ฟิล์มยืดหนา 17 ไมครอน
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1 10306 ฟิล์มยืด 0.7 กก. สีใส ขนาด 25ซม. x 140เมตร 700 กรัม 18 ม้วน/ลัง 65 64
2 10305
ราคาโปรฯ
ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีใส ขนาด 50ซม. x 140เมตร 1400 กรัม 6 ม้วน/ลัง 79 79
3 10310 ฟิล์มยืด 17 MC 0.5 กิโล สีใส ขนาด 25 ซม.x 140 ม. 500 กรัม 12 ม้วน/ลัง 54 53
4 10304
ราคาโปรฯ
ฟิล์มยืด 2 กก. สีใส ขนาด 50ซม. x 215เมตร 2000 กรัม 6 ม้วน/ลัง 125 125
5 10313-01 ฟิล์มยืด 15 MC 0.7 กิโล สีใส ขนาด 25 ซม. x 140 เมตร 851 กรัม 12 ม้วน/ลัง 57 56
6 10313-02 ฟิล์มยืด 15 MC สีใส ขนาด 50 ซม. x 100 เมตร 1304 กรัม 6 ม้วน/ลัง 61 60
7 10313-03 ฟิล์มยืด 15 MC สีใส ขนาด 50 ซม. x 220 เมตร 2114 กรัม 6 ม้วน/ลัง 116 107
8 10308-1 ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีดำ (15 ไมครอน) ขนาด 50ซม. x 140เมตร 1400 กรัม 6 ม้วน/ลัง 126 112
9 10308-2 ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีเขียว (15 ไมครอน) ขนาด 50ซม. x 140เมตร 1400 กรัม 6 ม้วน/ลัง 126 112
10 10308-3 ฟิล์มยืด 1.4 กก. สีน้ำเงิน (15 ไมครอน) ขนาด 50ซม. x 140เมตร 1400 กรัม 6 ม้วน/ลัง 126 112
11 14002-1 พลาสติกฟิล์ม 54 นิ้ว ยาว 25 หลา หนา 0.14มิล (PVC) ขนาด 1066 กรัม 0 138 123

Lights
Lights
Lights