ซองเอกสาร ฝาน้ำ
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค / ราคาธุรกิจซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
จำนวน
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
ราคาธุรกิจ/ใบ
1
51226
ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 5*8 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
3 2 1.50
2
51225
ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 6*9 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
3 2 1.57
3
51224
ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 7*10 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
3 2 1.69
4
51223
ซองเอกสารฝาน้ำ พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 9*12 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
4 3 2.02
5
51019
ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 5*8 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
6 4 3.20
6
51018
ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 6*9 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
6 4 3.44
7
51017
ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 7*10 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
7 5 3.80
8
51016
ซองเอกสารฝาน้ำ+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 9*12 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
8 6 4.80
9
51231
ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 5*8 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
2 2 0.97
10
51230
ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 6*9 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
2 2 0.98
11
51229
ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 7*10 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
2 2 1.10
12
51228
ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 9*12 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
3 2 1.49
13
51227
ซองเอกสารฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 10*14 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
3 2 1.78
14
51222
ซองเอกสารขยายข้างฝาน้ำ ไม่พิมพ์ (C4) ขนาด 9*12 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
6 5 3.60
15
51021
ซองเอกสารขยายข้างฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 10*15 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
7 5 4.18
16
51020
ซองเอกสารขยายข้างฝาน้ำ ไม่พิมพ์ ขนาด 11*17 นิ้ว 35 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
7 5 3.94

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights