โหลพลาสติก
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 20202-15
โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET) 180 ml
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 84 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4 บาท

รหัส 20202-37
โหลเปล่า PET ฝาดำ No.1171 180 ml.
น้ำหนัก/ใบ 54 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-38
โหลเปล่า PET ฝาขาว No.1171 180 ml.
น้ำหนัก/ใบ 54 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-20
โหล 1 ปอนด์ ทรงเรียบ ฝาสีดำ (CAN0038) (PET) 250 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 54 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6 บาท

รหัส 20202-17
โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET) 275 ml
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-29
โหลกลม No.80 ฝาสีเขียว (PET) 275 ml
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-34
โหลทรงกระบอกเล็ก No.0772 (PS) 300 ml
น้ำหนัก/ใบ 37 กรัม
จำนวน 60 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9 บาท
ราคา sme/ใบ 8 บาท

รหัส 20202-16
โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET) 320 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-27
โหลกลม No.62 ฝาสีขาว (PET) 320 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-28
โหลกลม No.62 ฝาสีเขียว (PET) 320 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-26
โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET) 400 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 45 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6 บาท

รหัส 20202-30
โหลกลม No.80 ฝาสีเขียว (PET) 400 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 45 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6 บาท

รหัส 20202-33
โหลกลมใส No.0754 (PS) 450 ml
น้ำหนัก/ใบ 53 กรัม
จำนวน 60 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9 บาท
ราคา sme/ใบ 8 บาท

รหัส 20202-18
โหล 1 ปอนด์ ทรงเนสกาแฟ ฝาสีดำ (PET) 480 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 128 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6 บาท

รหัส 20202-19
โหล 1 ปอนด์ ทรงเนสกาแฟ ฝาสีแดง (PET) 480 ml
น้ำหนัก/ใบ 40 กรัม
จำนวน 128 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6 บาท

รหัส 20202-25
โหล 1 ปอนด์ 0045 ฝาสีดำ (PET) 480 ml
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6 บาท
ราคา sme/ใบ 5 บาท

รหัส 20202-11
โหลแปดเหลี่ยม 0065 ฝาสีแดง (PET) 500 ml
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 99 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4 บาท

รหัส 20202-12
โหลแปดเหลี่ยม 0065 ฝาสีดำ (PET) 500 ml
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 99 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 5 บาท
ราคา sme/ใบ 4 บาท

รหัส 20202-4
โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีแดง (PET) 570 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 70 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-6
โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีครีม (PET) 570 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 70 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-23
โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีเหลือง (PET) 570 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 70 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-31
โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีดำ (PET) 570 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 70 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-5
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีแดง (PET) 630 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-7
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีขาว (PET) 630 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-8
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีเขียว (PET) 630 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-24
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีเหลือง (PET) 630 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-32
โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีดำ (PET) 630 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 72 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-1
โหล 2 ปอนด์ (PET) 960 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 66 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 10 บาท
ราคา sme/ใบ 9 บาท

รหัส 20202-9
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาสีแดง (PET) 1000 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 20202-10
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาสีขาว (PET) 1000 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 20202-35
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาหูหิ้วสีขาว (PET) 1000 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 20202-36
โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาหูหิ้วสีแดง (PET) 1000 ml
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 8850421216502-1
โหลเหลี่ยมข้างเว้า+ฝาน้ำตาล No.2165 (PS) 1040 ml
น้ำหนัก/ใบ 100 กรัม
จำนวน 72 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 25 บาท
ราคา sme/ใบ 24 บาท

รหัส 8850421216502-2
โหลเหลี่ยมข้างเว้า+ฝาครีม No.2165 (PS) 1040 ml
น้ำหนัก/ใบ 100 กรัม
จำนวน 72 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 25 บาท
ราคา sme/ใบ 24 บาท

รหัส 20202-21
โหลทรงกระบอก ฝาสีดำ (PET) 1200 ml
น้ำหนัก/ใบ 75 กรัม
จำนวน 48 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 20202-22
โหลทรงกระบอก ฝาสีแดง (PET) 1200 ml
น้ำหนัก/ใบ 75 กรัม
จำนวน 48 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 20202-13
โหลกลมปาก4นิ้วครึ่ง ฝาสีขาว (PET) 1325 ml
น้ำหนัก/ใบ 110 กรัม
จำนวน 30 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 19 บาท
ราคา sme/ใบ 18 บาท

รหัส 20202-14
โหลกลมปาก4นิ้วครึ่ง ฝาสีแดง (PET) 1325 ml
น้ำหนัก/ใบ 110 กรัม
จำนวน 30 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 19 บาท
ราคา sme/ใบ 18 บาท

รหัส 20202-2
โหล 4 ปอนด์ (PET) 1920 ml
น้ำหนัก/ใบ 90 กรัม
จำนวน 45 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 12 บาท
ราคา sme/ใบ 11 บาท

รหัส 20202-3
โหล 8 ปอนด์ (PET) 3840 ml
น้ำหนัก/ใบ 130 กรัม
จำนวน 35 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 18 บาท
ราคา sme/ใบ 17 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
จำนวน
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1 20202-15 โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 180 ml 30 กรัม 84 ใบ/แพ็ค 5 4
2 20202-37 โหลเปล่า PET ฝาดำ No.1171 ขนาด 180 ml. 54 กรัม 48 ใบ/ลัง 6 5
3 20202-38 โหลเปล่า PET ฝาขาว No.1171 ขนาด 180 ml. 54 กรัม 48 ใบ/ลัง 6 5
4 20202-20 โหล 1 ปอนด์ ทรงเรียบ ฝาสีดำ (CAN0038) (PET) ขนาด 250 ml 40 กรัม 54 ใบ/แพ็ค 7 6
5 20202-17 โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 275 ml 35 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 5
6 20202-29 โหลกลม No.80 ฝาสีเขียว (PET) ขนาด 275 ml 35 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 6 5
7 20202-34 โหลทรงกระบอกเล็ก No.0772 (PS) ขนาด 300 ml 37 กรัม 60 ใบ/ลัง 9 8
8 20202-16 โหลกลม No.62 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 320 ml 40 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 6 5
9 20202-27 โหลกลม No.62 ฝาสีขาว (PET) ขนาด 320 ml 40 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 6 5
10 20202-28 โหลกลม No.62 ฝาสีเขียว (PET) ขนาด 320 ml 40 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 6 5
11 20202-26 โหลกลม No.80 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 400 ml 40 กรัม 45 ใบ/แพ็ค 7 6
12 20202-30 โหลกลม No.80 ฝาสีเขียว (PET) ขนาด 400 ml 40 กรัม 45 ใบ/แพ็ค 7 6
13 20202-33 โหลกลมใส No.0754 (PS) ขนาด 450 ml 53 กรัม 60 ใบ/ลัง 9 8
14 20202-18 โหล 1 ปอนด์ ทรงเนสกาแฟ ฝาสีดำ (PET) ขนาด 480 ml 40 กรัม 128 ใบ/แพ็ค 7 6
15 20202-19 โหล 1 ปอนด์ ทรงเนสกาแฟ ฝาสีแดง (PET) ขนาด 480 ml 40 กรัม 128 ใบ/แพ็ค 7 6
16 20202-25 โหล 1 ปอนด์ 0045 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 480 ml 30 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 6 5
17 20202-11 โหลแปดเหลี่ยม 0065 ฝาสีแดง (PET) ขนาด 500 ml 30 กรัม 99 ใบ/แพ็ค 5 4
18 20202-12 โหลแปดเหลี่ยม 0065 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 500 ml 30 กรัม 99 ใบ/แพ็ค 5 4
19 20202-4 โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีแดง (PET) ขนาด 570 ml 60 กรัม 70 ใบ/แพ็ค 10 9
20 20202-6 โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีครีม (PET) ขนาด 570 ml 60 กรัม 70 ใบ/แพ็ค 10 9
21 20202-23 โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีเหลือง (PET) ขนาด 570 ml 60 กรัม 70 ใบ/แพ็ค 10 9
22 20202-31 โหลกลม 44กรัม 0060 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 570 ml 60 กรัม 70 ใบ/แพ็ค 10 9
23 20202-5 โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีแดง (PET) ขนาด 630 ml 60 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 10 9
24 20202-7 โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีขาว (PET) ขนาด 630 ml 60 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 10 9
25 20202-8 โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีเขียว (PET) ขนาด 630 ml 60 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 10 9
26 20202-24 โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีเหลือง (PET) ขนาด 630 ml 60 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 10 9
27 20202-32 โหลกลม 44กรัม 0072 ฝาสีดำ (PET) ขนาด 630 ml 60 กรัม 72 ใบ/แพ็ค 10 9
28 20202-1
** ขายดี **
โหล 2 ปอนด์ (PET) ขนาด 960 ml 60 กรัม 66 ใบ/แพ็ค 10 9
29 20202-9 โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาสีแดง (PET) ขนาด 1000 ml 60 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 12 11
30 20202-10 โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาสีขาว (PET) ขนาด 1000 ml 60 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 12 11
31 20202-35 โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาหูหิ้วสีขาว (PET) ขนาด 1000 ml 60 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 12 11
32 20202-36 โหลแปดเหลี่ยม 0064 ฝาหูหิ้วสีแดง (PET) ขนาด 1000 ml 60 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 12 11
33 8850421216502-1 โหลเหลี่ยมข้างเว้า+ฝาน้ำตาล No.2165 (PS) ขนาด 1040 ml 100 กรัม 72 ใบ/ลัง 25 24
34 8850421216502-2 โหลเหลี่ยมข้างเว้า+ฝาครีม No.2165 (PS) ขนาด 1040 ml 100 กรัม 72 ใบ/ลัง 25 24
35 20202-21 โหลทรงกระบอก ฝาสีดำ (PET) ขนาด 1200 ml 75 กรัม 48 ใบ/แพ็ค 12 11
36 20202-22 โหลทรงกระบอก ฝาสีแดง (PET) ขนาด 1200 ml 75 กรัม 48 ใบ/แพ็ค 12 11
37 20202-13 โหลกลมปาก4นิ้วครึ่ง ฝาสีขาว (PET) ขนาด 1325 ml 110 กรัม 30 ใบ/แพ็ค 19 18
38 20202-14 โหลกลมปาก4นิ้วครึ่ง ฝาสีแดง (PET) ขนาด 1325 ml 110 กรัม 30 ใบ/แพ็ค 19 18
39 20202-2 โหล 4 ปอนด์ (PET) ขนาด 1920 ml 90 กรัม 45 ใบ/แพ็ค 12 11
40 20202-3 โหล 8 ปอนด์ (PET) ขนาด 3840 ml 130 กรัม 35 ใบ/แพ็ค 18 17