อลูมิเนียมฟอยด์
- สำหรับสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บความเย็นหรือร้อน
- ใช้ห่ออาหารหรืออื่นๆ ได้ตามสมควร
- ราคา sme ซื้อ 10 กล่องขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/กล่อง
จำนวน
ราคา sme/กล่อง
ราคา ปลีก/กล่อง
6919870850148
อลูมิเนียมฟอยด์ ขนาด 30 ซม. x 5 เมตร 90 กรัม 1 ม้วน/กล่อง 23 26
6919870850124
อลูมิเนียมฟอยด์ ขนาด 30 ซม. x 10 เมตร 140 กรัม 1 ม้วน/กล่อง 30 33

Lights
Lights
Lights