แก้ว กระดาษ
1.แก้วกระดาษสีขาว
- ผลิตจากกระดาษ PE 2 ด้าน หนา 210 แกรม
- เนื้อหนา ไม่เปื่อยง่าย ใส่น้ำเย็น-น้ำแข็งได้ ปลอดภัยต่อการใช้งาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.แก้วกระดาษคราฟท์
- ผลิตจากกระดาษคราฟท์
- Food Grade เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 21001-1
แก้วกระดาษขนาด 16 ออนซ์ 9.2*13 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 410 กรัม
จำนวน 40 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 45 บาท
ราคา sme/แพ็ค 44 บาท

รหัส 21001-2
แก้วกระดาษขนาด 22 ออนซ์ 9*6*17.4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 550 กรัม
จำนวน 40 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 46 บาท
ราคา sme/แพ็ค 45 บาท

รหัส 21001-3
ฝาเจาะรู ปิดแก้วขนาด 16/22 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 210 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 62 บาท
ราคา sme/แพ็ค 61 บาท

รหัส 21002-1
แก้วกระดาษคราฟท์+ฝา 8 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 750 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 112 บาท
ราคา sme/แพ็ค 104 บาท

รหัส 21002-2
แก้วกระดาษคราฟท์+ฝา 12 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 1000 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 143 บาท
ราคา sme/แพ็ค 133 บาท

รหัส 21002-3
แก้วกระดาษคราฟท์+ฝา 16 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 1250 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 159 บาท
ราคา sme/แพ็ค 147 บาท

รหัส 8858969030017
แก้วกระดาษมีหูพิมพ์ลาย (คละลาย) 6.5 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 2500001778512
แก้วกาแฟร้อน 6.5 ออนซ์ คละลาย T&R 6.5 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 374 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 6973492490038
แก้วกระดาษ 6.5 oz. พิมพ์ลาย LB 6.5 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 515 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 8851351752320
แก้วกาแฟร้อน 6.5 oz. คละลาย 6.5 ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 410 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 8859077511023
แก้วกาแฟร้อน SUPERPACK (คละลาย) 6.5 Oz.
น้ำหนัก/แพ็ค 465 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 8859508703522
แก้วกระดาษ BKK (คละลาย) 6.5 Oz.
น้ำหนัก/แพ็ค 514 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 8859384500017
แก้วกระดาษ 6.5 ออนซ์ คละลาย ZTX 6.5 Oz.
น้ำหนัก/แพ็ค 343 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 6973492490014
แก้วกระดาษมีหูจับ สีขาว 6.5 oz. 6.5 oz.
น้ำหนัก/แพ็ค 511 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 37 บาท
ราคา sme/แพ็ค 36 บาท

รหัส 6262323596361
แก้วกระดาษ 9 ออนซ์ OK 9 Oz.
น้ำหนัก/แพ็ค 379 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 29 บาท
ราคา sme/แพ็ค 28 บาท

รหัส 2500001778529
ถ้วยกระดาษ 390 H คละลาย 390 cc
น้ำหนัก/แพ็ค 661 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 68 บาท
ราคา sme/แพ็ค 67 บาท

รหัส 6973492490199
ถ้วยไอศครีม 390 cc (H) คละลาย LB 10x7.5x8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 655 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 60 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท

รหัส 8859332601513
แก้วกระดาษ 230 แกรม PC-22-230 คละลาย 22 Oz.
น้ำหนัก/แพ็ค 816 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 82 บาท
ราคา sme/แพ็ค 79 บาท

รหัส 8859332601612
ถ้วยกระดาษ PB-130 คละลาย L.T.P 130 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 427 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8859332601629
ถ้วยกระดาษ PB-160 คละลาย L.T.P 160 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 473 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท

รหัส 8859332601537
ถ้วยกระดาษ PB-260-95 คละลาย L.T.P 260 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 473 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 46 บาท
ราคา sme/แพ็ค 45 บาท

รหัส 8859332601636
ถ้วยกระดาษ PB-390L ทรงเตี้ย คละลาย L.T.P 390 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 577 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 69 บาท

รหัส 8859332601674
ถ้วยกระดาษ PB-400 คละลาย L.T.P 400 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 670 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 79 บาท
ราคา sme/แพ็ค 77 บาท

รหัส 8859332601551
ถ้วยกระดาษ PB-520 คละลาย L.T.P 520 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 632 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคา sme/แพ็ค 62 บาท

รหัส 8859332601568
ถ้วยกระดาษ PB-750 คละลาย L.T.P 750 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 819 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 93 บาท
ราคา sme/แพ็ค 92 บาท

รหัส 8859332601575
ถ้วยกระดาษ PB-850 คละลาย L.T.P 850 Ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 904 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค(12 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 97 บาท
ราคา sme/แพ็ค 95 บาท

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
21001-1
แก้วกระดาษขนาด 16 ออนซ์ ขนาด 9.2*13 ซม. 410 กรัม 40 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 45 44
21001-2
แก้วกระดาษขนาด 22 ออนซ์ ขนาด 9*6*17.4 ซม. 550 กรัม 40 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 46 45
21001-3
ฝาเจาะรู ปิดแก้วขนาด 16/22 ออนซ์ ขนาด 210 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 62 61
21002-1
แก้วกระดาษคราฟท์+ฝา ขนาด 8 ออนซ์ 750 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค 112 104
21002-2
แก้วกระดาษคราฟท์+ฝา ขนาด 12 ออนซ์ 1000 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค 143 133
21002-3
แก้วกระดาษคราฟท์+ฝา ขนาด 16 ออนซ์ 1250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 5 แพ็ค 159 147
8858969030017
แก้วกระดาษมีหูพิมพ์ลาย (คละลาย) ขนาด 6.5 ออนซ์ 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
2500001778512
แก้วกาแฟร้อน 6.5 ออนซ์ คละลาย T&R ขนาด 6.5 ออนซ์ 374 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
6973492490038
แก้วกระดาษ 6.5 oz. พิมพ์ลาย LB ขนาด 6.5 ออนซ์ 515 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 30 29
8851351752320
แก้วกาแฟร้อน 6.5 oz. คละลาย ขนาด 6.5 ออนซ์ 410 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
8859077511023
แก้วกาแฟร้อน SUPERPACK (คละลาย) ขนาด 6.5 Oz. 465 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
8859508703522
แก้วกระดาษ BKK (คละลาย) ขนาด 6.5 Oz. 514 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
8859384500017
แก้วกระดาษ 6.5 ออนซ์ คละลาย ZTX ขนาด 6.5 Oz. 343 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
6973492490014
แก้วกระดาษมีหูจับ สีขาว 6.5 oz. ขนาด 6.5 oz. 511 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 37 36
6262323596361
แก้วกระดาษ 9 ออนซ์ OK ขนาด 9 Oz. 379 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 29 28
2500001778529
ถ้วยกระดาษ 390 H คละลาย ขนาด 390 cc 661 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 68 67
6973492490199
ถ้วยไอศครีม 390 cc (H) คละลาย LB ขนาด 10x7.5x8 ซม. 655 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 60 59
8859332601513
แก้วกระดาษ 230 แกรม PC-22-230 คละลาย ขนาด 22 Oz. 816 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 82 79
8859332601612
ถ้วยกระดาษ PB-130 คละลาย L.T.P ขนาด 130 Ml. 427 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 59 58
8859332601629
ถ้วยกระดาษ PB-160 คละลาย L.T.P ขนาด 160 Ml. 473 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 59 58
8859332601537
ถ้วยกระดาษ PB-260-95 คละลาย L.T.P ขนาด 260 Ml. 473 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 46 45
8859332601636
ถ้วยกระดาษ PB-390L ทรงเตี้ย คละลาย L.T.P ขนาด 390 Ml. 577 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 72 69
8859332601674
ถ้วยกระดาษ PB-400 คละลาย L.T.P ขนาด 400 Ml. 670 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 79 77
8859332601551
ถ้วยกระดาษ PB-520 คละลาย L.T.P ขนาด 520 Ml. 632 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 63 62
8859332601568
ถ้วยกระดาษ PB-750 คละลาย L.T.P ขนาด 750 Ml. 819 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 93 92
8859332601575
ถ้วยกระดาษ PB-850 คละลาย L.T.P ขนาด 850 Ml. 904 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 12 แพ็ค/ลัง 97 95

ตัวอย่างแก้วกระดาษมีหูพิมพ์ลาย

Lights
Lights
Lights
Lights