 7 บาท

รหัส 20508
กล่องพลาสติก+ฝาปิด BN045
ขนาด 16*35 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 55 กรัม
จำนวน 70 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14 บาท
ราคาsme/ใบ 13 บาท

รหัส 20508-2
กล่องฝาแปดเหลี่ยม No.1347
ขนาด 7.5x6x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 78 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคาsme/ใบ 6 บาท

รหัส 20508-3
กล่องรูปหัวใจจัมโบ้ ตัว+ฝาใส No.1385
ขนาด 23x23x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 356 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 33 บาท
ราคาsme/ใบ 32 บาท

รหัส 20508-4
กล่องรูปหัวใจจัมโบ้ ตัวสีแดง+ฝาใส No.1386
ขนาด 24x24x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 350 กรัม
จำนวน 12 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 34 บาท
ราคาsme/ใบ 33 บาท

รหัส 20508-5
กล่องแปดเหลี่ยม+ฝาใส No.1345
ขนาด 22x7 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 365 กรัม
จำนวน 12 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 36 บาท
ราคาsme/ใบ 35 บาท

รหัส 20508-6
กล่องรูปหัวใจจัมโบ้ ตัวสีทอง+ฝาใส No.1385
ขนาด 23x23x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 364 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 35 บาท
ราคาsme/ใบ 34 บาท

รหัส 20509
กล่องพลาสติกไม่แบ่งช่อง+ฝาปิด BN054
ขนาด 12.5*12.5*4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13 บาท
ราคาsme/ใบ 12 บาท

รหัส 20509-2
กล่องพลาสติก (ไม่แบ่งช่อง) +ฝา BN015
ขนาด 10.8x14.8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 105 กรัม
จำนวน 100 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13 บาท
ราคาsme/ใบ 12 บาท

รหัส 20509-3
กล่องสี่เหลี่ยมเตี้ย No.1325
ขนาด 10.8x10.8x5.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 125 กรัม
จำนวน 12 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13 บาท
ราคาsme/ใบ 12 บาท

รหัส 20509-4
กล่องสี่เหลี่ยมสูง No.1326
ขนาด 10.8x10.8x6.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 132 กรัม
จำนวน 12 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13 บาท
ราคาsme/ใบ 12 บาท

รหัส 20509-5
กล่องสี่เหลี่ยมกลาง ตัวสีทองฝาใส No.0939
ขนาด 13.5x20x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 201 กรัม
จำนวน 12 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 23 บาท
ราคาsme/ใบ 22 บาท

รหัส 20510
กล่องพลาสติกแบ่งช่อง+ฝาปิด BN054
ขนาด 12.5*12.5*4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14 บาท
ราคาsme/ใบ 13 บาท

รหัส 20510-2
กล่องพลาสติก (แบ่ง4ช่อง) +ฝา BN015
ขนาด 10.8x14.8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 117 กรัม
จำนวน 100 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14 บาท
ราคาsme/ใบ 13 บาท

รหัส 20530-01
กล่องใส่ของแห้ง+ฝาน้ำตาล MS-1002
ขนาด 7x13.3x18.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 282 กรัม
จำนวน 0
ราคาปลีก/ใบ 69 บาท
ราคาsme/ใบ 68 บาท


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
จำนวน
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1 20102-1 กล่องพลาสติก+ฝา BN004 ขนาด 14*4 ซม. 55 กรัม 24 ใบ/ลัง 8 7
2 20102-2 กล่องพลาสติก+ฝา BN004-A ขนาด 13*5 ซม. 52 กรัม 24 ใบ/ลัง 8 7
3 20102-3 กล่องพลาสติก+ฝา BN043 ขนาด 13*4 ซม. 50 กรัม 24 ใบ/ลัง 7 6
4 20102-4 กล่องพลาสติก+ฝา BN057 ขนาด 14*3 ซม. 45 กรัม 48 ใบ/ลัง 7 6
5 20102-5 กล่องพลาสติก+ฝา BN062 ขนาด 15*5 ซม. 54 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
6 20102-6 กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด BN061 ขนาด 14x3.8x10 ซม. 94 กรัม 24 ใบ/ลัง 8 7
7 20102-7 กล่องพลาสติก+ฝา BN063 ขนาด 9x4x12 ซม. 73 กรัม 24 ใบ/ลัง 8 7
8 20508 กล่องพลาสติก+ฝาปิด BN045 ขนาด 16*35 ซม. 55 กรัม 70 ใบ/ลัง 14 13
9 20508-2 กล่องฝาแปดเหลี่ยม No.1347 ขนาด 7.5x6x10 ซม. 78 กรัม 36 ใบ/ลัง 7 6
10 20508-3 กล่องรูปหัวใจจัมโบ้ ตัว+ฝาใส No.1385 ขนาด 23x23x6 ซม. 356 กรัม 24 ใบ/ลัง 33 32
11 20508-4 กล่องรูปหัวใจจัมโบ้ ตัวสีแดง+ฝาใส No.1386 ขนาด 24x24x4 ซม. 350 กรัม 12 ใบ/ลัง 34 33
12 20508-5 กล่องแปดเหลี่ยม+ฝาใส No.1345 ขนาด 22x7 ซม. 365 กรัม 12 ใบ/ลัง 36 35
13 20508-6 กล่องรูปหัวใจจัมโบ้ ตัวสีทอง+ฝาใส No.1385 ขนาด 23x23x6 ซม. 364 กรัม 24 ใบ/ลัง 35 34
14 20509 กล่องพลาสติกไม่แบ่งช่อง+ฝาปิด BN054 ขนาด 12.5*12.5*4.5 ซม. 50 กรัม 36 ใบ/ลัง 13 12
15 20509-2 กล่องพลาสติก (ไม่แบ่งช่อง) +ฝา BN015 ขนาด 10.8x14.8x4 ซม. 105 กรัม 100 ใบ/ลัง 13 12
16 20509-3 กล่องสี่เหลี่ยมเตี้ย No.1325 ขนาด 10.8x10.8x5.8 ซม. 125 กรัม 12 ใบ/ลัง 13 12
17 20509-4 กล่องสี่เหลี่ยมสูง No.1326 ขนาด 10.8x10.8x6.8 ซม. 132 กรัม 12 ใบ/ลัง 13 12
18 20509-5 กล่องสี่เหลี่ยมกลาง ตัวสีทองฝาใส No.0939 ขนาด 13.5x20x4 ซม. 201 กรัม 12 ใบ/ลัง 23 22
19 20510 กล่องพลาสติกแบ่งช่อง+ฝาปิด BN054 ขนาด 12.5*12.5*4.5 ซม. 50 กรัม 36 ใบ/ลัง 14 13
20 20510-2 กล่องพลาสติก (แบ่ง4ช่อง) +ฝา BN015 ขนาด 10.8x14.8x4 ซม. 117 กรัม 100 ใบ/ลัง 14 13
21 20530-01 กล่องใส่ของแห้ง+ฝาน้ำตาล MS-1002 ขนาด 7x13.3x18.5 ซม. 282 กรัม 0 69 68