ถ้วย แก้ว ฝา พลาสติกใส
- พลาสติก PP เป็นพลาสติกที่มีความใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว ทนต่อสารเคมี น้ำมัน และทนแรงกระแทกได้ดี
- พลาสติก GPPS เนื้อแข็ง ใส บีบแตก บรรจุเครื่องดื่มต่างๆ อุณหภูมิ 5 - 80 องศาเซลเซียส
- เหมาะสำหรับใส่ เครื่องดื่ม อาหาร ขนม น้ำพริก อื่นๆ ตามต้องการ
- ควรใช้เพียงครั้งเดียว
- Food Grade สัมผัสอาหารได้
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ราคาถ้วยใส่ขนม ใส่น้ำพริก พลาสติกใส
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 20110-15 ถ้วยชิม PP-35 ขนาด 30 cc TCL 265 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 80 แพ็ค/ลัง 25 24
2 8859094699001 ถ้วยแคปซูล 3 KR (ขนาด 3 Oz.) Sakura 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
3 8859008400099 ถ้วย 3ออนซ์ ปาก75 (HB),(SB) 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 28 27
4 20120-2 ถ้วยPP แบบเรียบ 4ออนซ์ ปาก75 180 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 29 28
5 20120-1 ถ้วยPP แบบเรียบ 5ออนซ์ ปาก75 190 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 28 27
6 8858915532015 ถ้วยPP เรียบใส 6ออนซ์ ปาก75 100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
7 8858915532022 ถ้วยPP เรียบใส 7ออนซ์ ปาก75 110 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
8 8859332601025 แก้วเรียบใส 9 oz.TL (ปาก 75 มม.) 386 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 31 30
9 8859350500232 ถ้วย 6ออนซ์ GPPS ปาก75 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 48 47
10 8859350500249 ถ้วย 7ออนซ์ GPPS ปาก75 400 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 52 51
11 8855051004567 ถ้วย 100 g. GPPS ใส ปาก 95 EPP 741 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 77 76
12 8859350500294 ถ้วย 100กรัม GPPS ปาก95 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 72 71
13 8859350501659 ถ้วย 150กรัม GPPS ปาก95 600 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 80 78
14 8859350500300 ถ้วย 200กรัม GPPS ปาก95 600 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 93 91
15 8859420003298 ถ้วย TR-500 GG ปาก 116 675 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 81 79
16 31002 ถ้วยPP 300 ml+ฝาโดม 750 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 10 แพ็ค 150 140

Lights รหัส 20110-15
ถ้วยชิม PP-35 ขนาด 30 cc TCL
น้ำหนัก/แพ็ค 265 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(80 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 24 บาท
Lights รหัส 8859094699001
ถ้วยแคปซูล 3 KR (ขนาด 3 Oz.) Sakura
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท
Lights รหัส 8859008400099
ถ้วย 3ออนซ์ ปาก75 (HB),(SB)
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท
Lights รหัส 20120-2
ถ้วยPP แบบเรียบ 4ออนซ์ ปาก75
น้ำหนัก/แพ็ค 180 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 29 บาท
ราคา sme/แพ็ค 28 บาท
Lights รหัส 20120-1
ถ้วยPP แบบเรียบ 5ออนซ์ ปาก75
น้ำหนัก/แพ็ค 190 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท
Lights รหัส 8858915532015
ถ้วยPP เรียบใส 6ออนซ์ ปาก75
น้ำหนัก/แพ็ค 100 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคา sme/แพ็ค 16 บาท
Lights รหัส 8858915532022
ถ้วยPP เรียบใส 7ออนซ์ ปาก75
น้ำหนัก/แพ็ค 110 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคา sme/แพ็ค 16 บาท
Lights รหัส 8859332601025
แก้วเรียบใส 9 oz.TL (ปาก 75 มม.)
น้ำหนัก/แพ็ค 386 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 31 บาท
ราคา sme/แพ็ค 30 บาท
Lights รหัส 8859350500232
ถ้วย 6ออนซ์ GPPS ปาก75
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท
Lights รหัส 8859350500249
ถ้วย 7ออนซ์ GPPS ปาก75
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights รหัส 8855051004567
ถ้วย 100 g. GPPS ใส ปาก 95 EPP
น้ำหนัก/แพ็ค 741 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 77 บาท
ราคา sme/แพ็ค 76 บาท
Lights รหัส 8859350500294
ถ้วย 100กรัม GPPS ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 72 บาท
ราคา sme/แพ็ค 71 บาท
Lights รหัส 8859350501659
ถ้วย 150กรัม GPPS ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 80 บาท
ราคา sme/แพ็ค 78 บาท
Lights รหัส 8859350500300
ถ้วย 200กรัม GPPS ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 93 บาท
ราคา sme/แพ็ค 91 บาท
Lights รหัส 8859420003298
ถ้วย TR-500 GG ปาก 116
น้ำหนัก/แพ็ค 675 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 81 บาท
ราคา sme/แพ็ค 79 บาท
Lights รหัส 31002
ถ้วยPP 300 ml+ฝาโดม
น้ำหนัก/แพ็ค 750 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(10 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 150 บาท
ราคา sme/แพ็ค 140 บาท

ราคาแก้วน้ำ
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8859350500263 แก้ว 12ออนซ์ GPPS ปาก85 600 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 88 86
2 8859350500270 แก้ว 16ออนซ์ GPPS ปาก95 800 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 113 110
3 8859094605019
สินค้าหมด!!
แก้วลอนใสไต้หวัน 16ออนซ์ ปาก95 400 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 47 46
4 8859350500133
สินค้าหมด!!
แก้วลอนใสไต้หวัน 20ออนซ์ ปาก95 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 33 32
5 20110-11 แก้วลอน&สลิม 20ออนซ์ ปาก90 300 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 33 32
6 8858969030185 แก้ว 22ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย ปาก95 TPP 475 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 54 53
7 8859258100299 แก้ว 22ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย Starking ปาก95 เพชร 735 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 46 45
8 8859094605330 แก้วยีราฟ 22ออนซ์+ฝาฮาฟ+หลอดมุก 380 กรัม 25 ชุด/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 60 59
9 8859094605446 แก้วยีราฟ 28ออนซ์+ฝาฮาฟ+หลอดมุก 440 กรัม 25 ชุด/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 60 59
10 8859094504770 แก้วแคปซูล 12ออนซ์ ซากุระ,TCL,ฮอร์นบอย ปาก 95 1088 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 47 46
11 8859008402468 แก้วแคปซูล 16ออนซ์ ปาก95 400 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 44 43
12 8859008402604 แก้วแคปซูล 18 ออนซ์ ปาก 95 SW-ซากุระ-SB 455 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 42 41
13 8859008402611 แก้วแคปซูล 20ออนซ์ ปาก95 450 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 47 46
14 8859326260276 แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก95 500 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 52 51
15 8859094605064 แก้วเรียบใส 16ออนซ์ ปาก95 859 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 44 43
16 8858915532282 แก้วPP เรียบใสทรงสูง 18ออนซ์ ปาก90 340 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35
17 8859094605101 แก้วเรียบใส 18ออนซ์ ปาก 90 375 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 44 43
18 8859094605224 แก้วเรียบใส 20ออนซ์ ปาก95 400 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 47 46
19 8859258100312
ราคาโปรฯ
แก้วเรียบใส PP 22 ออนซ์ ปาก 95 เพชร (คละ) 735 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 40 40
20 8859008402635 แก้วเรียบใส 24ออนซ์ ปาก116 600 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 63 62
21 8859094605569 แก้วเรียบใส 26ออนซ์ ปาก116 650 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 69 67
22 8859008402567 แก้วเรียบใส 28ออนซ์ ปาก116 610 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 63 62
23 8858915532114
ราคาโปรฯ
แก้วเรียบใส 32ออนซ์ 590 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 58 58
24 10031-1 ถ้วยน้ำพีรมิดสี่เหลี่ยมเรียบใส+ฝา 22 ออนซ์ (HB) 481 กรัม 25 ใบ/เเพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 58 57
25 8859712000974 ถ้วยน้ำพีระมิด+ฝา 16 Oz. HB 666 กรัม 25 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 53 52
26 8859094605576 ถ้วยน้ำเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 117 TWIN (2ช่อง) HB 1136 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 118 116
27 8859258100015
ราคาโปรฯ
แก้ว 32ออนซ์+ฝาโดม116 เจาะรู (ตราเพชร) 875 กรัม 50 ชุด/เเพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 79 79
28 31001-1 หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีดำ 60 กรัม 3 ชิ้น/แพ็ค 50 ชุด 17 16
29 31001-2 หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีใส 60 กรัม 3 ชิ้น/แพ็ค 50 ชุด 17 16
30 31001-3
ราคาโปรฯ
หม้อร้อนถ้วยชานม ไม่มีฝา สีใส 140 กรัม 2 ชิ้น/ชุด 0 10 10

Lights รหัส 8859350500263
แก้ว 12ออนซ์ GPPS ปาก85
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 88 บาท
ราคา sme/แพ็ค 86 บาท
Lights รหัส 8859350500270
แก้ว 16ออนซ์ GPPS ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 800 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 113 บาท
ราคา sme/แพ็ค 110 บาท
Lights รหัส 8859094605019 สินค้าหมด!!
แก้วลอนใสไต้หวัน 16ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท
Lights รหัส 8859350500133 สินค้าหมด!!
แก้วลอนใสไต้หวัน 20ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 33 บาท
ราคา sme/แพ็ค 32 บาท
Lights รหัส 20110-11
แก้วลอน&สลิม 20ออนซ์ ปาก90
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 33 บาท
ราคา sme/แพ็ค 32 บาท
Lights รหัส 8858969030185
แก้ว 22ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย ปาก95 TPP
น้ำหนัก/แพ็ค 475 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 54 บาท
ราคา sme/แพ็ค 53 บาท
Lights รหัส 8859258100299
แก้ว 22ออนซ์ เรียบพิมพ์ลาย Starking ปาก95 เพชร
น้ำหนัก/แพ็ค 735 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 46 บาท
ราคา sme/แพ็ค 45 บาท
Lights รหัส 8859094605330
แก้วยีราฟ 22ออนซ์+ฝาฮาฟ+หลอดมุก
น้ำหนัก/แพ็ค 380 กรัม
25 ชุด/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 60 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท
Lights รหัส 8859094605446
แก้วยีราฟ 28ออนซ์+ฝาฮาฟ+หลอดมุก
น้ำหนัก/แพ็ค 440 กรัม
25 ชุด/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 60 บาท
ราคา sme/แพ็ค 59 บาท
Lights รหัส 8859094504770
แก้วแคปซูล 12ออนซ์ ซากุระ,TCL,ฮอร์นบอย ปาก 95
น้ำหนัก/แพ็ค 1088 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท
Lights รหัส 8859008402468
แก้วแคปซูล 16ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 44 บาท
ราคา sme/แพ็ค 43 บาท
Lights รหัส 8859008402604
แก้วแคปซูล 18 ออนซ์ ปาก 95 SW-ซากุระ-SB
น้ำหนัก/แพ็ค 455 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 42 บาท
ราคา sme/แพ็ค 41 บาท
Lights รหัส 8859008402611
แก้วแคปซูล 20ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 450 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท
Lights รหัส 8859326260276
แก้วแคปซูล 22 ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights รหัส 8859094605064
แก้วเรียบใส 16ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 859 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 44 บาท
ราคา sme/แพ็ค 43 บาท
Lights รหัส 8858915532282
แก้วPP เรียบใสทรงสูง 18ออนซ์ ปาก90
น้ำหนัก/แพ็ค 340 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 36 บาท
ราคา sme/แพ็ค 35 บาท
Lights รหัส 8859094605101
แก้วเรียบใส 18ออนซ์ ปาก 90
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 44 บาท
ราคา sme/แพ็ค 43 บาท
Lights รหัส 8859094605224
แก้วเรียบใส 20ออนซ์ ปาก95
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท
Lights รหัส 8859258100312 ราคาโปรฯ
แก้วเรียบใส PP 22 ออนซ์ ปาก 95 เพชร (คละ)
น้ำหนัก/แพ็ค 735 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคา sme/แพ็ค 40 บาท
Lights รหัส 8859008402635
แก้วเรียบใส 24ออนซ์ ปาก116
น้ำหนัก/แพ็ค 600 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคา sme/แพ็ค 62 บาท
Lights รหัส 8859094605569
แก้วเรียบใส 26ออนซ์ ปาก116
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 67 บาท
Lights รหัส 8859008402567
แก้วเรียบใส 28ออนซ์ ปาก116
น้ำหนัก/แพ็ค 610 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 63 บาท
ราคา sme/แพ็ค 62 บาท
Lights รหัส 8858915532114 ราคาโปรฯ
แก้วเรียบใส 32ออนซ์
น้ำหนัก/แพ็ค 590 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 58 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท
Lights รหัส 10031-1
ถ้วยน้ำพีรมิดสี่เหลี่ยมเรียบใส+ฝา 22 ออนซ์ (HB)
น้ำหนัก/แพ็ค 481 กรัม
25 ใบ/เเพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 58 บาท
ราคา sme/แพ็ค 57 บาท
Lights รหัส 8859712000974
ถ้วยน้ำพีระมิด+ฝา 16 Oz. HB
น้ำหนัก/แพ็ค 666 กรัม
25 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 53 บาท
ราคา sme/แพ็ค 52 บาท
Lights รหัส 8859094605576
ถ้วยน้ำเรียบใส 32 ออนซ์ ปาก 117 TWIN (2ช่อง) HB
น้ำหนัก/แพ็ค 1136 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 118 บาท
ราคา sme/แพ็ค 116 บาท
Lights รหัส 8859258100015 ราคาโปรฯ
แก้ว 32ออนซ์+ฝาโดม116 เจาะรู (ตราเพชร)
น้ำหนัก/แพ็ค 875 กรัม
50 ชุด/เเพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 79 บาท
ราคา sme/แพ็ค 79 บาท
Lights รหัส 31001-1
หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีดำ
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
3 ชิ้น/แพ็ค(50 ชุด)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคา sme/แพ็ค 16 บาท
Lights รหัส 31001-2
หม้อร้อนถ้วยชานมพร้อมฝา สีใส
น้ำหนัก/แพ็ค 60 กรัม
3 ชิ้น/แพ็ค(50 ชุด)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคา sme/แพ็ค 16 บาท
Lights รหัส 31001-3 ราคาโปรฯ
หม้อร้อนถ้วยชานม ไม่มีฝา สีใส
น้ำหนัก/แพ็ค 140 กรัม
2 ชิ้น/ชุด(0 )
ราคาปลีก/แพ็ค 10 บาท
ราคา sme/แพ็ค 10 บาท

ราคาฝา
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 8858915536068 ฝาโดม90 ไม่เจาะรู 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 20 19
2 8858915539106 ฝาโดม90 เจาะรู 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 20 19
3 8858915539175 ฝาโดม85 ไม่เจาะรู (SB) 612 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 31 30
4 8858915539069 ฝาโดม75 ไม่เจาะรู 100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
5 8858915539113 ฝาเรียบ90 ไม่เจาะรู 100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 13 12
6 8859374110363 ฝาเรียบ 90 เจาะรู 131 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 13 12
7 8858915536013-1 ฝาเรียบ 85 ไม่เจาะรู 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 22 21
8 8858915536013 ฝาเรียบ 85 เจาะรู 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 22 21
9 8858915539052 ฝาเรียบ75 ไม่เจาะรู 100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 18 17
10 8858915539281 ฝาฮาฟ95 ไม่เจาะรู (SB) 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
11 8858915539274 ฝาฮาฟ95 เจาะรู (SB) 205 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 26 25
12 8859008402284 ฝาฮาฟ95 เจาะรู (CK) 205 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 26 25
13 8859207920244 ฝาฮาฟ95 เจาะรู 430 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 33 32
14 8859258130241 ฝาโดมปากตัด ปาก 95 รู 25 เพชร 625 กรัม 100 ใบ 20 แพ็ค/ลัง 34 33
15 8859008402765-1 ฝาฮาฟ116 ไม่เจาะรู 295 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 29 28
16 8859008402765 ฝาฮาฟ116 เจาะรู 260 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 29 28
17 8859207920336 ฝายกดื่ม95 380 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 44 43
18 8859332602466 ฝายกดื่มรูสามเหลี่ยม TL PET-95 A 325 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 38 37
19 8859420003700 ฝานูนสลิม116 ไม่เจาะ 270 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 46 45
20 8859420003687 ฝานูนสลิม116 เจาะ 270 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 47 46
21 8858915539120 ฝาโดม95 เจาะรู 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 19 18
22 8859258130166 ฝาโดม95 เจาะรู (ตราเพชร) 500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 28 27
23 8859374110547 ฝาโดม95 เจาะรู 735 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 41 40
24 8858915539205 ฝาโดม95 ไม่เจาะรู 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 28 27
25 8859094607228-2 ฝาโดม95 ไม่เจาะรู 814 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 52 51
26 8858915536082
ราคาโปรฯ
ฝาโดม116 เจาะรู 285 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 25 25
27 8858915539229 ฝาโดม116 ไม่เจาะรู 285 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 32 31
28 20111-5 ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู SB/TCL 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 17 16
29 20111-10 ฝาเรียบ 95 เจาะรู 100 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 13 12
30 8858915539137 ฝาเรียบ 95 เจาะรู SB (ใบโพธิ) 200 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 25 24
31 8855051025456 ฝาเรียบ 95 PET ไม่เจาะรู (ปิด 16,22 oz. GPPS,PP,PET) EPP 230 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 16 15
32 8858915539137-1 ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู (SB) 225 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 25 24
33 8859094607075 ฝาโดมปิดถ้วย 32 ออนซ์ 117 (ฝาทวิน) HB 501 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 33 32
34 8859332601759 ฝาเรียบ 98 ไม่เจาะ CT-98R 317 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 25 24
35 8859332601742 ฝาโดม 98 ไม่เจาะ CT-98DR 370 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 32 31
36 8859712000721 ถ้วยน้ำ 2 Oz.+ฝาดับเบิ้ลล็อค ปาก 95 HB 542 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 20 แพ็ค/ลัง 36 35

Lights รหัส 8858915536068
ฝาโดม90 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 20 บาท
ราคา sme/แพ็ค 19 บาท
Lights รหัส 8858915539106
ฝาโดม90 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 20 บาท
ราคา sme/แพ็ค 19 บาท
Lights รหัส 8858915539175
ฝาโดม85 ไม่เจาะรู (SB)
น้ำหนัก/แพ็ค 612 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 31 บาท
ราคา sme/แพ็ค 30 บาท
Lights รหัส 8858915539069
ฝาโดม75 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 100 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 19 บาท
ราคา sme/แพ็ค 18 บาท
Lights รหัส 8858915539113
ฝาเรียบ90 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 100 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 13 บาท
ราคา sme/แพ็ค 12 บาท
Lights รหัส 8859374110363
ฝาเรียบ 90 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 131 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 13 บาท
ราคา sme/แพ็ค 12 บาท
Lights รหัส 8858915536013-1
ฝาเรียบ 85 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 22 บาท
ราคา sme/แพ็ค 21 บาท
Lights รหัส 8858915536013
ฝาเรียบ 85 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 22 บาท
ราคา sme/แพ็ค 21 บาท
Lights รหัส 8858915539052
ฝาเรียบ75 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 100 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 18 บาท
ราคา sme/แพ็ค 17 บาท
Lights รหัส 8858915539281
ฝาฮาฟ95 ไม่เจาะรู (SB)
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท
Lights รหัส 8858915539274
ฝาฮาฟ95 เจาะรู (SB)
น้ำหนัก/แพ็ค 205 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท
Lights รหัส 8859008402284
ฝาฮาฟ95 เจาะรู (CK)
น้ำหนัก/แพ็ค 205 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท
Lights รหัส 8859207920244
ฝาฮาฟ95 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 430 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 33 บาท
ราคา sme/แพ็ค 32 บาท
Lights รหัส 8859258130241
ฝาโดมปากตัด ปาก 95 รู 25 เพชร
น้ำหนัก/แพ็ค 625 กรัม
100 ใบ(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 34 บาท
ราคา sme/แพ็ค 33 บาท
Lights รหัส 8859008402765-1
ฝาฮาฟ116 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 295 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 29 บาท
ราคา sme/แพ็ค 28 บาท
Lights รหัส 8859008402765
ฝาฮาฟ116 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 260 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 29 บาท
ราคา sme/แพ็ค 28 บาท
Lights รหัส 8859207920336
ฝายกดื่ม95
น้ำหนัก/แพ็ค 380 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 44 บาท
ราคา sme/แพ็ค 43 บาท
Lights รหัส 8859332602466
ฝายกดื่มรูสามเหลี่ยม TL PET-95 A
น้ำหนัก/แพ็ค 325 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 38 บาท
ราคา sme/แพ็ค 37 บาท
Lights รหัส 8859420003700
ฝานูนสลิม116 ไม่เจาะ
น้ำหนัก/แพ็ค 270 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 46 บาท
ราคา sme/แพ็ค 45 บาท
Lights รหัส 8859420003687
ฝานูนสลิม116 เจาะ
น้ำหนัก/แพ็ค 270 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 47 บาท
ราคา sme/แพ็ค 46 บาท
Lights รหัส 8858915539120
ฝาโดม95 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 250 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 19 บาท
ราคา sme/แพ็ค 18 บาท
Lights รหัส 8859258130166
ฝาโดม95 เจาะรู (ตราเพชร)
น้ำหนัก/แพ็ค 500 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท
Lights รหัส 8859374110547
ฝาโดม95 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 735 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 41 บาท
ราคา sme/แพ็ค 40 บาท
Lights รหัส 8858915539205
ฝาโดม95 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 250 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท
Lights รหัส 8859094607228-2
ฝาโดม95 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 814 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 52 บาท
ราคา sme/แพ็ค 51 บาท
Lights รหัส 8858915536082 ราคาโปรฯ
ฝาโดม116 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 285 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท
Lights รหัส 8858915539229
ฝาโดม116 ไม่เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 285 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 32 บาท
ราคา sme/แพ็ค 31 บาท
Lights รหัส 20111-5
ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู SB/TCL
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 17 บาท
ราคา sme/แพ็ค 16 บาท
Lights รหัส 20111-10
ฝาเรียบ 95 เจาะรู
น้ำหนัก/แพ็ค 100 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 13 บาท
ราคา sme/แพ็ค 12 บาท
Lights รหัส 8858915539137
ฝาเรียบ 95 เจาะรู SB (ใบโพธิ)
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 24 บาท
Lights รหัส 8855051025456
ฝาเรียบ 95 PET ไม่เจาะรู (ปิด 16,22 oz. GPPS,PP,PET) EPP
น้ำหนัก/แพ็ค 230 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 16 บาท
ราคา sme/แพ็ค 15 บาท
Lights รหัส 8858915539137-1
ฝาเรียบ 95 ไม่เจาะรู (SB)
น้ำหนัก/แพ็ค 225 กรัม
100 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 24 บาท
Lights รหัส 8859094607075
ฝาโดมปิดถ้วย 32 ออนซ์ 117 (ฝาทวิน) HB
น้ำหนัก/แพ็ค 501 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 33 บาท
ราคา sme/แพ็ค 32 บาท
Lights รหัส 8859332601759
ฝาเรียบ 98 ไม่เจาะ CT-98R
น้ำหนัก/แพ็ค 317 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 25 บาท
ราคา sme/แพ็ค 24 บาท
Lights รหัส 8859332601742
ฝาโดม 98 ไม่เจาะ CT-98DR
น้ำหนัก/แพ็ค 370 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 32 บาท
ราคา sme/แพ็ค 31 บาท
Lights รหัส 8859712000721
ถ้วยน้ำ 2 Oz.+ฝาดับเบิ้ลล็อค ปาก 95 HB
น้ำหนัก/แพ็ค 542 กรัม
50 ใบ/แพ็ค(20 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 36 บาท
ราคา sme/แพ็ค 35 บาท