กล่องของขวัญ กล่องใส่ขนม ฝาสไลด์สีใสเนื้อขุ่น
- ใส่ของขวัญและขนมได้หลากหลาย
- กล่องมีความสวยและหรูหรา
- ไซส์ใหญ่ จะใส่แบ่งช่อง หรือไม่ใส่ก็ได้
- ทำจากกระดาษแข็งเคลือบสวยงาม
- ราคา sme ซื้อ 10 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12410-1
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายหินอ่อนขาว + ฝาสไลด์ ขนาด 16x16x5 ซม. 70 กรัม 18 17
2
12410-2
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายขนนกชมพู + ฝาสไลด์ ขนาด 16x16x5 ซม. 70 กรัม 18 17
3
12410-3
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายหินอ่อนชมพู + ฝาสไลด์ ขนาด 16x16x5 ซม. 70 กรัม 18 17
4
12410-4
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายสีน้ำชมพูฟ้า + ฝาสไลด์ ขนาด 16x16x5 ซม. 70 กรัม 18 17
5
12410-5
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายสีน้ำม่วงฟ้า + ฝาสไลด์ ขนาด 16x16x5 ซม. 70 กรัม 18 17
6
12410-6
กล่องของขวัญ 4 ช่อง พาสเทลชมพูฟ้า + ฝาสไลด์ ขนาด 16x16x5 ซม. 70 กรัม 18 17
7
12413-1
กล่องของขวัญ 6 ช่อง ลายหินอ่อนชมพู + ฝาสไลด์ ขนาด 16x23x5 ซม. 95 กรัม 21 20
8
12413-2
กล่องของขวัญ 6 ช่อง ลายสีน้ำชมพูฟ้า + ฝาสไลด์ ขนาด 16x23x5 ซม. 95 กรัม 21 20
9
12413-3
กล่องของขวัญ 6 ช่อง ลายสีน้ำม่วงฟ้า + ฝาสไลด์ ขนาด 16x23x5 ซม. 95 กรัม 21 20
10
12413-4
กล่องของขวัญ 6 ช่อง พาสเทลชมพูฟ้า + ฝาสไลด์ ขนาด 16x23x5 ซม. 95 กรัม 21 20


รหัส 12410-1
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายหินอ่อนขาว + ฝาสไลด์
ขนาด 16x16x5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12410-2
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายขนนกชมพู + ฝาสไลด์
ขนาด 16x16x5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12410-3
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายหินอ่อนชมพู + ฝาสไลด์
ขนาด 16x16x5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12410-4
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายสีน้ำชมพูฟ้า + ฝาสไลด์
ขนาด 16x16x5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12410-5
กล่องของขวัญ 4 ช่อง ลายสีน้ำม่วงฟ้า + ฝาสไลด์
ขนาด 16x16x5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12410-6
กล่องของขวัญ 4 ช่อง พาสเทลชมพูฟ้า + ฝาสไลด์
ขนาด 16x16x5 ซม.
น้ำหนัก 70 กรัม
ราคาปลีก 18 บาท
ราคา sme 17 บาท

รหัส 12413-1
กล่องของขวัญ 6 ช่อง ลายหินอ่อนชมพู + ฝาสไลด์
ขนาด 16x23x5 ซม.
น้ำหนัก 95 กรัม
ราคาปลีก 21 บาท
ราคา sme 20 บาท

รหัส 12413-2
กล่องของขวัญ 6 ช่อง ลายสีน้ำชมพูฟ้า + ฝาสไลด์
ขนาด 16x23x5 ซม.
น้ำหนัก 95 กรัม
ราคาปลีก 21 บาท
ราคา sme 20 บาท

รหัส 12413-3
กล่องของขวัญ 6 ช่อง ลายสีน้ำม่วงฟ้า + ฝาสไลด์
ขนาด 16x23x5 ซม.
น้ำหนัก 95 กรัม
ราคาปลีก 21 บาท
ราคา sme 20 บาท

รหัส 12413-4
กล่องของขวัญ 6 ช่อง พาสเทลชมพูฟ้า + ฝาสไลด์
ขนาด 16x23x5 ซม.
น้ำหนัก 95 กรัม
ราคาปลีก 21 บาท
ราคา sme 20 บาท