ถุงขยะแบบเหนียว
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1
80118-1
ถุงขยะแบบเหนียว สีชมพู ขนาด 45x50 ซม.
45 กรัม
20 ใบ/ม้วน 5 ม้วน/แพ็ค 11 10
2
80118-2
ถุงขยะแบบเหนียว สีเทา ขนาด 45x50 ซม.
45 กรัม
20 ใบ/ม้วน 5 ม้วน/แพ็ค 11 10

Lights
Lights