ซองเอกสาร ฝากาว 3M
- ราคา sme ซื้อยกแพ็ค / ราคาธุรกิจซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
จำนวน
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
ราคาธุรกิจ/ใบ
1
51004
ซองเอกสารฝากาว3M พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 5*8 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
5 4 2.70
2
51003
ซองเอกสารฝากาว3M พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 6*9 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
5 4 2.77
3
51002
ซองเอกสารฝากาว3M พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 7*10 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
5 4 2.89
4
51001
ซองเอกสารฝากาว3M พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 9*12 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
6 4 3.22
5
51012
ซองเอกสารฝากาว3M+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 5*8 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
8 5 4.40
6
51011
ซองเอกสารฝากาว3M+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 6*9 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
8 6 4.64
7
51010
ซองเอกสารฝากาว3M+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 7*10 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
9 6 5.00
8
51009
ซองเอกสารฝากาว3M+กันกระแทก พิมพ์จ่าหน้า ขนาด 9*12 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
10 7 6.00
9
51008
ซองเอกสารฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 5*8 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
4 3 2.12
10
51007
ซองเอกสารฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 6*9 นิ้ว 20 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
4 3 2.18
11
51006
ซองเอกสารฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 7*10 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
4 3 2.30
12
51030
ซองเอกสารฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 9*12 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
5 3 2.62
13
51005
ซองเอกสารฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 10*14 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
5 4 2.98
14
51015
ซองเอกสารขยายข้างฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 9*12 นิ้ว 25 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
10 แพ็ค/ลัง
7 5 3.85
15
51014
ซองเอกสารขยายข้างฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 10*15 นิ้ว 30 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
9 6 5.02
16
51013
ซองเอกสารขยายข้างฝากาว3M ไม่พิมพ์ ขนาด 11*17 นิ้ว 35 กรัม
50 ใบ/แพ็ค
5 แพ็ค/ลัง
10 7 5.51

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights
Lights