ชามพลาสติกใส
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

Lights รหัส 8859420003212
จานใส TR-Y6 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 340 กรัม
50 ใบ/แพ็ค -- 48 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 53.-
ราคา sme/แพ็ค 52.-
Lights รหัส 8859420003236
จานใส TR-Y8 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 705 กรัม
50 ใบ/แพ็ค -- 36 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 98.-
ราคา sme/แพ็ค 95.-
Lights รหัส 8859420003250
จานใส TR-Y10 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 24 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1020 กรัม
50 ใบ/แพ็ค -- 24 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 126.-
ราคา sme/แพ็ค 124.-