กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
- ราคา sme ซื้อ 100 ใบขึ้นไป (คละสี ได้)
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ใบ
ราคาปลีก/ใบ
ราคา sme/ใบ
1
60007-1
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีเขียว ขนาด ปาก 33 สูง 26 ก้นกว้าง 10 ซม. 20 กรัม 8 6
2
60007-5
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีชมพู ขนาด ปาก 33 สูง 26 ก้นกว้าง 10 ซม. 20 กรัม 8 6
3
60007-2
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีเหลือง ขนาด ปาก 33 สูง 26 ก้นกว้าง 10 ซม. 20 กรัม 8 6
4
60007-6
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีส้ม ขนาด ปาก 33 สูง 26 ก้นกว้าง 10 ซม. 20 กรัม 8 6
5
60007-3
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีแดง ขนาด ปาก 33 สูง 26 ก้นกว้าง 10 ซม. 20 กรัม 8 6
6
60007-4
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีดำ ขนาด ปาก 33 สูง 26 ก้นกว้าง 10 ซม. 20 กรัม 8 6
7
60008-3
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีเขียว ขนาด ปาก 38 สูง 32 ก้นกว้าง 10 ซม. 25 กรัม 10 8
8
60008-5
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีชมพู ขนาด ปาก 38 สูง 32 ก้นกว้าง 10 ซม. 25 กรัม 10 8
9
60008-2
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีเหลือง ขนาด ปาก 38 สูง 32 ก้นกว้าง 10 ซม. 25 กรัม 10 8
10
60008-1
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีส้ม ขนาด ปาก 38 สูง 32 ก้นกว้าง 10 ซม. 25 กรัม 10 8
11
60008-4
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีแดง ขนาด ปาก 38 สูง 32 ก้นกว้าง 10 ซม. 25 กรัม 10 8
12
60008-6
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีดำ ขนาด ปาก 38 สูง 32 ก้นกว้าง 10 ซม. 25 กรัม 10 8
13
60009-6
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีเขียว ขนาด ปาก 45 สูง 35 ก้นกว้าง 10 ซม. 30 กรัม 9 8
14
60009-1
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีชมพู ขนาด ปาก 45 สูง 35 ก้นกว้าง 10 ซม. 30 กรัม 9 8
15
60009-4
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีเหลือง ขนาด ปาก 45 สูง 35 ก้นกว้าง 10 ซม. 30 กรัม 9 8
16
60009-3
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีส้ม ขนาด ปาก 45 สูง 35 ก้นกว้าง 10 ซม. 30 กรัม 9 8
17
60009-2
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีแดง ขนาด ปาก 45 สูง 35 ก้นกว้าง 10 ซม. 30 กรัม 9 8
18
60009-5
กระเป๋าผ้า (ทรงที่1) สีดำ ขนาด ปาก 45 สูง 35 ก้นกว้าง 10 ซม. 30 กรัม 9 8
19
70004-1
กระเป๋าผ้า (ทรงที่2) สีเขียว ขนาด ปาก 30 สูง 43 ก้นกว้าง 10 ซม. 84 กรัม 11 9
20
70004-5
กระเป๋าผ้า (ทรงที่2) สีชมพู ขนาด ปาก 30 สูง 43 ก้นกว้าง 10 ซม. 84 กรัม 11 9
21
70004-2
กระเป๋าผ้า (ทรงที่2) สีเหลือง ขนาด ปาก 30 สูง 43 ก้นกว้าง 10 ซม. 84 กรัม 11 9
22
70004-6
กระเป๋าผ้า (ทรงที่2) สีส้ม ขนาด ปาก 30 สูง 43 ก้นกว้าง 10 ซม. 84 กรัม 11 9
23
70004-3
กระเป๋าผ้า (ทรงที่2) สีแดง ขนาด ปาก 30 สูง 43 ก้นกว้าง 10 ซม. 84 กรัม 11 9
24
70004-4
กระเป๋าผ้า (ทรงที่2) สีดำ ขนาด ปาก 30 สูง 43 ก้นกว้าง 10 ซม. 84 กรัม 11 9
25
70005-1
กระเป๋าผ้า (ทรงที่3) สีเขียว ขนาด ปาก 45 สูง 42 ก้นกว้าง 11.5 ซม. 123 กรัม 11 9
26
70005-5
กระเป๋าผ้า (ทรงที่3) สีชมพู ขนาด ปาก 45 สูง 42 ก้นกว้าง 11.5 ซม. 123 กรัม 11 9
27
70005-2
กระเป๋าผ้า (ทรงที่3) สีเหลือง ขนาด ปาก 45 สูง 42 ก้นกว้าง 11.5 ซม. 123 กรัม 11 9
28
70005-6
กระเป๋าผ้า (ทรงที่3) สีส้ม ขนาด ปาก 45 สูง 42 ก้นกว้าง 11.5 ซม. 123 กรัม 11 9
29
70005-3
กระเป๋าผ้า (ทรงที่3) สีแดง ขนาด ปาก 45 สูง 42 ก้นกว้าง 11.5 ซม. 123 กรัม 11 9
30
70005-4
กระเป๋าผ้า (ทรงที่3) สีดำ ขนาด ปาก 45 สูง 42 ก้นกว้าง 11.5 ซม. 123 กรัม 11 9