ถ้วยฟอยด์อบขนม
- ถ้วยฟอยด์ อบขนม
- ทนทานใช้ได้หลายครั้ง ทนความร้อนได้สูง
- Food Grade สัมผัสอาหารได้ปลอดภัย
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 13506-1
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลม
ขนาด กว้าง7.3 สูง2.5 ฐาน4 ซม. 100 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
จำนวน 250 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 61 บาท
ราคา sme/แพ็ค 60 บาท

รหัส 13506-2
ถ้วยฟอยด์อบขนม-หัวใจ
ขนาด กว้าง10 สูง3.3 ซม. 170 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 25 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 13 บาท
ราคา sme/แพ็ค 12 บาท

รหัส 13506-3
ถ้วยฟอยด์อบขนม-สี่เหลี่ยม สีแดง
ขนาด 11x17 สูง 4 ซม. 750 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 150 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-4
ถ้วยฟอยด์อบขนม-สี่เหลี่ยม สีขาวลายดอกไม้ดำ
ขนาด 8x8 สูง 2.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-5
ถ้วยฟอยด์อบขนม-สี่เหลี่ยม สีขาวลายดอกไม้เทา
ขนาด 8x8 สูง 2.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-6
ถ้วยฟอยด์อบขนม-สี่เหลี่ยม สีขาวลายดอกไม้ทอง
ขนาด 8x8 สูง 2.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-7
ถ้วยฟอยด์อบขนม-สี่เหลี่ยม สีดำ
ขนาด 8x8 สูง 2.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-8
ถ้วยฟอยด์อบขนม-สี่เหลี่ยม
ขนาด 8x8 สูง 2.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-9
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลม
ขนาด 8 สูง 3.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-10
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลม สีเหลือง
ขนาด 8 สูง 3.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-11
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลม สีแดง
ขนาด 8 สูง 3.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-12
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลม สีขาวลายดอกไม้เทา
ขนาด 8 สูง 3.5 ซม. 125 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 40 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-13
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลมเล็ก สีแดง
ขนาด 6 สูง 2.5 ซม. 50 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 20 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13506-14
ถ้วยฟอยด์อบขนม-กลมเล็ก
ขนาด 6 สูง 2.5 ซม. 50 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 20 กรัม
จำนวน 10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 13507-1
ถ้วยฟอยด์ดอกเบญจมาศ B101
ขนาด 4.5x1.4x3 ซม. 20 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 106 กรัม
จำนวน 200 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 56 บาท
ราคา sme/แพ็ค 55 บาท

รหัส 13507-2
ถ้วยฟอยด์ดอกเบญจมาศ B102
ขนาด 5.5x1.9x4 ซม. 25 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 117 กรัม
จำนวน 200 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 70 บาท
ราคา sme/แพ็ค 69 บาท

รหัส 13507-3
ถ้วยฟอยด์ดอกเบญจมาศ B103
ขนาด 6x1.6x4.4 ซม. 35 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 148 กรัม
จำนวน 200 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 79 บาท
ราคา sme/แพ็ค 73 บาท

รหัส 13507-4
ถ้วยฟอยด์ดอกเบญจมาศ B104
ขนาด 6.6x2x4.5 ซม. 40 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 187 กรัม
จำนวน 250 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 97 บาท
ราคา sme/แพ็ค 90 บาท

รหัส 13507-5
ถ้วยฟอยด์ดอกเบญจมาศ B106
ขนาด 7.5x2.4x5 ซม. 75 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 354 กรัม
จำนวน 250 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 110 บาท
ราคา sme/แพ็ค 102 บาท

รหัส 13507-6
ถ้วยฟอยด์ดอกเบญจมาศ B304
ขนาด 6x1.6x4 ซม. 30 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 125 กรัม
จำนวน 200 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 79 บาท
ราคา sme/แพ็ค 73 บาท

รหัส 13508-1
ถ้วยม้วนอลูมิเนียมฟอยด์สองด้าน สีทอง
ขนาด 5x4 ซม. 0 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 68 บาท

รหัส 13508-2
ถ้วยม้วนอลูมิเนียมฟอยด์สองด้าน สีชมพู
ขนาด 5x4 ซม. 0 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 68 บาท

รหัส 13508-3
ถ้วยม้วนอลูมิเนียมฟอยด์สองด้าน สีเงิน
ขนาด 5x4 ซม. 0 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 69 บาท
ราคา sme/แพ็ค 68 บาท