กระดาษลูกไม้กลม
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1 190200000 กระดาษลูกไม้กลมไทย 4.5 นิ้ว 132 กรัม 250 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง) 55 54
2 190400000 กระดาษลูกไม้กลมไทย 5.5 นิ้ว 200 กรัม 250 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง) 61 59
3 19002-1 กระดาษดอลลี่ Premuim เบอร์ 4.5 (คละแบบ) 135 กรัม 200 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง) 32 31
4 19002-2 กระดาษดอลลี่ Premium เบอร์ 5.5 (คละแบบ) 176 กรัม 200 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง) 45 44
5 19001-1 กระดาษลูกไม้กลม 4.5 นิ้ว 70 กรัม 140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค) 20 19
6 19001-2 กระดาษลูกไม้กลม 6.5 นิ้ว 130 กรัม 140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค) 34 33
7 19001-3 กระดาษลูกไม้กลม 8.5 นิ้ว 240 กรัม 140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค) 47 46
8 19001-4 กระดาษลูกไม้กลม 10.5 นิ้ว 380 กรัม 140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค) 58 57


รหัส 190200000
กระดาษลูกไม้กลมไทย 4.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 132 กรัม
250 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 55.-
ราคา sme/แพ็ค 54.-

รหัส 190400000
กระดาษลูกไม้กลมไทย 5.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 200 กรัม
250 ใบ/แพ็ค(8 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 61.-
ราคา sme/แพ็ค 59.-

รหัส 19002-1
กระดาษดอลลี่ Premuim เบอร์ 4.5 (คละแบบ)
น้ำหนัก/แพ็ค 135 กรัม
200 ใบ/แพ็ค(30 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 32.-
ราคา sme/แพ็ค 31.-

รหัส 19002-2
กระดาษดอลลี่ Premium เบอร์ 5.5 (คละแบบ)
น้ำหนัก/แพ็ค 176 กรัม
200 ใบ/แพ็ค(24 แพ็ค/ลัง)
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 19001-1
กระดาษลูกไม้กลม 4.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 70 กรัม
140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 20.-
ราคา sme/แพ็ค 19.-

รหัส 19001-2
กระดาษลูกไม้กลม 6.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 130 กรัม
140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 34.-
ราคา sme/แพ็ค 33.-

รหัส 19001-3
กระดาษลูกไม้กลม 8.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 240 กรัม
140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 47.-
ราคา sme/แพ็ค 46.-

รหัส 19001-4
กระดาษลูกไม้กลม 10.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 380 กรัม
140 ใบ/แพ็ค(5 แพ็ค)
ราคาปลีก/แพ็ค 58.-
ราคา sme/แพ็ค 57.-