ขวดน้ำยาล้างจาน
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 11952-1
ขวดน้ำยาล้างจานสีขาว+ฝา 200 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 2500 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 418.-
ราคา sme/แพ็ค 408.-

รหัส 11952-2
ขวดน้ำยาล้างจานสีขาว+ฝา 500 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 4000 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 566.-
ราคา sme/แพ็ค 552.-

รหัส 11952-3
ขวดน้ำยาล้างจานสีใส+ฝา 400 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 4320 กรัม
จำนวน 144 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 697.-
ราคา sme/แพ็ค 691.-

รหัส 11952-4
ขวดน้ำยาล้างจาน+ฝาเปิด-ปิดสีเขียว 400 ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 5263 กรัม
จำนวน 144 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 697.-
ราคา sme/แพ็ค 691.-

รหัส 11952-5
ขวดน้ำยาล้างจาน+ฝาเปิด-ปิดสีขาว 400 ml.
น้ำหนัก/แพ็ค 5263 กรัม
จำนวน 144 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 697.-
ราคา sme/แพ็ค 691.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
รหัส xcom
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
11952-1
11952-01
ขวดน้ำยาล้างจานสีขาว+ฝา ขนาด 200 ml 2500 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 418 408
2
11952-2
11952-02
ขวดน้ำยาล้างจานสีขาว+ฝา ขนาด 500 ml 4000 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 566 552
3
11952-3
11952-03
ขวดน้ำยาล้างจานสีใส+ฝา ขนาด 400 ml 4320 กรัม 144 ใบ/แพ็ค 697 691
4
11952-4
ขวดน้ำยาล้างจาน+ฝาเปิด-ปิดสีเขียว ขนาด 400 ml. 5263 กรัม 144 ใบ/แพ็ค 697 691
5
11952-5
ขวดน้ำยาล้างจาน+ฝาเปิด-ปิดสีขาว ขนาด 400 ml. 5263 กรัม 144 ใบ/แพ็ค 697 691