ฟิล์มถนอมอาหาร (Food Grade Wrap)
- ฟิล์มยืดพลาสติก
- ชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ ใช้ห่อหุ้มอาหารได้
- ใช้แพ็คภาชนะอาหาร ขนม ผลไม้
- ไม่มีสารตกค้าง
- ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงและปลอดสารพิษ
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
8850919324535
ฟิล์มยืดแอลแรป (กู๊ดแรป) ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 9 ไมครอน 180 กรัม 48 ม้วน/ลัง 19 17
2
8850257510218
ฟิล์มถนอมอาหาร 30ม. RedCutter ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 10 ไมครอน 201 กรัม 12 กล่อง/ลัง 63 59
3
8850257510065
ฟิล์มถนอมอาหาร 60ม. RedCutter ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ม. หนา 10 ไมครอน 310 กรัม 6 กล่อง/ลัง 106 99
4
8850257510225
ฟิล์มถนอมอาหาร 100ม. RedCutter ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 100 ม. หนา 10 ไมครอน 467 กรัม 12 กล่อง/ลัง 161 157
5
6921966601589
ฟิล์มถนอมอาหาร ยาว 40 เมตร ขนาด 20x20 ซม. 115 กรัม 10 ม้วน 34 32
6
6921966601602
ฟิล์มถนอมอาหาร ยาว 50 เมตร ขนาด 25x25 ซม. 170 กรัม 10 ม้วน 43 40
7
6921966601619
ฟิล์มถนอมอาหาร ยาว 60 เมตร ขนาด 30x30 ซม. 250 กรัม 10 ม้วน 52 48


รหัส 8850919324535
ฟิล์มยืดแอลแรป (กู๊ดแรป)
ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 9 ไมครอน
น้ำหนัก 180 กรัม
48 ม้วน/ลัง
ราคาปลีก 19.-
ราคา sme 17.-

รหัส 8850257510218
ฟิล์มถนอมอาหาร 30ม. RedCutter
ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ม. หนา 10 ไมครอน
น้ำหนัก 201 กรัม
12 กล่อง/ลัง
ราคาปลีก 63.-
ราคา sme 59.-

รหัส 8850257510065
ฟิล์มถนอมอาหาร 60ม. RedCutter
ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 60 ม. หนา 10 ไมครอน
น้ำหนัก 310 กรัม
6 กล่อง/ลัง
ราคาปลีก 106.-
ราคา sme 99.-

รหัส 8850257510225
ฟิล์มถนอมอาหาร 100ม. RedCutter
ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 100 ม. หนา 10 ไมครอน
น้ำหนัก 467 กรัม
12 กล่อง/ลัง
ราคาปลีก 161.-
ราคา sme 157.-

รหัส 6921966601589
ฟิล์มถนอมอาหาร ยาว 40 เมตร
ขนาด 20x20 ซม.
น้ำหนัก 115 กรัม
10 ม้วน
ราคาปลีก 34.-
ราคา sme 32.-

รหัส 6921966601602
ฟิล์มถนอมอาหาร ยาว 50 เมตร
ขนาด 25x25 ซม.
น้ำหนัก 170 กรัม
10 ม้วน
ราคาปลีก 43.-
ราคา sme 40.-

รหัส 6921966601619
ฟิล์มถนอมอาหาร ยาว 60 เมตร
ขนาด 30x30 ซม.
น้ำหนัก 250 กรัม
10 ม้วน
ราคาปลีก 52.-
ราคา sme 48.-

Lights
Lights
Lights