สติ๊กเกอร์ระวังแตก
- สติ๊กเกอร์กระดาษผิวมัน หมึกไม่ละลายน้ำ โดนน้ำได้เล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับแช่น้ำ ถ้าแช่น้ำสติ๊กเกอร์อาจเปื่อยได้ แต่หมึกไม่ละลาย กาวเหนียว อย่างดี
- เหมาะสำหรับ ใช้ติดสินค้า ติดกล่อง ถุง ซองต่างๆ ใช้งานสะดวกไม่เปลืองพื้นที่
- 1 ม้วนมีประมาณ 250 แผ่น
- ราคา sme ซื้อ 30 ม้วนขึ้นไป
- ราคารวม VAT

รหัส 44021
สติกเกอร์ระวังแตก (250 แผ่น/ม้วน)
น้ำหนัก 60 กรัม
ราคาปลีก 25 บาท
ราคา sme 24 บาท