ถ้วยคัพเค้กพิมพ์ลายทรงสูง
- ถ้วยคัพเค้ก ถ้วยกระดาษ ถ้วยปาเนตโทน
- สำหรับทำขนม สามารถเข้าเตาอบได้
- ทำจากกระดาษ food grade
- ไม่ต้องใช้ที่รอง ทนความร้อน
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

55005-01
ถ้วยคัพเค้กโทนสีน้ำตาล คละลาย

5668882200052
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm คละลาย

5668882200052-1
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.1

5668882200052-2
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.2

5668882200052-3
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.3

5668882200052-4
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.4

5668882200052-5
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.5

5668882200052-6
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.6

5668882200052-7
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.7

5668882200052-8
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.8

5668882200052-9
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.9

5668882200052-10
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.10

5668882200052-11
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.11

5668882200052-12
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.12

5668882200052-13
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.13

5668882200052-14
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.14

5668882200052-15
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.15

5668882200052-16
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.16

5668882200052-17
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.17

5668882200052-18
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.18

5668882200052-19
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.19

5668882200052-20
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.20

5668882200052-21
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.21

5668882200052-22
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.22

5668882200052-23
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.23

5668882200052-24
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.24

5668882200052-25
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.25

5668882200052-26
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.26

5668882200052-27
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.27

5668882200052-28
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.28

5668882200052-29
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.29

5668882200052-30
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.30

5668882200052-31
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.31

5668882200052-32
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.32

5668882200052-33
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.33

5668882200052-34
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.34

5668882200052-35
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.35

5668882200052-36
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.36

5668882200052-37
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.37

55006-01
ถ้วยคัพเค้กโทนสีพาสเทล คละลาย

5668882200069
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm คละลาย

5668882200069-1
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-2
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-3
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-4
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-5
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-6
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-7
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-8
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200069-9
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1

5668882200137
ถ้วยหกเหลี่ยม คละลาย

5668882200137-1
ถ้วยหกเหลี่ยม No.1

5668882200137-2
ถ้วยหกเหลี่ยม No.2

5668882200137-3
ถ้วยหกเหลี่ยม No.3

5668882200137-4
ถ้วยหกเหลี่ยม No.4

5668882200137-5
ถ้วยหกเหลี่ยม No.5

5668882200137-6
ถ้วยหกเหลี่ยม No.6

5668882200137-7
ถ้วยหกเหลี่ยม No.7

5668882200137-9
ถ้วยหกเหลี่ยม No.9

5668882200137-10
ถ้วยหกเหลี่ยม No.10

5668882200144
ถ้วยสี่เหลี่ยม คละลาย

5668882200144-1
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 1

5668882200144-2
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 2

5668882200144-3
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 3

5668882200144-4
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 4

5668882200144-5
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 5

5668882200144-6
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 6

5668882200144-7
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 7

ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
55005-01
ถ้วยคัพเค้กโทนสีน้ำตาล คละลาย ฐาน 5 สูง 4.7 ซม. 220 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
2
5668882200052
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm คละลาย ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
3
5668882200052-1
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.1 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
4
5668882200052-2
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.2 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
5
5668882200052-3
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.3 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
6
5668882200052-4
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.4 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
7
5668882200052-5
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.5 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
8
5668882200052-6
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.6 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
9
5668882200052-7
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.7 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
10
5668882200052-8
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.8 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
11
5668882200052-9
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.9 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
12
5668882200052-10
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.10 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
13
5668882200052-11
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.11 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
14
5668882200052-12
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.12 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
15
5668882200052-13
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.13 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
16
5668882200052-14
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.14 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
17
5668882200052-15
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.15 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
18
5668882200052-16
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.16 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
19
5668882200052-17
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.17 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
20
5668882200052-18
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.18 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
21
5668882200052-19
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.19 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
22
5668882200052-20
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.20 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
23
5668882200052-21
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.21 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
24
5668882200052-22
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.22 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
25
5668882200052-23
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.23 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
26
5668882200052-24
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.24 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
27
5668882200052-25
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.25 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
28
5668882200052-26
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.26 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
29
5668882200052-27
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.27 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
30
5668882200052-28
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.28 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
31
5668882200052-29
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.29 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
32
5668882200052-30
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.30 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
33
5668882200052-31
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.31 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
34
5668882200052-32
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.32 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
35
5668882200052-33
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.33 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
36
5668882200052-34
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.34 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
37
5668882200052-35
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.35 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
38
5668882200052-36
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.36 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
39
5668882200052-37
ถ้วยปาเนทโทน 5 cm No.37 ปากกว้าง6 สูง4.5 ฐาน5 ซม. 200 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 30 29
40
55006-01
ถ้วยคัพเค้กโทนสีพาสเทล คละลาย ฐาน 6 สูง 5.5 ซม. 252 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 31 30
41
5668882200069
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm คละลาย ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
42
5668882200069-1
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
43
5668882200069-2
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
44
5668882200069-3
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
45
5668882200069-4
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
46
5668882200069-5
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
47
5668882200069-6
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
48
5668882200069-7
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
49
5668882200069-8
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
50
5668882200069-9
ถ้วยปาเนทโทน 6 cm No.1 ปากกว้าง 7 สูง 5.5 ฐาน 6 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 28 27
51
5668882200137
ถ้วยหกเหลี่ยม คละลาย ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
52
5668882200137-1
ถ้วยหกเหลี่ยม No.1 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
53
5668882200137-2
ถ้วยหกเหลี่ยม No.2 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
54
5668882200137-3
ถ้วยหกเหลี่ยม No.3 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
55
5668882200137-4
ถ้วยหกเหลี่ยม No.4 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
56
5668882200137-5
ถ้วยหกเหลี่ยม No.5 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
57
5668882200137-6
ถ้วยหกเหลี่ยม No.6 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
58
5668882200137-7
ถ้วยหกเหลี่ยม No.7 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
59
5668882200137-9
ถ้วยหกเหลี่ยม No.9 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
60
5668882200137-10
ถ้วยหกเหลี่ยม No.10 ปาก 6.5 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 397 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
61
5668882200144
ถ้วยสี่เหลี่ยม คละลาย ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
62
5668882200144-1
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 1 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
63
5668882200144-2
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 2 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
64
5668882200144-3
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 3 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
65
5668882200144-4
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 4 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
66
5668882200144-5
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 5 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
67
5668882200144-6
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 6 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78
68
5668882200144-7
ถ้วยสี่เหลี่ยม No. 7 ปาก 6 สูง 5 ฐาน 5 ซม. 403 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 82 78


Lights
Lights
Lights
Lights