ถุงร้อนใส PP
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8858667400044
ถุงร้อนใส PP กุญแจ ขนาด 2.5x4 นิ้ว 137 กรัม 100 กรัม/แพ็ค (300 แพ็ค/กระสอบ) 13 12
2
8859339000371
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 30 ไมครอน ขนาด 3*5 นิ้ว 200 กรัม 2 ขีด/แพ็ค (150 แพ็ค/กระสอบ) 21 20
3
8850257590067
ถุงร้อนใส PP คละตรา นางฟ้า หนา 35 ไมครอน ขนาด 3*5 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
4
8859339000388
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 32.5 ไมครอน ขนาด 4*6 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
5
8859339000395
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า/กุญแจแดง) หนา 32.5 ไมครอน ขนาด 4*7 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
6
8859339000401
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 32.5 ไมครอน ขนาด 4.5*7 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
7
8859339000418
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า/บัวคู่แดง) หนา 32.5 ไมครอน ขนาด 5*8 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
8
8859339000425
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 32.5 ไมครอน ขนาด 5x9 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
9
8859339000432
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า/ใบเรือ/กุญแจแดง/บัวคู่แดง) หนา 35 ไมครอน ขนาด 6*9 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
10
8859339000449
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 6*10 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
11
8859339000456
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 6*11 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
12
8859339000463
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 7*11 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
13
8859339000470
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 8*12 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
14
80108-31
ถุงร้อน PP นางฟ้า ขนาด 9*18 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
15
80108-32
ถุงร้อน PP นางฟ้า ขนาด 24x42 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 54 52
16
8859339000487
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า/กุญแจแดง) หนา 35 ไมครอน ขนาด 9*14 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
17
8859339000494
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า/กุญแจแดง) หนา 35 ไมครอน ขนาด 10*15 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
18
8859339000500
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 12*18 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
19
8859339000517
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 14*22 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
20
8859339000524
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 16*26 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
21
8859339000531
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/KS/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 20*30 นิ้ว 500 กรัม 5 ขีด/แพ็ค (60 แพ็ค/กระสอบ) 51 49
22
8859339000555
ถุงร้อนใส PP คละตรา(แพะ/จิงโจ้/นกพิราบ/นางฟ้า) หนา 35 ไมครอน ขนาด 24*42 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 107 103
23
80108-27
ถุงร้อนใส PP ตรานกพิราบ ขนาด 24*36 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 100 96
24
80108-28
ถุงร้อนใส PP ตรานกพิราบ ขนาด 24*42 นิ้ว 1000 กรัม 1 กก./แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 107 103