ถุงกันชื้นสำหรับอาหาร
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
60001-1 วัตถุดูดออกซิเจน 30CC ขนาด 3x3.5 ซม.
375 กรัม
300 ชิ้น/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
148 146
60001-2 วัตถุดูดออกซิเจน 50CC ขนาด 3x4 ซม.
390 กรัม
200 ชิ้น/แพ็ค
20 แพ็ค/ลัง
124 121
60001-3 วัตถุดูดออกซิเจน 100CC ขนาด 4x5.2 ซม.
960 กรัม
200 ชิ้น/แพ็ค
15 แพ็ค/ลัง
197 194
60001-6 วัตถุดูดออกซิเจน 100CC ขนาด 4x5.2 ซม.
590 กรัม
100 ชิ้น/แพ็ค
30 แพ็ค/ลัง
103 101
60001-4 วัตถุดูดออกซิเจน 200CC ขนาด 5x6 ซม.
890 กรัม
100 ชิ้น/แพ็ค
15 แพ็ค/ลัง
154 151
60001-5 วัตถุดูดออกซิเจน 300CC ขนาด 6x7 ซม.
1090 กรัม
80 ชิ้น/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
163 160
5668884000315 สารดูดซับออกซิเจน 30CC ขนาด 2.5x3 ซม.
490 กรัม
350 ชิ้น/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
276 272
5668884000322 สารดูดซับออกซิเจน 50CC ขนาด 3x4 ซม.
550 กรัม
250 ชิ้น/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
230 226
5668881100018 ซิลิก้าเจล 1กรัม (ถุงกันชื้น) ขนาด 3x3 ซม.
115 กรัม
100 ชิ้น/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
42 41
5668881100025 ซิลิก้าเจล 2กรัม (ถุงกันชื้น) ขนาด 3x4 ซม.
200 กรัม
100 ชิ้น/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
63 61

Lights
Lights
Lights
Lights