ฟิล์มหด
- ฟิล์มหด PVC สำหรับห่อหุ้มสินค้า
- ความหนาประมาณ 0.0036 ไมครอน
- วิธีใช้ห่อหุ่มสินค้าและเป่าด้วยลมร้อน
- ราคา sme ซื้อ 10 มัดขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/มัด
ราคาปลีก
ราคา sme
1
10307-1
ฟิล์มหด ขนาด 18x25 ซม. 500 กรัม 51 45
2
10307-2
ฟิล์มหด ขนาด 20x30 ซม. 600 กรัม 63 56
3
10307-3
ฟิล์มหด ขนาด 25x35 ซม. 700 กรัม 76 67
4
10307-4
ฟิล์มหด ขนาด 30x45 ซม. 800 กรัม 99 88
5
10307-5
ฟิล์มหด ขนาด 40x50 ซม. 1000 กรัม 142 126

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights