ปลอกพันแก้ว
- ใช้พันแก้วกระดาษ หรือ แก้วพลาสติก
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)

รหัส 8859024607137
ปลอกพันแก้วพิมพ์ลาย (คละลาย) ขนาด ยาว 24 ซม.
น้ำหนัก 355 กรัม/แพ็ค
100 ใบ/แพ็ค--40 แพ็ค/กระสอบ
ราคาปลีก 59 บาท/แพ็ค
ราคา sme 57 บาท/แพ็ค