กระดาษซาลาเปา
- สัมผัสอาหารร้อนได้
- Best of Quality
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
50109-1
กระดาษซาลาเปา
3*3 นิ้ว
1000 2000 แผ่น/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 60 58
50109-2
กระดาษซาลาเปา
3.5*3.5 นิ้ว
1000 2000 แผ่น/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 65 63
50109-3
กระดาษซาลาเปา
4x4 นิ้ว
1000 2000 แผ่น/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 54 53

Lights
Lights
Lights
Lights