ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม
- ถ้วยทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นเยื่อกระดาษเกรด A ปลอดภัยใส่อาหารได้
- สามารถใส่ขนมต่างๆ เช่น เค้ก, ขนมปัง ขนาดเล็ก ฯลฯ
- ต้องใช้กับที่รองอบเช่น ถ้วยจีบ หรือ ถาดหลุม
- กระดาษ Food Grade สัมผัสอาหารได้
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
13502-1
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายตาราง ปากกว้าง7 สูง3 ฐาน5 ซม. 50 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 25 24
2
13502-2
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกล่องของขวัญ ปากกว้าง7 สูง3 ฐาน5 ซม. 50 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 25 24
3
13502-3
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกาน้ำชา ปากกว้าง7 สูง3 ฐาน5 ซม. 50 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 25 24
4
13502-4
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกระต่าย ปากกว้าง7 สูง3 ฐาน5 ซม. 50 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 25 24
5
795229660998
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม สีขาว ปากกว้าง 6.5 สูง 2.5 ซม. 50 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 21 20
6
14801-1
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายนกฮูก 4x2.5 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
7
14801-2
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกวาง 4x2.5 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
8
14801-3
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายชุดเจ้าหญิง 4x2.5 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
9
14801-4
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายวัว 4x2.5 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
10
14801-5
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายสัตว์ 4x2.5 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
11
14601-1
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก ชมพู 3x4.5x8 ซม. 160 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 63 62
12
14601-2
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก เหลือง 3x4.5x8 ซม. 160 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 63 62
13
14601-3
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก ม่วง 3x4.5x8 ซม. 160 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 63 62
14
14601-4
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก ฟ้า 3x4.5x8 ซม. 160 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 63 62
15
14601-5
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก เขียว 3x4.5x8 ซม. 160 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 63 62


รหัส 13502-1
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายตาราง

รหัส 13502-2
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกล่องของขวัญ

รหัส 13502-3
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกาน้ำชา

รหัส 13502-4
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกระต่าย

รหัส 795229660998
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม สีขาว

รหัส 14801-1
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายนกฮูก

รหัส 14801-2
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายกวาง

รหัส 14801-3
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายชุดเจ้าหญิง

รหัส 14801-4
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายวัว

รหัส 14801-5
ถ้วยคัพเค้กแบบจีบทรงกลม ลายสัตว์

รหัส 14601-1
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก ชมพู

รหัส 14601-2
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก เหลือง

รหัส 14601-3
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก ม่วง

รหัส 14601-4
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก ฟ้า

รหัส 14601-5
ถ้วยกระดาษจีบอบเค้ก เขียว

Lights
Lights
Lights