ฝาขวดน้ำ (ขวด PET)
ลักษณะสินค้า
- เหมาะสำหรับขวดพลาสติก PET หรือขวดอื่นๆ เช่น ขวดน้ำดื่ม สิงห์ เนสเล่ คริสตัล
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ปาก30

รหัส 20119-1
ฝา สีเขียวมะนาว ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-2
ฝา สีขาว ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-3
ฝา สีชมพูเข้ม ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-4
ฝา สีส้ม ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-5
ฝา สีม่วง ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-6
ฝา สีเหลือง ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-7
ฝา สีแดง ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-8
ฝา สีชมพูอ่อน ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-9
ฝา สีทอง ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-10
ฝา สีดำ ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-11
ฝา สีเขียว ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-16
ฝา สีทองอ่อน ปาก30 ขนาด 3 ซม.
น้ำหนัก 300 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 44 บาท/แพ็ค
ราคา sme 43 บาท/แพ็ค

ปาก34

รหัส 20119-14
ฝา สีขาว ปาก34 ขนาด 3.4 ซม.
น้ำหนัก 380 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท/แพ็ค
ราคา sme 55 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-13
ฝา สีทอง ปาก34 ขนาด 3.4 ซม.
น้ำหนัก 380 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท/แพ็ค
ราคา sme 55 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-12
ฝา สีเขียว ปาก34 ขนาด 3.4 ซม.
น้ำหนัก 380 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท/แพ็ค
ราคา sme 55 บาท/แพ็ค

รหัส 20119-17
ฝา สีดำ ปาก34 ขนาด 3.4 ซม.
น้ำหนัก 380 กรัม/แพ็ค
150 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก 56 บาท/แพ็ค
ราคา sme 55 บาท/แพ็ค