ผงเครื่องดื่มสำเร็จรูป
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8859304500332
ผงคาปูชิโน่ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 42 บาท
ราคาsme/ถุง 41 บาท

รหัส 8859304500592
ผงมอคค่า ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 42 บาท
ราคาsme/ถุง 41 บาท

รหัส 8859495510257
กาแฟเอสเปรสโซ่คั่วเข้ม (คั่วเม็ด) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 154 บาท
ราคาsme/ถุง 151 บาท

รหัส 8858856610223
กาแฟอาราบิก้าคั่วเข้ม (คั่วเม็ด) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 256 บาท
ราคาsme/ถุง 251 บาท

รหัส 8859495510264
เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว 500g. มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 302 บาท
ราคาsme/ถุง 290 บาท

รหัส 8858856620116
กาแฟโรบัสต้าคั่วเข้ม (คั่วเม็ด) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 148 บาท
ราคาsme/ถุง 145 บาท

รหัส 8859495510240
เมล็ดกาแฟโรบัสต้าคั่ว 500g. มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 174 บาท
ราคาsme/ถุง 168 บาท

รหัส 8859304503135
ผงกาแฟลาเต้ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 42 บาท
ราคาsme/ถุง 41 บาท

รหัส 8859495510042
กาแฟสูตรดั้งเดิม ถุงฟ้า มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
6 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 89 บาท
ราคาsme/ถุง 87 บาท

รหัส 8859495510059
หัวเชื้อกาแฟ มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 250 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859495510127
กาแฟสูตร1 มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 400 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859495510134
กาแฟสูตร2 มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 400 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 39 บาท
ราคาsme/ถุง 38 บาท

รหัส 8859495510202
กาแฟถุงสีทอง(กาแฟผสม) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
8 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 154 บาท
ราคาsme/ถุง 148 บาท

รหัส 8850011067453
เนสกาแฟ บาริสต้า 360g.
น้ำหนัก/กล่อง 360 กรัม
18 กล่อง/ลัง
ราคาปลีก/กล่อง 212 บาท
ราคาsme/กล่อง 208 บาท

รหัส 8850124083081
กาแฟ 3 in 1 ริช อโรมา Nescafe (แพ็ค 60 ซอง)
น้ำหนัก/ 1080 กรัม
60 ซอง/แพ็ค
ราคาปลีก/ 259 บาท
ราคาsme/ 250 บาท

รหัส 8850124094933
เนสกาแฟ บาริสต้า 380g.
น้ำหนัก/กล่อง 380 กรัม
18 กล่อง/ลัง
ราคาปลีก/กล่อง 193 บาท
ราคาsme/กล่อง 190 บาท

รหัส 8850124099839
เนสกาแฟ เรดคัพ 220g.
น้ำหนัก/ถุง 220 กรัม
36 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 154 บาท
ราคาsme/ถุง 148 บาท

รหัส 8850125093454
เนสกาแฟ เรดคัพ 210g.
น้ำหนัก/ถุง 210 กรัม
36 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 127 บาท
ราคาsme/ถุง 126 บาท

รหัส 8850125094055
เนสกาแฟ เรดคัพ 630g.(บรรจุ 3 ถุง x 210 g.)
น้ำหนัก/ 821 กรัม
3 ถุง/ห่อ
ราคาปลีก/ 378 บาท
ราคาsme/ 375 บาท

รหัส 8850127061017
เนสกาแฟ เรดคัพ 600g.
น้ำหนัก/ถุง 600 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 301 บาท
ราคาsme/ถุง 296 บาท

รหัส 8859199001723
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นชานม
น้ำหนัก/ซอง 120 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 24 บาท
ราคาsme/ซอง 23 บาท

รหัส 8859304502015
ผงชานมหอม ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859599000166
ผงชานมไต้หวันพร้อมชง 500g. แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 638 กรัม
28 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 119 บาท
ราคาsme/ถุง 117 บาท

รหัส 8850370721119
ชาไทยถุงสีแดง ตรามือ
น้ำหนัก/ถุง 400 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 70 บาท
ราคาsme/ถุง 69 บาท

รหัส 8850370841114
ชารสดั้งเดิมถุงสีทอง ตรามือ
น้ำหนัก/ถุง 400 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 94 บาท
ราคาsme/ถุง 92 บาท

รหัส 8859199001730
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นชาไทย
น้ำหนัก/ซอง 120 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 24 บาท
ราคาsme/ซอง 23 บาท

รหัส 8859495520072
ชาไทยเข้มข้นพิเศษ (หัวเชื้อ) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859495520331
ชาไทยถุงสีทอง (ชาใหญ่) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 450 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 82 บาท
ราคาsme/ถุง 79 บาท

รหัส 8859675800277
ผงชาไทยสูตรไม่มีน้ำตาล 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 154 บาท
ราคาsme/ซอง 152 บาท

รหัส 0433562000851
ชาเขียวมัทฉะ 200 g. พลายงาม
น้ำหนัก/ถุง 270 กรัม
0
ราคาปลีก/ถุง 88 บาท
ราคาsme/ถุง 84 บาท

รหัส 0433562000853
ชาเขียวนม 200 g. พลายงาม
น้ำหนัก/ถุง 270 กรัม
0
ราคาปลีก/ถุง 88 บาท
ราคาsme/ถุง 84 บาท

รหัส 8850370071115
ชาเขียวถุงสีเขียว ตรามือ
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 70 บาท
ราคาsme/ถุง 69 บาท

รหัส 8858732813168
ผงชาเขียวมัทฉะ 200g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 276 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 96 บาท
ราคาsme/ซอง 95 บาท

รหัส 8858856620109
ชาเขียวโอชะ มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 82 บาท
ราคาsme/ถุง 79 บาท

รหัส 8859199001716
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นชาเขียว
น้ำหนัก/ซอง 120 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 24 บาท
ราคาsme/ซอง 23 บาท

รหัส 8859304500394
ผงชาเขียว ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304503517
ผงชาเขียวญี่ปุ่น ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859495520065
ชาเขียว (กลิ่นมะลิ) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 82 บาท
ราคาsme/ถุง 79 บาท

รหัส 8859495520102
ชาเขียวมัทฉะ มังกรบิน 100g.
น้ำหนัก/ถุง 250 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859495520126
ชาเขียวเข้มข้นพิเศษ (หัวเชื้อ) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859495520379
ชาเขียวนม มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 82 บาท
ราคาsme/ถุง 79 บาท

รหัส 8859599000067
ผงชาเขียวมัทฉะ 100% พรีเมี่ยม 50g. (ถุงดำ) แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 104 กรัม
100 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 75 บาท
ราคาsme/ถุง 74 บาท

รหัส 8859599000142
ผงมัจฉะลาเต้พร้อมชง 500g. แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 638 กรัม
28 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 119 บาท
ราคาsme/ถุง 117 บาท

รหัส 8859599000272
ผงชาเขียวมัทฉะ 100% คลาสสิก 50g. (ถุงเขียว) แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 105 กรัม
100 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 50 บาท
ราคาsme/ถุง 49 บาท

รหัส 8859675800307
ผงมัทฉะ 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 165 บาท
ราคาsme/ซอง 162 บาท

รหัส 0433562000852
ชาแดงสีเข้ม 200 g. พลายงาม
น้ำหนัก/ถุง 270 กรัม
0
ราคาปลีก/ถุง 88 บาท
ราคาsme/ถุง 84 บาท

รหัส 8859495520058
ชาแดงถุงส้ม(ใหญ่) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 450 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 82 บาท
ราคาsme/ถุง 79 บาท

รหัส 8859495520249
ชาแดงพิเศษ (ชาเล็ก) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 225 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 41 บาท
ราคาsme/ถุง 40 บาท

รหัส 10114-17
ชาบาร์บูตง (ซีลอน) มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 65 บาท
ราคาsme/ถุง 64 บาท

รหัส 8859495520393
ชาซีลอน มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 400 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 82 บาท
ราคาsme/ถุง 79 บาท

รหัส 8850011060850 * ซื้อ 1 แถม 1 *
เนสที ชา100%
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 150 บาท
ราคาsme/ถุง 150 บาท

รหัส 8859304501643
ผงชามะนาว ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859495520089
ชากุหลาบ มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 100 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859495520096
ชาอัญชัน มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 100 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859675800222
ผงอัญชัน 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 130 บาท
ราคาsme/ซอง 128 บาท

รหัส 8859304500400
ผงชาเย็น ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304500387
ผงนมสด ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304502091
ผงนมสดน้ำผึ้ง ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501148
ผงวนิลา ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501346
ผงมะพร้าว ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501063
ผงกล้วยหอม ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501049
ผงแตงโม ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859199001747
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นแคนตาลูป
น้ำหนัก/ซอง 120 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 24 บาท
ราคาsme/ซอง 23 บาท

รหัส 8859304500318
ผงแคนตาลูป ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304500424
ผงสตรอวเบอร์รี่ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859675800116
ผงสตรอว์เบอร์รี่ 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 107 บาท
ราคาsme/ซอง 105 บาท

รหัส 8859199001754
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นเผือก
น้ำหนัก/ซอง 120 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 24 บาท
ราคาsme/ซอง 23 บาท

รหัส 8859304500196
ผงเผือกหอม ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859675800130
ผงเผือกหอม 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 107 บาท
ราคาsme/ซอง 105 บาท

รหัส 8850372000168
B-Choco Malk 500 g.
น้ำหนัก/ถุง 589 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 81 บาท
ราคาsme/ถุง 80 บาท

รหัส 8857123418357
ผงโกโก้ สีเข้ม 500g. (RED) CACAO RICH
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 105 บาท
ราคาsme/ถุง 103 บาท

รหัส 8857200364553
ผงโกโก้ 100% 500g. ลิตเติ้ล (PE001-B)
น้ำหนัก/ถุง 584 กรัม
50 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 90 บาท
ราคาsme/ถุง 88 บาท

รหัส 8859199001709
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง รสโกโก้
น้ำหนัก/ซอง 120 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 24 บาท
ราคาsme/ซอง 23 บาท

รหัส 8859304503180
ผงโกโก้นม ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 35 บาท
ราคาsme/ถุง 34 บาท

รหัส 8859495510189
โกโก้ มังกรบิน
น้ำหนัก/ถุง 400 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 135 บาท
ราคาsme/ถุง 131 บาท

รหัส 8859599000012
ผงโกโก้ 100% พรีเมี่ยม สีเข้ม 500g. (ถุงขาว) แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 638 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 119 บาท
ราคาsme/ถุง 117 บาท

รหัส 8859599000029
ผงโกโก้ 100% คลาสสิก 400g. (ถุงแดง) แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 538 กรัม
24 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 89 บาท
ราคาsme/ถุง 86 บาท

รหัส 8859304502138
ผงโยเกิร์ต ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501551
ผงนมสดช็อกโกแลตชิพ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 35 บาท
ราคาsme/ถุง 34 บาท

รหัส 8859304501582
ผงช็อกโกแลตชิพ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 35 บาท
ราคาsme/ถุง 34 บาท

รหัส 8859304500585
ผงไวท์มอลต์ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304503531
ผงช็อกโกแลตอัลมอนด์ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 35 บาท
ราคาsme/ถุง 34 บาท

รหัส 8859304502435
ผงบราวซูการ์ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304503524
ผงเบียร์หวาน ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501704
ผงมะนาว ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859675800673
ผงมะนาวแป้น 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 65 บาท
ราคาsme/ซอง 64 บาท

รหัส 8859304502299
ผงลิ้นจี่ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859304501025
ผงทุเรียน ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859675800086
ผงทุเรียน 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 142 บาท
ราคาsme/ซอง 140 บาท

รหัส 8850124025968
ไมโลแอคทีฟโก
น้ำหนัก/ถุง 1000 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 187 บาท
ราคาsme/ถุง 184 บาท

รหัส 8859304501056
ผงนมเย็น ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8859675800017
ผงมันม่วง 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 130 บาท
ราคาsme/ซอง 128 บาท

รหัส 8859675800055
ผงใบเตย 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 130 บาท
ราคาsme/ซอง 128 บาท

รหัส 8859675800697
ผงเมล่อนญี่ปุ่น 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 130 บาท
ราคาsme/ซอง 128 บาท

รหัส 8859675800833
ผงบลูเบอร์รี่ 100g. BK
น้ำหนัก/ซอง 100 กรัม
24 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 142 บาท
ราคาsme/ซอง 140 บาท

รหัส 8859304503548
ผงกลิ่นอัลมอนด์ ใบไม้แดง
น้ำหนัก/ถุง 200 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 33 บาท
ราคาsme/ถุง 32 บาท

รหัส 8850086194016
โอวันตินสูตร 3 1000g.
น้ำหนัก/ถุง 1080 กรัม
12 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 158 บาท
ราคาsme/ถุง 155 บาท

รหัส 8858732811201
ผงเผือก 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 47 บาท
ราคาsme/ซอง 46 บาท

รหัส 8858732811164
ผงชาเขียวญี่ปุ่น 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 47 บาท
ราคาsme/ซอง 46 บาท

รหัส 8858732811324
ผงชานม 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 47 บาท
ราคาsme/ซอง 46 บาท

รหัส 8858732811362
ผงนมสด 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 47 บาท
ราคาsme/ซอง 46 บาท

รหัส 8858732811485
ผงนมเย็น 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 47 บาท
ราคาsme/ซอง 46 บาท

รหัส 8858732811249
ผงแคนตาลูป 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 47 บาท
ราคาsme/ซอง 46 บาท

รหัส 8858732811805
ผงช็อคโกแลต 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 42 บาท
ราคาsme/ซอง 41 บาท

รหัส 8859599000111
ผงช็อกโกแลตพร้อมชง 500g. แมวกวัก
น้ำหนัก/ถุง 638 กรัม
28 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 98 บาท
ราคาsme/ถุง 97 บาท

รหัส 8858732811522
ผงโกโก้ 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 204 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 42 บาท
ราคาsme/ซอง 41 บาท

รหัส 8858732811041
ผงกาแฟคาปูชิโน่ 150g. ติ่งฟง
น้ำหนัก/ซอง 209 กรัม
32 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 48 บาท
ราคาsme/ซอง 47 บาท

รหัส 8859284800026
ผงไอซ์เจลลี่ JBU
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
40 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 177 บาท
ราคาsme/ถุง 174 บาท

รหัส 8859479402639
ผงปั่น สมูทตี้ 400g. ลองบีช
น้ำหนัก/ซอง 465 กรัม
20 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 98 บาท
ราคาsme/ซอง 97 บาท

รหัส 11600-1
ผงปั่นแฟรปเป้ The Frapppe
น้ำหนัก/ถุง 500 กรัม
20 ถุง/ลัง
ราคาปลีก/ถุง 156 บาท
ราคาsme/ถุง 153 บาท

รหัส 8859479402622
ผงปั่น เฟรปเป้ 400g. ลองบีช
น้ำหนัก/ซอง 465 กรัม
20 ซอง/ลัง
ราคาปลีก/ซอง 98 บาท
ราคาsme/ซอง 97 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
8859304500332
ผงคาปูชิโน่ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 42 41
2
8859304500592
ผงมอคค่า ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 42 41
3
8859495510257
กาแฟเอสเปรสโซ่คั่วเข้ม (คั่วเม็ด) มังกรบิน 500 กรัม 6 ถุง/ลัง 154 151
4
8858856610223
กาแฟอาราบิก้าคั่วเข้ม (คั่วเม็ด) มังกรบิน 500 กรัม 6 ถุง/ลัง 256 251
5
8859495510264
เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว 500g. มังกรบิน 500 กรัม 6 ถุง/ลัง 302 290
6
8858856620116
กาแฟโรบัสต้าคั่วเข้ม (คั่วเม็ด) มังกรบิน 500 กรัม 6 ถุง/ลัง 148 145
7
8859495510240
เมล็ดกาแฟโรบัสต้าคั่ว 500g. มังกรบิน 500 กรัม 6 ถุง/ลัง 174 168
8
8859304503135
ผงกาแฟลาเต้ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 42 41
9
8859495510042
กาแฟสูตรดั้งเดิม ถุงฟ้า มังกรบิน 1,000 กรัม 6 ถุง/ลัง 89 87
10
8859495510059
หัวเชื้อกาแฟ มังกรบิน 250 กรัม 12 ถุง/ลัง 135 131
11
8859495510127
กาแฟสูตร1 มังกรบิน 400 กรัม 24 ถุง/ลัง 33 32
12
8859495510134
กาแฟสูตร2 มังกรบิน 400 กรัม 24 ถุง/ลัง 39 38
13
8859495510202
กาแฟถุงสีทอง(กาแฟผสม) มังกรบิน 1,000 กรัม 8 ถุง/ลัง 154 148
14
8850011067453
เนสกาแฟ บาริสต้า 360g. 360 กรัม 18 กล่อง/ลัง 212 208
15
8850124083081
กาแฟ 3 in 1 ริช อโรมา Nescafe (แพ็ค 60 ซอง) 1,080 กรัม 60 ซอง/แพ็ค 259 250
16
8850124094933
เนสกาแฟ บาริสต้า 380g. 380 กรัม 18 กล่อง/ลัง 193 190
17
8850124099839
เนสกาแฟ เรดคัพ 220g. 220 กรัม 36 ถุง/ลัง 154 148
18
8850125093454
เนสกาแฟ เรดคัพ 210g. 210 กรัม 36 ถุง/ลัง 127 126
19
8850125094055
เนสกาแฟ เรดคัพ 630g.(บรรจุ 3 ถุง x 210 g.) 821 กรัม 3 ถุง/ห่อ 378 375
20
8850127061017
เนสกาแฟ เรดคัพ 600g. 600 กรัม 12 ถุง/ลัง 301 296
21
8859199001723
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นชานม 120 กรัม 24 ซอง/ลัง 24 23
22
8859304502015
ผงชานมหอม ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
23
8859599000166
ผงชานมไต้หวันพร้อมชง 500g. แมวกวัก 638 กรัม 28 ถุง/ลัง 119 117
24
8850370721119
ชาไทยถุงสีแดง ตรามือ 400 กรัม 12 ถุง/ลัง 70 69
25
8850370841114
ชารสดั้งเดิมถุงสีทอง ตรามือ 400 กรัม 12 ถุง/ลัง 94 92
26
8859199001730
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นชาไทย 120 กรัม 24 ซอง/ลัง 24 23
27
8859495520072
ชาไทยเข้มข้นพิเศษ (หัวเชื้อ) มังกรบิน 200 กรัม 24 ถุง/ลัง 135 131
28
8859495520331
ชาไทยถุงสีทอง (ชาใหญ่) มังกรบิน 450 กรัม 12 ถุง/ลัง 82 79
29
8859675800277
ผงชาไทยสูตรไม่มีน้ำตาล 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 154 152
30
0433562000851
ชาเขียวมัทฉะ 200 g. พลายงาม 270 กรัม 0 88 84
31
0433562000853
ชาเขียวนม 200 g. พลายงาม 270 กรัม 0 88 84
32
8850370071115
ชาเขียวถุงสีเขียว ตรามือ 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 70 69
33
8858732813168
ผงชาเขียวมัทฉะ 200g. ติ่งฟง 276 กรัม 24 ซอง/ลัง 96 95
34
8858856620109
ชาเขียวโอชะ มังกรบิน 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 82 79
35
8859199001716
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นชาเขียว 120 กรัม 24 ซอง/ลัง 24 23
36
8859304500394
ผงชาเขียว ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
37
8859304503517
ผงชาเขียวญี่ปุ่น ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
38
8859495520065
ชาเขียว (กลิ่นมะลิ) มังกรบิน 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 82 79
39
8859495520102
ชาเขียวมัทฉะ มังกรบิน 100g. 250 กรัม 24 ถุง/ลัง 135 131
40
8859495520126
ชาเขียวเข้มข้นพิเศษ (หัวเชื้อ) มังกรบิน 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 135 131
41
8859495520379
ชาเขียวนม มังกรบิน 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 82 79
42
8859599000067
ผงชาเขียวมัทฉะ 100% พรีเมี่ยม 50g. (ถุงดำ) แมวกวัก 104 กรัม 100 ถุง/ลัง 75 74
43
8859599000142
ผงมัจฉะลาเต้พร้อมชง 500g. แมวกวัก 638 กรัม 28 ถุง/ลัง 119 117
44
8859599000272
ผงชาเขียวมัทฉะ 100% คลาสสิก 50g. (ถุงเขียว) แมวกวัก 105 กรัม 100 ถุง/ลัง 50 49
45
8859675800307
ผงมัทฉะ 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 165 162
46
0433562000852
ชาแดงสีเข้ม 200 g. พลายงาม 270 กรัม 0 88 84
47
8859495520058
ชาแดงถุงส้ม(ใหญ่) มังกรบิน 450 กรัม 12 ถุง/ลัง 82 79
48
8859495520249
ชาแดงพิเศษ (ชาเล็ก) มังกรบิน 225 กรัม 24 ถุง/ลัง 41 40
49
10114-17
ชาบาร์บูตง (ซีลอน) มังกรบิน 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 65 64
50
8859495520393
ชาซีลอน มังกรบิน 400 กรัม 12 ถุง/ลัง 82 79
51
8850011060850
เนสที ชา100% * ซื้อ 1 แถม 1 * 200 กรัม 12 ถุง/ลัง 150 150
52
8859304501643
ผงชามะนาว ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
53
8859495520089
ชากุหลาบ มังกรบิน 100 กรัม 24 ถุง/ลัง 135 131
54
8859495520096
ชาอัญชัน มังกรบิน 100 กรัม 24 ถุง/ลัง 135 131
55
8859675800222
ผงอัญชัน 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 130 128
56
8859304500400
ผงชาเย็น ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
57
8859304500387
ผงนมสด ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
58
8859304502091
ผงนมสดน้ำผึ้ง ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
59
8859304501148
ผงวนิลา ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
60
8859304501346
ผงมะพร้าว ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
61
8859304501063
ผงกล้วยหอม ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
62
8859304501049
ผงแตงโม ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
63
8859199001747
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นแคนตาลูป 120 กรัม 24 ซอง/ลัง 24 23
64
8859304500318
ผงแคนตาลูป ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
65
8859304500424
ผงสตรอวเบอร์รี่ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
66
8859675800116
ผงสตรอว์เบอร์รี่ 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 107 105
67
8859199001754
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง กลิ่นเผือก 120 กรัม 24 ซอง/ลัง 24 23
68
8859304500196
ผงเผือกหอม ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
69
8859675800130
ผงเผือกหอม 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 107 105
70
8850372000168
B-Choco Malk 500 g. 589 กรัม 20 ถุง/ลัง 81 80
71
8857123418357
ผงโกโก้ สีเข้ม 500g. (RED) CACAO RICH 500 กรัม 24 ถุง/ลัง 105 103
72
8857200364553
ผงโกโก้ 100% 500g. ลิตเติ้ล (PE001-B) 584 กรัม 50 ถุง/ลัง 90 88
73
8859199001709
อาเคดี้ เครื่องดื่มผง รสโกโก้ 120 กรัม 24 ซอง/ลัง 24 23
74
8859304503180
ผงโกโก้นม ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 35 34
75
8859495510189
โกโก้ มังกรบิน 400 กรัม 12 ถุง/ลัง 135 131
76
8859599000012
ผงโกโก้ 100% พรีเมี่ยม สีเข้ม 500g. (ถุงขาว) แมวกวัก 638 กรัม 24 ถุง/ลัง 119 117
77
8859599000029
ผงโกโก้ 100% คลาสสิก 400g. (ถุงแดง) แมวกวัก 538 กรัม 24 ถุง/ลัง 89 86
78
8859304502138
ผงโยเกิร์ต ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
79
8859304501551
ผงนมสดช็อกโกแลตชิพ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 35 34
80
8859304501582
ผงช็อกโกแลตชิพ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 35 34
81
8859304500585
ผงไวท์มอลต์ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
82
8859304503531
ผงช็อกโกแลตอัลมอนด์ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 35 34
83
8859304502435
ผงบราวซูการ์ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
84
8859304503524
ผงเบียร์หวาน ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
85
8859304501704
ผงมะนาว ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
86
8859675800673
ผงมะนาวแป้น 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 65 64
87
8859304502299
ผงลิ้นจี่ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
88
8859304501025
ผงทุเรียน ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
89
8859675800086
ผงทุเรียน 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 142 140
90
8850124025968
ไมโลแอคทีฟโก 1,000 กรัม 12 ถุง/ลัง 187 184
91
8859304501056
ผงนมเย็น ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
92
8859675800017
ผงมันม่วง 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 130 128
93
8859675800055
ผงใบเตย 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 130 128
94
8859675800697
ผงเมล่อนญี่ปุ่น 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 130 128
95
8859675800833
ผงบลูเบอร์รี่ 100g. BK 100 กรัม 24 ซอง/ลัง 142 140
96
8859304503548
ผงกลิ่นอัลมอนด์ ใบไม้แดง 200 กรัม 20 ถุง/ลัง 33 32
97
8850086194016
โอวันตินสูตร 3 1000g. 1,080 กรัม 12 ถุง/ลัง 158 155
98
8858732811201
ผงเผือก 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 47 46
99
8858732811164
ผงชาเขียวญี่ปุ่น 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 47 46
100
8858732811324
ผงชานม 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 47 46
101
8858732811362
ผงนมสด 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 47 46
102
8858732811485
ผงนมเย็น 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 47 46
103
8858732811249
ผงแคนตาลูป 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 47 46
104
8858732811805
ผงช็อคโกแลต 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 42 41
105
8859599000111
ผงช็อกโกแลตพร้อมชง 500g. แมวกวัก 638 กรัม 28 ถุง/ลัง 98 97
106
8858732811522
ผงโกโก้ 150g. ติ่งฟง 204 กรัม 32 ซอง/ลัง 42 41
107
8858732811041
ผงกาแฟคาปูชิโน่ 150g. ติ่งฟง 209 กรัม 32 ซอง/ลัง 48 47
108
8859284800026
ผงไอซ์เจลลี่ JBU 500 กรัม 40 ถุง/ลัง 177 174
109
8859479402639
ผงปั่น สมูทตี้ 400g. ลองบีช 465 กรัม 20 ซอง/ลัง 98 97
110
11600-1
ผงปั่นแฟรปเป้ The Frapppe 500 กรัม 20 ถุง/ลัง 156 153
111
8859479402622
ผงปั่น เฟรปเป้ 400g. ลองบีช 465 กรัม 20 ซอง/ลัง 98 97