กระดาษรองกล่องโฟม
- กระดาษเคลือบ P.E. รองกล่องโฟม
- ใช้กับกล่องโฟมและกล่องอาหารทุกชนิด
- สัมผัสอาหารร้อนได้ทุกชนิด
- Best of Quality
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8859024607014
กระดาษรองกล่องโฟม (กระดาษปรู๊ฟ) พระอาทิตย์ ขนาด 6x6 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค 35 34
2
8859024601715
กระดาษรองกล่องโฟม ขนาด 3.5x5 นิ้ว 300 กรัม 300 กรัม/แพ็ค 26 25
3
8859024601647
กระดาษรองกล่องโฟม ขนาด 5x7 นิ้ว 300 กรัม 300 กรัม/แพ็ค 26 25
4
8859024601722
กระดาษรองกล่องโฟม ขนาด 7*10 นิ้ว 300 กรัม 300 กรัม/แพ็ค 26 25

Lights
Lights