ถุงผ้าหูรูด
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป
- ราคารวม VAT
ถุงผ้าหูรูด สีเงิน/สีทอง
Lights
Lights
Lights
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12403-1
ถุงผ้าหูรูด สีเงิน 5x7 ซม. 1 กรัม 3 2
2
12403-2
ถุงผ้าหูรูด สีทอง 5x7 ซม. 1 กรัม 3 2
3
12403-3
ถุงผ้าหูรูด สีเงิน 7x9 ซม. 2 กรัม 4 3
4
12403-4
ถุงผ้าหูรูด สีทอง 7x9 ซม. 2 กรัม 4 3
5
12403-5
ถุงผ้าหูรูด สีเงิน 9x12 ซม. 3 กรัม 4 3
6
12403-6
ถุงผ้าหูรูด สีทอง 9x12 ซม. 3 กรัม 4 3

ถุงผ้าหูรูด สีพื้นแดง/ดำ ขอบสีทอง
Lights
Lights
Lights
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12404-1
ถุงผ้าหูรูด สีพื้นแดงขอบทอง 7x9 ซม. 5 กรัม 6 5
2
12404-2
ถุงผ้าหูรูด สีพื้นดำขอบทอง 7x9 ซม. 5 กรัม 6 5
3
12404-3
ถุงผ้าหูรูด สีพื้นแดงขอบทอง 10x12 ซม. 5 กรัม 7 6
4
12404-4
ถุงผ้าหูรูด สีพื้นดำขอบทอง 10x12 ซม. 5 กรัม 7 6

ถุงผ้าหูรูด สีแดง/ดำ
Lights
Lights
Lights
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก
ราคาปลีก
ราคา sme
1
12405-1
ถุงผ้าหูรูด สีแดง 7x9 ซม. 3 กรัม 5 4
2
12405-2
ถุงผ้าหูรูด สีดำ 7x9 ซม. 3 กรัม 5 4
3
12405-3
ถุงผ้าหูรูด สีแดง 8x10 ซม. 5 กรัม 5 4
4
12405-4
ถุงผ้าหูรูด สีดำ 8x10 ซม. 5 กรัม 5 4