กล่องขนม
- สำหรับใส่ขนม หรือ เบเกอรี่
- กระดาษ Food Grade ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- ผลิตจากกระดาษอาร์ตขาว หรือ กระดาษคราฟท์
- พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 13513-1
กล่องขนมทรงยาว สีเขียว
ขนาด 9.5x6.5 สูง 21.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 13513-2
กล่องขนมทรงยาว สีเหลือง
ขนาด 9.5x6.5 สูง 21.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 13513-3
กล่องขนมทรงยาว สีชมพู
ขนาด 9.5x6.5 สูง 21.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-1
กล่องขนมทรงยาว ลายฟามิงโก้
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-2
กล่องขนมทรงยาว ลายหินอ่อน
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-3
กล่องขนมทรงยาว ลายขาวชมพู
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-4
กล่องขนมทรงยาว ลายดอกไม้
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-5
กล่องขนมทรงยาว ลายสีชมพู
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-6
กล่องขนมทรงยาว ลายสีฟ้า
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-7
กล่องขนมทรงยาว ลายสีดำ
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 12412-8
กล่องขนมทรงยาว ลายสีเหลือง
ขนาด 7x21.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 7 บาท
ราคา sme/ใบ 6

รหัส 8859469416929
กล่องขนม 4 ช่อง ลาย Pink Flower
ขนาด 15.5x15.5x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 81 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 21 บาท
ราคา sme/ใบ 20

รหัส 8859469416950
กล่องขนม 6 ช่อง ลาย Pink Flower
ขนาด 15x23x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 110 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 28 บาท
ราคา sme/ใบ 27

รหัส 13528
กล่องขนมสี่เหลี่ยมจตุรัส (คละลาย)
ขนาด 14.5x14.5 สูง 5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
ราคาปลีก/ใบ 9 บาท
ราคา sme/ใบ 8

ลายกล่องขนมสี่เหลี่ยมจตุรัส รหัส 13528
Nature Nature Nature