กระปุกพลาสติก
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859095390150
ชุดกระปุกหอย 13 ออนซ์+ฝา สีใส (P-350D)
ขนาด 11.5x4
น้ำหนัก/แพ็ค 640 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 107.-
ราคา sme/แพ็ค 102.-

รหัส 8859095390143
ชุดกระปุกหอย 6 ออนซ์+ฝา สีใส (P-0170A)
ขนาด 11x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 654 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 98.-
ราคา sme/แพ็ค 94.-

รหัส 8859094605156
ถ้วยเต้าฮวยเรียบใส+ฝาฉีกสีดำ 6 ออนซ์ SW
ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 438 กรัม
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39.-
ราคา sme/แพ็ค 38.-

รหัส 8859008403625-2
ถ้วยเต้าฮวยเรียบใส+ฝาฉีกสีทอง 6 ออนซ์ SW
ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 438 กรัม
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39.-
ราคา sme/แพ็ค 38.-

รหัส 8859008403625-1
ถ้วยเต้าฮวยเรียบใส+ฝาฉีกสีใส 6 ออนซ์ SW
ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 438 กรัม
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 39.-
ราคา sme/แพ็ค 38.-

รหัส 20913-1
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกดำ
ขนาด 7.5x7x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 50.-

รหัส 20913-3
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกทอง
ขนาด 7.5x7x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 50.-

รหัส 20913-2
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกใส
ขนาด 7.5x7x5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
จำนวน 25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 50.-

รหัส 20916
แผ่นฝาโฟมกาว ปิดปากกระปุก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.3 ซม.
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ชิ้น/แพ็ค(0 )
ราคาปลีก/แพ็ค 20.-
ราคา sme/แพ็ค 19.-

รหัส 20917
แผ่นฝาโฟมกาว ปิดปากกระปุก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.8 ซม.
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค 42 กรัม
จำนวน 10 ชิ้น/แพ็ค(0 )
ราคาปลีก/แพ็ค 20.-
ราคา sme/แพ็ค 19.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859095390150
ชุดกระปุกหอย 13 ออนซ์+ฝา สีใส (P-350D) ขนาด 11.5x4 640 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 107 102
2
8859095390143
ชุดกระปุกหอย 6 ออนซ์+ฝา สีใส (P-0170A) ขนาด 11x4.5 ซม. 654 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 98 94
3
8859094605156
ถ้วยเต้าฮวยเรียบใส+ฝาฉีกสีดำ 6 ออนซ์ SW ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม. 438 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 39 38
4
8859008403625-2
ถ้วยเต้าฮวยเรียบใส+ฝาฉีกสีทอง 6 ออนซ์ SW ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม. 438 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 39 38
5
8859008403625-1
ถ้วยเต้าฮวยเรียบใส+ฝาฉีกสีใส 6 ออนซ์ SW ขนาด 7.5x7.5x5.5 ซม. 438 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 39 38
6
20913-1
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกดำ ขนาด 7.5x7x5 ซม. 375 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 51 50
7
20913-3
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกทอง ขนาด 7.5x7x5 ซม. 375 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 51 50
8
20913-2
ถ้วยแคปซูล G.117+ฝาฉีกใส ขนาด 7.5x7x5 ซม. 375 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 51 50
9
20916
แผ่นฝาโฟมกาว ปิดปากกระปุก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.3 ซม. ขนาด 40 กรัม 10 ชิ้น/แพ็ค 0 20 19
10
20917
แผ่นฝาโฟมกาว ปิดปากกระปุก เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.8 ซม. ขนาด 42 กรัม 10 ชิ้น/แพ็ค 0 20 19


รหัส 20910-17
BN001 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 7x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 18 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20103-9
BN001 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
ขนาด 7x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 18 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20910-20
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 256 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20103-1
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 256 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20910-19
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
ขนาด 8x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 256 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20910-18
BN019 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 6.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 450 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20504
BN019 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
ขนาด 6.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 450 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20505
BN020 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
ขนาด 5.4x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 16 กรัม
จำนวน 1000 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 3.-
ราคา sme/ใบ 2.-

รหัส 20105-3
BN021 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 160 มล. (PP)
ขนาด 6.5x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20105-4
BN022PP กระปุกฝาเกลียวสีแดง 230 มล.(PP)
ขนาด 7.5x7 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20910-6
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 7.-
ราคา sme/ใบ 6.-

รหัส 20103-2
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 7.-
ราคา sme/ใบ 6.-

รหัส 20910-7
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 7x7 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 7.-
ราคา sme/ใบ 6.-

รหัส 20910-29
BN027 กระปุกฝาเกลียวสีทอง 500 มล. (PP)
ขนาด 10.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 36 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20105-5
BN027 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 500 มล.(PP)
ขนาด 10.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 36 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20103-11
BN034 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
ขนาด 9x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20105-1
BN039 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 70 มล.(PP)
ขนาด 5.5x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
จำนวน 20 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 3.-
ราคา sme/ใบ 2.-

รหัส 20105-2
BN042 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 120 มล. (PP)
ขนาด 6.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 12 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20103-10
BN047PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS)
ขนาด 6x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 17 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20910-9
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 8x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 46 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13.-
ราคา sme/ใบ 12.-

รหัส 20910-21
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 8x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 46 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13.-
ราคา sme/ใบ 12.-

รหัส 20910-11
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 8x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 46 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13.-
ราคา sme/ใบ 12.-

รหัส 20910-10
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 8x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 46 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 13.-
ราคา sme/ใบ 12.-

รหัส 20910-12
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 16.-
ราคา sme/ใบ 15.-

รหัส 20910-26
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 16.-
ราคา sme/ใบ 15.-

รหัส 20910-8
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 16.-
ราคา sme/ใบ 15.-

รหัส 20910-27
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 16.-
ราคา sme/ใบ 15.-

รหัส 20910-22
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 71 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 19.-
ราคา sme/ใบ 18.-

รหัส 20910-24
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 8x19.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 71 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 19.-
ราคา sme/ใบ 18.-

รหัส 20910-23
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 71 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 19.-
ราคา sme/ใบ 18.-

รหัส 20910-25
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 8x17 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 71 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 19.-
ราคา sme/ใบ 18.-

รหัส 20910-13
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 8x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20103-3
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 8x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20910-15
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 8x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20910-14
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 8x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20514-4
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 7.5x12 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20514-3
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 7.5x12 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20514-1
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 7.5x12 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20514-2
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 7.5x12 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20910-5
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 32 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20103-4
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 32 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20910-28
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 32 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20910-3
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 26 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20103-5 ** ขายดี **
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 26 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20910-4
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 26 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20910-2
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS)
ขนาด 7x9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 32 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20103-6
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS)
ขนาด 7x9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 32 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20910-1
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS)
ขนาด 7x9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 32 กรัม
จำนวน 36 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20603-3
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีน้ำเงิน
ขนาด 8.0x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 252 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20603-4
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีส้ม
ขนาด 8.0x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 252 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20603-2
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีเหลือง
ขนาด 8.0x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 252 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20603-1
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีแดง
ขนาด 8.0x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 252 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20601-2
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีน้ำเงิน
ขนาด 8.0x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 45 กรัม
จำนวน 96 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14.-
ราคา sme/ใบ 13.-

รหัส 20601-3
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีส้ม
ขนาด 8.0x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 45 กรัม
จำนวน 96 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14.-
ราคา sme/ใบ 13.-

รหัส 20601-4
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีเหลือง
ขนาด 8.0x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 45 กรัม
จำนวน 96 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14.-
ราคา sme/ใบ 13.-

รหัส 20601-1
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีแดง
ขนาด 8.0x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 45 กรัม
จำนวน 96 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 14.-
ราคา sme/ใบ 13.-

รหัส 20602-5
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีดำ
ขนาด 8.0x16 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 64 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 22.-
ราคา sme/ใบ 21.-

รหัส 20602-3
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีน้ำเงิน
ขนาด 8.0x16 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 64 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 22.-
ราคา sme/ใบ 21.-

รหัส 20602-4
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีส้ม
ขนาด 8.0x16 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 64 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 22.-
ราคา sme/ใบ 21.-

รหัส 20602-2
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีเหลือง
ขนาด 8.0x16 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 64 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 22.-
ราคา sme/ใบ 21.-

รหัส 20602-1
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีแดง
ขนาด 8.0x16 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 60 กรัม
จำนวน 64 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 22.-
ราคา sme/ใบ 21.-

รหัส 20914-7
กระบอกขาไก่จิ๋ว+ฝาสีขาว No.0750 (PS)
ขนาด 7x7.5x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 72 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20914-6
กระบอกพีเอสฝาโดมสีขาว No.0775 (PS)
ขนาด 15x6.5x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 43 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20914-5
กระบอกพีเอสฝาโดมสีแดง No.0774 (PS)
ขนาด 12x6.5x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 41 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 11.-
ราคา sme/ใบ 10.-

รหัส 20914-9
กระบอกพีเอสฝาโดมสีแดง No.0775 (PS)
ขนาด 15x6.5x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 43 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20914-8
กระปุก 8 เหลี่ยม+ฝาแดง No.1031
ขนาด 8x7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 41 กรัม
จำนวน 72 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20914-1
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 6x15 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 36 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 21.-
ราคา sme/ใบ 20.-

รหัส 20914-2
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 8.5x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 44 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 23.-
ราคา sme/ใบ 22.-

รหัส 20914-3
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 8.5x11 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 44 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 25.-
ราคา sme/ใบ 24.-

รหัส 20914-4
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 8.5x13 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 44 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 29.-
ราคา sme/ใบ 28.-

รหัส 20914-10
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 8.5x8.5x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 36 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 21.-
ราคา sme/ใบ 20.-

รหัส 20914-11
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 10x17.5x9.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 41.-
ราคา sme/ใบ 40.-

รหัส 20914-12
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET)
ขนาด 10x20x9.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 44.-
ราคา sme/ใบ 43.-

รหัส 8850421103307
กระปุก8เหลี่ยม ฝาสีขาว No.1033 (PS)
ขนาด 13.3x10.2x12.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 133 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 29.-
ราคา sme/ใบ 28.-

รหัส 8859481471043
กระปุกพลาสติก PET ฝาอลูมิเนียม 1150 Ml. (BY605)
ขนาด 9.5x18x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 144 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 17.-
ราคา sme/ใบ 16.-

รหัส 8859481471081
กระปุกพลาสติก PET ฝาอลูมิเนียม 700 Ml. (BY614)
ขนาด 9.5x11.7x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 124 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 16.-
ราคา sme/ใบ 15.-

รหัส 8859481471036
กระปุกพลาสติก PET ฝาอลูมิเนียม 900 Ml. (BY604)
ขนาด 9.5x15x10 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 125 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 17.-
ราคา sme/ใบ 16.-

รหัส 20912-5
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS)
ขนาด 6x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20912-4
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
ขนาด 6x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20516-2
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 6x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20515-3
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PP)
ขนาด 7.5x7.3x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20515-2
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PP)
ขนาด 7.5x7.3x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20515-1
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PP)
ขนาด 7.5x7.3x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20912-11
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS)
ขนาด 7x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20103-7
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
ขนาด 7x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20912-7
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
ขนาด 7x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20912-6
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 7x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 22 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20912-8
BN037 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20103-8
BN037 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
ขนาด 7x8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20507-3
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
ขนาด 7.5x7.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20507-1
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
ขนาด 7.5x7.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20507-2
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS)
ขนาด 7.5x7.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20912-10
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS)
ขนาด 10.3x8.5x9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20511-2
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
ขนาด 10.3x8.5x9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20912-9
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
ขนาด 10.3x8.5x9 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 24 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20912-3
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS)
ขนาด 10.2x5x8.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 38 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20912-1
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS)
ขนาด 10.2x5x8.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 38 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20912-2
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS)
ขนาด 10.2x5x8.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 38 กรัม
จำนวน 48 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20701-4
G.116 ถ้วยฝาฉีกสีขาวขุ่น
ขนาด 6.7x6.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20701-7
G.116 ถ้วยฝาฉีกสีดำ
ขนาด 6.7x6.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20701-6
G.116 ถ้วยฝาฉีกสีทอง
ขนาด 6.7x6.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20701-5
G.118 ถ้วยฝาฉีก
ขนาด 7.3x7.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20701-1
NO.011 กระปุกมะขาม 5ออนซ์
ขนาด 6.5x6.4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20701-2
NO.015 กระปุกน้ำพริก
ขนาด 6.2x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 16 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20701-3
NO.201 กระปุกฝาฉีก
ขนาด 7.2x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 12 กรัม
จำนวน 800 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20911-4
BN006PS กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS)
ขนาด 7.7x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 15 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20911-1
BN030 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP)
ขนาด 9.3x6.1ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 400 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20911-2
BN035 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP)
ขนาด 12x6.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 200 ใบ/ห่อ
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20911-3
BN049S กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS)
ขนาด 9x4.3 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 23 กรัม
จำนวน 256 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20703-1
G.195 กระบอกสี่เหลี่ยมสูง
ขนาด 5.5x12.8 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 174 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 12.-
ราคา sme/ใบ 11.-

รหัส 20703-2
G.197 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง
ขนาด 5.5x7.0 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 25 กรัม
จำนวน 288 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20703-3
G.198 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง
ขนาด 5.5x10.2 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 216 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 11.-
ราคา sme/ใบ 10.-

รหัส 20703-5
G.199PP กระบอกสี่เหลี่ยมขุ่น
ขนาด 5.5x10.2 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 125 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20703-4
G.199PS กระบอกสี่เหลี่ยมใส
ขนาด 5.5x10.2 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 35 กรัม
จำนวน 216 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 9.-
ราคา sme/ใบ 8.-

รหัส 20801-1
NO.002 กระปุกฝาขาวใหญ่
ขนาด 8.8 x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 280 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 8.-
ราคา sme/ใบ 7.-

รหัส 20801-2
NO.007 กระปุกจิ๋ว+ฝา
ขนาด 5.5x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
จำนวน 504 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20801-8
NO.008 กระปุกใสฝาสีฟ้า 4oz.
ขนาด 6.9x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 260 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20801-6
NO.008 กระปุกใสฝาสีเขียว 4oz.
ขนาด 6.9x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 260 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20801-9
NO.008 กระปุกใสฝาสีเหลือง 4oz.
ขนาด 6.9x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 260 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20801-7
NO.008 กระปุกใสฝาสีแดง 4oz.
ขนาด 6.9x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 260 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20801-3
NO.008 กระปุกใสฝาสีใสขุ่น 4oz.
ขนาด 6.9x4.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 260 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20801-4
NO.202 กระปุกฝากด
ขนาด 9.4x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20801-5
NO.203 กระปุกฝากด
ขนาด 6.5x5.2 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20113-3
กระปุก 2022 (ฝากด) 5ออนซ์
ขนาด 8x5.5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 30 กรัม
จำนวน 144 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20113-2
กระปุก ฝากด (1012) 4ออนซ์
ขนาด 7x5 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 20 กรัม
จำนวน 144 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 5.-
ราคา sme/ใบ 4.-

รหัส 20113-1
กระปุกน้ำพริก ฝากด (1003) 3ออนซ์
ขนาด 4.5x4 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 10 กรัม
จำนวน 500 ใบ/ลัง
ราคาปลีก/ใบ 4.-
ราคา sme/ใบ 3.-

รหัส 20915-1
โหลสังขยาเล็ก No.0535 (PS)
ขนาด 4.5x7x6 ซม.
น้ำหนัก/ใบ 18 กรัม
จำนวน 12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 6.-
ราคา sme/ใบ 5.-

รหัส 20201-1
กระปุก 306/400 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ
ขนาด 400 ml
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 120 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 14.-
ราคา sme/ใบ 13.-

รหัส 20201-3
กระปุก 306/400 แบบเหลี่ยม ฝาสีเหลือง
ขนาด 400 ml
น้ำหนัก/ใบ 50 กรัม
จำนวน 120 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 14.-
ราคา sme/ใบ 13.-

รหัส 20201-2
กระปุก 306/800 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ
ขนาด 800 ml
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 48 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 17.-
ราคา sme/ใบ 16.-

รหัส 20201-4
กระปุก 306/800 แบบเหลี่ยม ฝาสีเหลือง
ขนาด 800 ml.
น้ำหนัก/ใบ 65 กรัม
จำนวน 48 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 17.-
ราคา sme/ใบ 16.-

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
จำนวน
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1
20910-17
BN001 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 7x5 ซม. 18 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
2
20103-9
BN001 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS) ขนาด 7x5 ซม. 18 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
3
20910-20
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 8x4 ซม. 22 กรัม 256 ใบ/ลัง 5 4
4
20103-1
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 8x4 ซม. 22 กรัม 256 ใบ/ลัง 5 4
5
20910-19
BN00111 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS) ขนาด 8x4 ซม. 22 กรัม 256 ใบ/ลัง 5 4
6
20910-18
BN019 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 6.5x4.5 ซม. 20 กรัม 450 ใบ/ลัง 4 3
7
20504
BN019 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS) ขนาด 6.5x4.5 ซม. 20 กรัม 450 ใบ/ลัง 4 3
8
20505
BN020 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS) ขนาด 5.4x4 ซม. 16 กรัม 1000 ใบ/ลัง 3 2
9
20105-3
BN021 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 160 มล. (PP) ขนาด 6.5x6 ซม. 15 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 5 4
10
20105-4
BN022PP กระปุกฝาเกลียวสีแดง 230 มล.(PP) ขนาด 7.5x7 ซม. 25 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 6 5
11
20910-6
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 7x7 ซม. 25 กรัม 36 ใบ/ลัง 7 6
12
20103-2
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 7x7 ซม. 25 กรัม 36 ใบ/ลัง 7 6
13
20910-7
BN022PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 7x7 ซม. 25 กรัม 36 ใบ/ลัง 7 6
14
20910-29
BN027 กระปุกฝาเกลียวสีทอง 500 มล. (PP) ขนาด 10.5x6.5 ซม. 35 กรัม 36 ใบ/แพ็ค 8 7
15
20105-5
BN027 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 500 มล.(PP) ขนาด 10.5x6.5 ซม. 35 กรัม 36 ใบ/แพ็ค 8 7
16
20103-11
BN034 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS) ขนาด 9x6 ซม. 30 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
17
20105-1
BN039 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 70 มล.(PP) ขนาด 5.5x4 ซม. 10 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 3 2
18
20105-2
BN042 กระปุกฝาเกลียวสีแดง 120 มล. (PP) ขนาด 6.5x4.5 ซม. 12 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 4 3
19
20103-10
BN047PS กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใส (PS) ขนาด 6x5 ซม. 17 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
20
20910-9
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 8x13 ซม. 46 กรัม 24 ใบ/ลัง 13 12
21
20910-21
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 8x13 ซม. 46 กรัม 24 ใบ/ลัง 13 12
22
20910-11
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 8x13 ซม. 46 กรัม 24 ใบ/ลัง 13 12
23
20910-10
BN064 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS) ขนาด 8x13 ซม. 46 กรัม 24 ใบ/ลัง 13 12
24
20910-12
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 8x17 ซม. 65 กรัม 24 ใบ/ลัง 16 15
25
20910-26
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 8x17 ซม. 65 กรัม 24 ใบ/ลัง 16 15
26
20910-8
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 8x17 ซม. 65 กรัม 24 ใบ/ลัง 16 15
27
20910-27
BN065 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS) ขนาด 8x17 ซม. 65 กรัม 24 ใบ/ลัง 16 15
28
20910-22
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 8x17 ซม. 71 กรัม 24 ใบ/ลัง 19 18
29
20910-24
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 8x19.5 ซม. 71 กรัม 24 ใบ/ลัง 19 18
30
20910-23
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 8x17 ซม. 71 กรัม 24 ใบ/ลัง 19 18
31
20910-25
BN066 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS) ขนาด 8x17 ซม. 71 กรัม 24 ใบ/ลัง 19 18
32
20910-13
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 8x10 ซม. 35 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
33
20103-3
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 8x10 ซม. 35 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
34
20910-15
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 8x10 ซม. 35 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
35
20910-14
BN071 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS) ขนาด 8x10 ซม. 35 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
36
20514-4
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 7.5x12 ซม. 20 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
37
20514-3
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 7.5x12 ซม. 20 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
38
20514-1
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 7.5x12 ซม. 20 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
39
20514-2
BN072 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีใสขุ่น (PS) ขนาด 7.5x12 ซม. 20 กรัม 24 ใบ/ลัง 9 8
40
20910-5
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 7x8 ซม. 32 กรัม 36 ใบ/ลัง 8 7
41
20103-4
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 7x8 ซม. 32 กรัม 36 ใบ/ลัง 9 8
42
20910-28
BN075 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 7x8 ซม. 32 กรัม 36 ใบ/ลัง 8 7
43
20910-3
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 7x8 ซม. 26 กรัม 36 ใบ/ลัง 8 7
44
20103-5
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 7x8 ซม. ** ขายดี ** 26 กรัม 36 ใบ/ลัง 8 7
45
20910-4
BN076 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 7x8 ซม. 26 กรัม 36 ใบ/ลัง 8 7
46
20910-2
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีขาว (PS) ขนาด 7x9 ซม. 32 กรัม 36 ใบ/ลัง 9 8
47
20103-6
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีดำ (PS) ขนาด 7x9 ซม. 32 กรัม 36 ใบ/ลัง 9 8
48
20910-1
BN077 กระปุกพลาสติก+ฝาเกลียวสีทอง (PS) ขนาด 7x9 ซม. 32 กรัม 36 ใบ/ลัง 9 8
49
20603-3
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีน้ำเงิน ขนาด 8.0x4 ซม. 25 กรัม 252 ใบ/ลัง 8 7
50
20603-4
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีส้ม ขนาด 8.0x4 ซม. 25 กรัม 252 ใบ/ลัง 8 7
51
20603-2
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีเหลือง ขนาด 8.0x4 ซม. 25 กรัม 252 ใบ/ลัง 8 7
52
20603-1
NO.001 กระปุกเกลียวเล็ก - สีแดง ขนาด 8.0x4 ซม. 25 กรัม 252 ใบ/ลัง 8 7
53
20601-2
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีน้ำเงิน ขนาด 8.0x10 ซม. 45 กรัม 96 ใบ/ลัง 14 13
54
20601-3
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีส้ม ขนาด 8.0x10 ซม. 45 กรัม 96 ใบ/ลัง 14 13
55
20601-4
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีเหลือง ขนาด 8.0x10 ซม. 45 กรัม 96 ใบ/ลัง 14 13
56
20601-1
NO.17 กระปุกเกลียวกลาง - สีแดง ขนาด 8.0x10 ซม. 45 กรัม 96 ใบ/ลัง 14 13
57
20602-5
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีดำ ขนาด 8.0x16 ซม. 60 กรัม 64 ใบ/ลัง 22 21
58
20602-3
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีน้ำเงิน ขนาด 8.0x16 ซม. 60 กรัม 64 ใบ/ลัง 22 21
59
20602-4
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีส้ม ขนาด 8.0x16 ซม. 60 กรัม 64 ใบ/ลัง 22 21
60
20602-2
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีเหลือง ขนาด 8.0x16 ซม. 60 กรัม 64 ใบ/ลัง 22 21
61
20602-1
NO.18 กระปุกเกลียวใหญ่ - สีแดง ขนาด 8.0x16 ซม. 60 กรัม 64 ใบ/ลัง 22 21
62
20914-7
กระบอกขาไก่จิ๋ว+ฝาสีขาว No.0750 (PS) ขนาด 7x7.5x6.5 ซม. 25 กรัม 72 ใบ/ลัง 8 7
63
20914-6
กระบอกพีเอสฝาโดมสีขาว No.0775 (PS) ขนาด 15x6.5x6 ซม. 43 กรัม 24 ใบ/ลัง 12 11
64
20914-5
กระบอกพีเอสฝาโดมสีแดง No.0774 (PS) ขนาด 12x6.5x6 ซม. 41 กรัม 48 ใบ/ลัง 11 10
65
20914-9
กระบอกพีเอสฝาโดมสีแดง No.0775 (PS) ขนาด 15x6.5x6 ซม. 43 กรัม 24 ใบ/ลัง 12 11
66
20914-8
กระปุก 8 เหลี่ยม+ฝาแดง No.1031 ขนาด 8x7x8 ซม. 41 กรัม 72 ใบ/ลัง 12 11
67
20914-1
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 6x15 ซม. 36 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 21 20
68
20914-2
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 8.5x10 ซม. 44 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 23 22
69
20914-3
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 8.5x11 ซม. 44 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 25 24
70
20914-4
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 8.5x13 ซม. 44 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 29 28
71
20914-10
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 8.5x8.5x8 ซม. 36 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 21 20
72
20914-11
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 10x17.5x9.5 ซม. 65 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 41 40
73
20914-12
กระปุก+ฝาเกลียวอลูมิเนียม (PET) ขนาด 10x20x9.5 ซม. 65 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 44 43
74
8850421103307
กระปุก8เหลี่ยม ฝาสีขาว No.1033 (PS) ขนาด 13.3x10.2x12.8 ซม. 133 กรัม 48 ใบ/ลัง 29 28
75
8859481471043
กระปุกพลาสติก PET ฝาอลูมิเนียม 1150 Ml. (BY605) ขนาด 9.5x18x10 ซม. 144 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 17 16
76
8859481471081
กระปุกพลาสติก PET ฝาอลูมิเนียม 700 Ml. (BY614) ขนาด 9.5x11.7x10 ซม. 124 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 16 15
77
8859481471036
กระปุกพลาสติก PET ฝาอลูมิเนียม 900 Ml. (BY604) ขนาด 9.5x15x10 ซม. 125 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 17 16
78
20912-5
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS) ขนาด 6x5.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
79
20912-4
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS) ขนาด 6x5.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
80
20516-2
BN025 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS) ขนาด 6x5.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
81
20515-3
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PP) ขนาด 7.5x7.3x5.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
82
20515-2
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PP) ขนาด 7.5x7.3x5.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
83
20515-1
BN026 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PP) ขนาด 7.5x7.3x5.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
84
20912-11
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS) ขนาด 7x6 ซม. 22 กรัม 400 ใบ/ลัง 5 4
85
20103-7
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS) ขนาด 7x6 ซม. 22 กรัม 400 ใบ/ลัง 5 4
86
20912-7
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS) ขนาด 7x6 ซม. 22 กรัม 400 ใบ/ลัง 5 4
87
20912-6
BN036 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS) ขนาด 7x6 ซม. 22 กรัม 400 ใบ/ลัง 5 4
88
20912-8
BN037 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS) ขนาด 7x8 ซม. 25 กรัม 400 ใบ/ลัง 6 5
89
20103-8
BN037 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS) ขนาด 7x8 ซม. 25 กรัม 400 ใบ/ลัง 6 5
90
20507-3
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS) ขนาด 7.5x7.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
91
20507-1
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS) ขนาด 7.5x7.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
92
20507-2
BN040 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีใสขุ่น (PS) ขนาด 7.5x7.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
93
20912-10
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS) ขนาด 10.3x8.5x9 ซม. 50 กรัม 24 ใบ/ลัง 12 11
94
20511-2
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS) ขนาด 10.3x8.5x9 ซม. 50 กรัม 24 ใบ/ลัง 12 11
95
20912-9
BN058 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS) ขนาด 10.3x8.5x9 ซม. 50 กรัม 24 ใบ/ลัง 12 11
96
20912-3
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีขาว (PS) ขนาด 10.2x5x8.5 ซม. 38 กรัม 48 ใบ/ลัง 9 8
97
20912-1
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีดำ (PS) ขนาด 10.2x5x8.5 ซม. 38 กรัม 48 ใบ/ลัง 9 8
98
20912-2
BN059 กระปุกพลาสติก+ฝาฉีกสีทอง (PS) ขนาด 10.2x5x8.5 ซม. 38 กรัม 48 ใบ/ลัง 9 8
99
20701-4
G.116 ถ้วยฝาฉีกสีขาวขุ่น ขนาด 6.7x6.8 ซม. 15 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
100
20701-7
G.116 ถ้วยฝาฉีกสีดำ ขนาด 6.7x6.8 ซม. 15 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
101
20701-6
G.116 ถ้วยฝาฉีกสีทอง ขนาด 6.7x6.8 ซม. 15 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
102
20701-5
G.118 ถ้วยฝาฉีก ขนาด 7.3x7.5 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
103
20701-1
NO.011 กระปุกมะขาม 5ออนซ์ ขนาด 6.5x6.4 ซม. 25 กรัม 500 ใบ/ลัง 6 5
104
20701-2
NO.015 กระปุกน้ำพริก ขนาด 6.2x5.5 ซม. 16 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
105
20701-3
NO.201 กระปุกฝาฉีก ขนาด 7.2x4.5 ซม. 12 กรัม 800 ใบ/ลัง 5 4
106
20911-4
BN006PS กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS) ขนาด 7.7x4.5 ซม. 15 กรัม 500 ใบ/ลัง 5 4
107
20911-1
BN030 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP) ขนาด 9.3x6.1ซม. 20 กรัม 400 ใบ/ลัง 6 5
108
20911-2
BN035 กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PP) ขนาด 12x6.5 ซม. 30 กรัม 200 ใบ/ห่อ 9 8
109
20911-3
BN049S กระปุกพลาสติก+ฝากดปิด (PS) ขนาด 9x4.3 ซม. 23 กรัม 256 ใบ/ลัง 6 5
110
20703-1
G.195 กระบอกสี่เหลี่ยมสูง ขนาด 5.5x12.8 ซม. 50 กรัม 174 ใบ/ลัง 12 11
111
20703-2
G.197 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง ขนาด 5.5x7.0 ซม. 25 กรัม 288 ใบ/ลัง 9 8
112
20703-3
G.198 กระบอกสี่เหลี่ยมร่องข้าง ขนาด 5.5x10.2 ซม. 35 กรัม 216 ใบ/ลัง 11 10
113
20703-5
G.199PP กระบอกสี่เหลี่ยมขุ่น ขนาด 5.5x10.2 ซม. 35 กรัม 125 ใบ/ลัง 6 5
114
20703-4
G.199PS กระบอกสี่เหลี่ยมใส ขนาด 5.5x10.2 ซม. 35 กรัม 216 ใบ/ลัง 9 8
115
20801-1
NO.002 กระปุกฝาขาวใหญ่ ขนาด 8.8 x4.5 ซม. 30 กรัม 280 ใบ/ลัง 8 7
116
20801-2
NO.007 กระปุกจิ๋ว+ฝา ขนาด 5.5x4.5 ซม. 10 กรัม 504 ใบ/ลัง 4 3
117
20801-8
NO.008 กระปุกใสฝาสีฟ้า 4oz. ขนาด 6.9x4.5 ซม. 20 กรัม 260 ใบ/ลัง 4 3
118
20801-6
NO.008 กระปุกใสฝาสีเขียว 4oz. ขนาด 6.9x4.5 ซม. 20 กรัม 260 ใบ/ลัง 4 3
119
20801-9
NO.008 กระปุกใสฝาสีเหลือง 4oz. ขนาด 6.9x4.5 ซม. 20 กรัม 260 ใบ/ลัง 4 3
120
20801-7
NO.008 กระปุกใสฝาสีแดง 4oz. ขนาด 6.9x4.5 ซม. 20 กรัม 260 ใบ/ลัง 4 3
121
20801-3
NO.008 กระปุกใสฝาสีใสขุ่น 4oz. ขนาด 6.9x4.5 ซม. 20 กรัม 260 ใบ/ลัง 4 3
122
20801-4
NO.202 กระปุกฝากด ขนาด 9.4x6 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 6 5
123
20801-5
NO.203 กระปุกฝากด ขนาด 6.5x5.2 ซม. 20 กรัม 500 ใบ/ลัง 5 4
124
20113-3
กระปุก 2022 (ฝากด) 5ออนซ์ ขนาด 8x5.5 ซม. 30 กรัม 144 ใบ/ลัง 6 5
125
20113-2
กระปุก ฝากด (1012) 4ออนซ์ ขนาด 7x5 ซม. 20 กรัม 144 ใบ/ลัง 5 4
126
20113-1
กระปุกน้ำพริก ฝากด (1003) 3ออนซ์ ขนาด 4.5x4 ซม. 10 กรัม 500 ใบ/ลัง 4 3
127
20915-1
โหลสังขยาเล็ก No.0535 (PS) ขนาด 4.5x7x6 ซม. 18 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 6 5
128
20201-1
กระปุก 306/400 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ ขนาด 400 ml 50 กรัม 120 ใบ/แพ็ค 14 13
129
20201-3
กระปุก 306/400 แบบเหลี่ยม ฝาสีเหลือง ขนาด 400 ml 50 กรัม 120 ใบ/แพ็ค 14 13
130
20201-2
กระปุก 306/800 แบบเหลี่ยม ฝาสีดำ ขนาด 800 ml 65 กรัม 48 ใบ/แพ็ค 17 16
131
20201-4
กระปุก 306/800 แบบเหลี่ยม ฝาสีเหลือง ขนาด 800 ml. 65 กรัม 48 ใบ/แพ็ค 17 16