ถุงซีลพิมพ์ลาย
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
90102-1
ถุงซีล พิมพ์ลายเกร็ดหิมะ ขนาด 5.5x8.5 ซม. 45 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 20 19
2
90103-1
ถุงซีล พิมพ์ลายดอกกุหลาบ ขนาด 5.5x8.5 ซม. 45 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 24 23
3
90102-2
ถุงซีล พิมพ์ลายเกร็ดหิมะ ขนาด 7x10 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 26 24
4
90103-2
ถุงซีล พิมพ์ลายดอกกุหลาบ ขนาด 7x10 ซม. 65 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 26 24
5
90103-7
ถุงซิลพิมพ์ลาย (2) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม 95 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 35 33
6
90103-9
ถุงซิลพิมพ์ลาย (4) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม 100 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 28
7
90103-10
ถุงซิลพิมพ์ลาย (5) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม 100 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 28
8
90103-17
ถุงซิลพิมพ์ลาย (11) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม. 105 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 28
9
5668882202544
ถุงซีล พิมพ์ลาย คละลาย ขนาด 9x11.5 ซม. 129 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 53 51
10
5668882202544-1
ถุงซีล พิมพ์ลายกุหลาบ ขนาด 9x11.5 ซม. 129 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 53 51
11
5668882202544-2
ถุงซีล พิมพ์ลายกระต่ายสีแดง ขนาด 9x11.5 ซม. 129 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 53 51
12
5668882202551
ถุงซีล พิมพ์ลายคละลาย ขนาด 10x13.5 ซม. 168 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 62 59
13
5668882202551-1
ถุงซีล พิมพ์ลายกุหลาบ ขนาด 10x13.5 ซม. 168 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 62 59
14
5668882202551-2
ถุงซีล พิมพ์ลายกระต่ายสีแดง ขนาด 10x13.5 ซม. 168 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 62 59
15
90103-5
ถุงซีล พิมพ์ลายดอกกุหลาบ ขนาด 11x15 ซม. 150 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 40 37
16
90103-18
ถุงซิลพิมพ์ลาย (12) (คละลาย) ขนาด 4.5x7.5 ซม. 70 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 33 30
17
90103-8
ถุงซิลพิมพ์ลาย (3) (คละลาย) ขนาด 4x9 ซม 80 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 30 28
18
90103-11
ถุงซิลพิมพ์ลาย (6) (คละลาย) ขนาด 4x9 ซม 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 34 32
19
90103-13
ถุงซิลพิมพ์ลาย (8) (คละลาย) ขนาด 4x9 ซม 105 กรัม 200 ใบ/แพ็ค 34 32
20
90103-14
ถุงซิล สีขาว ขนาด 4x9 ซม 105 กรัม 200 ใบ/แพ็ค 34 32
21
90103-15
ถุงซิลพิมพ์ลาย (9) ขนาด 4x9 ซม 105 กรัม 200 ใบ/แพ็ค 34 32
22
90103-6
ถุงซิลพิมพ์ลาย (1) (คละลาย) ขนาด 4x9.5 ซม 80 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 33 30
23
90103-12
ถุงซิลพิมพ์ลาย (7) (คละลาย) ขนาด 4x9.5 ซม 85 กรัม 100 ใบ/แพ็ค 34 32
24
90103-16
ถุงซิลพิมพ์ลาย (10) (คละลาย) ขนาด 4x9.5 ซม 105 กรัม 200 ใบ/แพ็ค 34 32


90102-1
ถุงซีล พิมพ์ลายเกร็ดหิมะ ขนาด 5.5x8.5 ซม.

90103-1
ถุงซีล พิมพ์ลายดอกกุหลาบ ขนาด 5.5x8.5 ซม.

90102-2
ถุงซีล พิมพ์ลายเกร็ดหิมะ ขนาด 7x10 ซม.

90103-7
ถุงซิลพิมพ์ลาย (2) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม

90103-9
ถุงซิลพิมพ์ลาย (4) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม

90103-10
ถุงซิลพิมพ์ลาย (5) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม

90103-17
ถุงซิลพิมพ์ลาย (11) (คละลาย) ขนาด 7x10 ซม.

5668882202544-1
ถุงซีล พิมพ์ลายกุหลาบ ขนาด 9x11.5 ซม.

5668882202544-2
ถุงซีล พิมพ์ลายกระต่ายสีแดง ขนาด 9x11.5 ซม.

5668882202551-1
ถุงซีล พิมพ์ลายกุหลาบ ขนาด 10x13.5 ซม.

5668882202551-2
ถุงซีล พิมพ์ลายกระต่ายสีแดง ขนาด 10x13.5 ซม.

90103-18
ถุงซิลพิมพ์ลาย (12) (คละลาย) ขนาด 4.5x7.5 ซม.

90103-8
ถุงซิลพิมพ์ลาย (3) (คละลาย) ขนาด 4x9 ซม

90103-11
ถุงซิลพิมพ์ลาย (6) (คละลาย) ขนาด 4x9 ซม

90103-13
ถุงซิลพิมพ์ลาย (8) (คละลาย) ขนาด 4x9 ซม

90103-14
ถุงซิล สีขาว ขนาด 4x9 ซม

90103-15
ถุงซิลพิมพ์ลาย (9) ขนาด 4x9 ซม

90103-6
ถุงซิลพิมพ์ลาย (1) (คละลาย) ขนาด 4x9.5 ซม

90103-12
ถุงซิลพิมพ์ลาย (7) (คละลาย) ขนาด 4x9.5 ซม

90103-16
ถุงซิลพิมพ์ลาย (10) (คละลาย) ขนาด 4x9.5 ซม