ถ้วยฟอยด์
- ใช้อบขนม บรรจุอาหารและเบเกอรี่
- ควรใช้เพียงครั้งเดียว
- ล็อคแน่นไม่หลุด
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 13606-1
ถ้วยฟอยด์+ฝา F130 ขนาด 10*13*4.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 70 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 24 บาท
ราคา sme/แพ็ค 23 บาท

รหัส 13606-2
ถ้วยฟอยด์+ฝา F150 ขนาด 12*15*4.6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 100 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 33 บาท
ราคา sme/แพ็ค 32 บาท

รหัส 13606-3
ถ้วยฟอยด์+ฝา F175 ขนาด 11.1*17.5*4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 120 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 38 บาท
ราคา sme/แพ็ค 37 บาท

รหัส 13606-4
ถ้วยฟอยด์+ฝา F195 ขนาด 14.4*19.5*4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 220 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 51 บาท
ราคา sme/แพ็ค 50 บาท

รหัส 13606-5
ถ้วยฟอยด์+ฝา F211 ขนาด 14.3*21.3*4.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 250 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 59 บาท
ราคา sme/แพ็ค 58 บาท

รหัส 13606-6
ถ้วยฟอยด์+ฝา F231 ขนาด 17.3*23.2*4.1 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 300 กรัม
10 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 84 บาท
ราคา sme/แพ็ค 78 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ความจุ
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
13606-1
ถ้วยฟอยด์+ฝา F130 ขนาด 10*13*4.2 ซม. 230 ml 70 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 24 23
2
13606-2
ถ้วยฟอยด์+ฝา F150 ขนาด 12*15*4.6 ซม. 410 ml 100 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 33 32
3
13606-3
ถ้วยฟอยด์+ฝา F175 ขนาด 11.1*17.5*4 ซม. 400 ml 120 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 38 37
4
13606-4
ถ้วยฟอยด์+ฝา F195 ขนาด 14.4*19.5*4 ซม. 570 ml 220 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 51 50
5
13606-5
ถ้วยฟอยด์+ฝา F211 ขนาด 14.3*21.3*4.3 ซม. 780 ml 250 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 59 58
6
13606-6
ถ้วยฟอยด์+ฝา F231 ขนาด 17.3*23.2*4.1 ซม. 1100 ml 300 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 84 78

ถ้วยฟอยด์
- ใช้อบขนม บรรจุอาหารและเบเกอรี่
- ควรใช้เพียงครั้งเดียว
- ล็อคแน่นไม่หลุด
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 8853863004409
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3105-P ขนาด 9.8*6.5*1.6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 90 กรัม
20 ใบ/แพ็ค(80 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 46 บาท
ราคา sme/แพ็ค 45 บาท

รหัส 8853863004904
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3319-P ขนาด 6.8*5.8*2.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 45 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(75 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 8853863003129
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3378-P ขนาด 10.9*8.3*2.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 75 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(64 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 35 บาท
ราคา sme/แพ็ค 34 บาท

รหัส 8853863004546
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3379-P ขนาด 11*8.4*3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 90 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(64 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 36 บาท
ราคา sme/แพ็ค 35 บาท

รหัส 8853863004553
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3381-P ขนาด 14.6*11*3.8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 160 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(27 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 76 บาท
ราคา sme/แพ็ค 74 บาท

รหัส 8853863004300
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3404-P ขนาด 9*6.2*4.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 55 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(100 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 32 บาท
ราคา sme/แพ็ค 31 บาท

รหัส 8853863004997
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4432-P ขนาด (8.5*13.5)*(5.5*10.3)*4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 90 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8853863005185
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4436-P ขนาด (8*12.5)*(6.3*10.8)*3.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 65 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 8853863004614
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4571-P ขนาด (9.2*17.2)*(6*14)*5.6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 80 กรัม
5 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 36 บาท
ราคา sme/แพ็ค 35 บาท

รหัส 8853863004652
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4572-P ขนาด (11.5*22)*(7.9*18.4)*6.1 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 115 กรัม
5 ใบ/แพ็ค(32 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 58 บาท
ราคา sme/แพ็ค 57 บาท

รหัส 8853863003549
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4615-P ขนาด (7.5*10.5)*(5.2*8.2)*3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 70 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 34 บาท
ราคา sme/แพ็ค 33 บาท

รหัส 8853863003723
ถ้วยฟอยด์+ฝา+ช้อน 4615-S ขนาด (7.5*10.5)*(5.2*8.2)*3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 80 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคา sme/แพ็ค 39 บาท

รหัส 8853863004782
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4618-P ขนาด (7.5*10.5)*(5*8)*3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 75 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 36 บาท
ราคา sme/แพ็ค 35 บาท

รหัส 8853863003730
ถ้วยฟอยด์+ฝา+ช้อน 4618-S ขนาด (7.5*10.5)*(5*8)*3.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 85 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(40 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 42 บาท
ราคา sme/แพ็ค 41 บาท

รหัส 8853863005161
ถ้วยฟอยด์+ฝา 6301-P ขนาด (8*12.5)*(6.3*10.8)*3.2 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 85 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8853863004577
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3282-P ขนาด 16.6*14.7*2.6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 180 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(25 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 84 บาท
ราคา sme/แพ็ค 82 บาท

รหัส 8853863004720
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4202-P ขนาด (1.4*1.4)*(10*10)*2.9 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 125 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(48 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 53 บาท
ราคา sme/แพ็ค 52 บาท

รหัส 8853863004898
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4330-P ขนาด (7*8)*(4.8*5.8)*3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 50 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(75 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 28 บาท
ราคา sme/แพ็ค 27 บาท

รหัส 8853863004768
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3219-P ขนาด 6.8*4.7*2.65 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 65 กรัม
20 ใบ/แพ็ค(50 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 42 บาท
ราคา sme/แพ็ค 41 บาท

รหัส 8853863000937
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4360-P ขนาด (9.7*15.9)*(7.8*14)*3.4 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 75 กรัม
5 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคา sme/แพ็ค 39 บาท

รหัส 8853863005437
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3406-P ขนาด 8*5.4*3.8 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 47 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(100 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 30 บาท
ราคา sme/แพ็ค 29 บาท

รหัส 8853863002948
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3380-P ขนาด 11.4*7.6*3.1 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 43 กรัม
5 ใบ/แพ็ค(45 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 23 บาท
ราคา sme/แพ็ค 22 บาท

รหัส 8853863005215
ถ้วยฟอยด์+ฝา 6302-P ขนาด (7.9*9.1)*(7.2*8.4)*3.1 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 73 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(48 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 42 บาท
ราคา sme/แพ็ค 41 บาท

รหัส 8853863004539
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3482-P ขนาด (15.2*12.4*4.6) ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 175 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(36 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 83 บาท
ราคา sme/แพ็ค 81 บาท

รหัส 8853863004621
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4573-P ขนาด (10.8*19.9)*6.6*(15.7*5.6) ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 95 กรัม
5 ใบ/แพ็ค(64 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคา sme/แพ็ค 39 บาท

รหัส 8853863004751
ถ้วยฟอยด์ 3220-2 ขนาด (7.5*4.7*1.8) ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 25 กรัม
20 ใบ/แพ็ค(140 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 26 บาท
ราคา sme/แพ็ค 25 บาท

รหัส 8853863004911
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4203-P ขนาด (11.50*11.50)*(10*10)*26 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 140 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(48 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 53 บาท
ราคา sme/แพ็ค 52 บาท

รหัส 8853863002924
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4435-P ขนาด (9.7*15.7)*(6.7*12.7)*5.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 85 กรัม
5 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 48 บาท
ราคา sme/แพ็ค 47 บาท

รหัส 8853863004348
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3207-P ขนาด 12.4X2.7 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 185 กรัม
10 ใบ/แพ็ค(60 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 40 บาท
ราคา sme/แพ็ค 39 บาท

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ความจุ
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
8853863004409
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3105-P ขนาด 9.8*6.5*1.6 ซม. 70 ml 90 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 80 แพ็ค/ลัง 46 45
2
8853863004904
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3319-P ขนาด 6.8*5.8*2.7 ซม. 70 ml 45 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 แพ็ค/ลัง 30 29
3
8853863003129
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3378-P ขนาด 10.9*8.3*2.7 ซม. 190 ml 75 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 64 แพ็ค/ลัง 35 34
4
8853863004546
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3379-P ขนาด 11*8.4*3 ซม. 210 ml 90 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 64 แพ็ค/ลัง 36 35
5
8853863004553
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3381-P ขนาด 14.6*11*3.8 ซม. 420 ml 160 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 27 แพ็ค/ลัง 76 74
6
8853863004300
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3404-P ขนาด 9*6.2*4.2 ซม. 150 ml 55 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 100 แพ็ค/ลัง 32 31
7
8853863004997
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4432-P ขนาด (8.5*13.5)*(5.5*10.3)*4 ซม. 230 ml 90 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 48 47
8
8853863005185
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4436-P ขนาด (8*12.5)*(6.3*10.8)*3.2 ซม. 120 ml 65 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 30 29
9
8853863004614
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4571-P ขนาด (9.2*17.2)*(6*14)*5.6 ซม. 520 ml 80 กรัม 5 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 36 35
10
8853863004652
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4572-P ขนาด (11.5*22)*(7.9*18.4)*6.1 ซม. 840 ml 115 กรัม 5 ใบ/แพ็ค 32 แพ็ค/ลัง 58 57
11
8853863003549
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4615-P ขนาด (7.5*10.5)*(5.2*8.2)*3 ซม. 140 ml 70 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 34 33
12
8853863003723
ถ้วยฟอยด์+ฝา+ช้อน 4615-S ขนาด (7.5*10.5)*(5.2*8.2)*3 ซม. 140 ml 80 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 40 39
13
8853863004782
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4618-P ขนาด (7.5*10.5)*(5*8)*3.5 ซม. 160 ml 75 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 36 35
14
8853863003730
ถ้วยฟอยด์+ฝา+ช้อน 4618-S ขนาด (7.5*10.5)*(5*8)*3.5 ซม. 160 ml 85 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลัง 42 41
15
8853863005161
ถ้วยฟอยด์+ฝา 6301-P ขนาด (8*12.5)*(6.3*10.8)*3.2 ซม. 180 ml 85 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 48 47
16
8853863004577
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3282-P ขนาด 16.6*14.7*2.6 ซม. 400 ml 180 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 25 แพ็ค/ลัง 84 82
17
8853863004720
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4202-P ขนาด (1.4*1.4)*(10*10)*2.9 ซม. 230 ml 125 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 48 แพ็ค/ลัง 53 52
18
8853863004898
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4330-P ขนาด (7*8)*(4.8*5.8)*3 ซม. 80 ml 50 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 75 แพ็ค/ลัง 28 27
19
8853863004768
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3219-P ขนาด 6.8*4.7*2.65 ซม. 60 ml 65 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 50 แพ็ค/ลัง 42 41
20
8853863000937
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4360-P ขนาด (9.7*15.9)*(7.8*14)*3.4 ซม. 360 ml 75 กรัม 5 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 40 39
21
8853863005437
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3406-P ขนาด 8*5.4*3.8 ซม. 110 ml 47 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 100 แพ็ค/ลัง 30 29
22
8853863002948
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3380-P ขนาด 11.4*7.6*3.1 ซม. 180 ml 43 กรัม 5 ใบ/แพ็ค 45 แพ็ค/ลัง 23 22
23
8853863005215
ถ้วยฟอยด์+ฝา 6302-P ขนาด (7.9*9.1)*(7.2*8.4)*3.1 ซม. 160 ml 73 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 48 แพ็ค/ลัง 42 41
24
8853863004539
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3482-P ขนาด (15.2*12.4*4.6) ซม. 570 ml 175 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 36 แพ็ค/ลัง 83 81
25
8853863004621
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4573-P ขนาด (10.8*19.9)*6.6*(15.7*5.6) ซม. 600 ml 95 กรัม 5 ใบ/แพ็ค 64 แพ็ค/ลัง 40 39
26
8853863004751
ถ้วยฟอยด์ 3220-2 ขนาด (7.5*4.7*1.8) ซม. 70 ml 25 กรัม 20 ใบ/แพ็ค 140 แพ็ค/ลัง 26 25
27
8853863004911
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4203-P ขนาด (11.50*11.50)*(10*10)*26 ซม. 250 ml 140 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 48 แพ็ค/ลัง 53 52
28
8853863002924
ถ้วยฟอยด์+ฝา 4435-P ขนาด (9.7*15.7)*(6.7*12.7)*5.3 ซม. 450 ml 85 กรัม 5 ใบ/แพ็ค 30 แพ็ค/ลัง 48 47
29
8853863004348
ถ้วยฟอยด์+ฝา 3207-P ขนาด 12.4X2.7 ซม. 170 ml 185 กรัม 10 ใบ/แพ็ค 60 แพ็ค/ลัง 40 39