กล่องใส่ขนมฝาพลาสติกใส
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
96001
กล่องพลาสติก+ฝา 4 ช่อง สีครีม ขนาด 12x12 ซม.
650 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
188 175
10166
กล่องใส่ขนมพลาสติก+ฝาพลาสติกใส สีส้มอ่อน ขนาด 12x12x6.5 ซม.
720 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
233 216
10166-1
กล่องใส่ขนมพลาสติก+ฝาพลาสติกใส สีเหลือง ขนาด 12x12x6.5 ซม.
720 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
233 216
10167
กล่องใส่ขนมกระดาษหนา+ฝาพลาสติกใส ลายไม้สีครีม ขนาด 11.5x12x5.5 ซม.
280 กรัม
10 ชุด/แพ็ค
110 102
96000-01
กล่องเยื่อไม้ฝาใส ขนาด 8x8x4.5 ซม.
1717 กรัม
100 ใบ/แพ็ค
555 515
10168-1
กล่องพลาสติก+ฝา 2 ช่อง พร้อมฉลากสติกเกอร์ ขนาด กว้าง 8.5 ยาว 15.5 รัศมี 6 ซม.
960 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
300 279
10168-2
กล่องพลาสติก+ฝา 3 ช่อง พร้อมฉลากสติกเกอร์ ขนาด กว้าง 8.5 ยาว 22 รัศมี 6 ซม.
1160 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
376 349
10168-3
กล่องพลาสติก+ฝา 4 ช่อง พร้อมฉลากสติกเกอร์ ขนาด กว้าง 15.5 ยาว 15.5 รัศมี 6 ซม.
1510 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
450 418
10169-1
กล่องพลาสติก+ฝา ฐานทรงกลม พร้อมช้อนส้อม ขนาด สูง 10 รัศมี 8.3 ซม.
1310 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
450 418
10169-2
กล่องพลาสติก+ฝา ฐานสี่เหลี่ยม พร้อมช้อนส้อม ขนาด กว้าง 8 ยาว 8 สูง 10 ซม.
1310 กรัม
50 ชุด/แพ็ค
450 418


รหัส 96001
กล่องพลาสติก+ฝา 4 ช่อง สีครีม
ขนาด 12x12 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 650 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 188.-
ราคา sme/แพ็ค 175.-

รหัส 10166
กล่องใส่ขนมพลาสติก+ฝาพลาสติกใส สีส้มอ่อน
ขนาด 12x12x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 720 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 233.-
ราคา sme/แพ็ค 216.-

รหัส 10166-1
กล่องใส่ขนมพลาสติก+ฝาพลาสติกใส สีเหลือง
ขนาด 12x12x6.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 720 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 233.-
ราคา sme/แพ็ค 216.-

รหัส 10167
กล่องใส่ขนมกระดาษหนา+ฝาพลาสติกใส ลายไม้สีครีม
ขนาด 11.5x12x5.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 280 กรัม
จำนวน 10 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 110.-
ราคา sme/แพ็ค 102.-

รหัส 96000-01
กล่องเยื่อไม้ฝาใส
ขนาด 8x8x4.5 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1717 กรัม
จำนวน 100 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 555.-
ราคา sme/แพ็ค 515.-

รหัส 10168-1
กล่องพลาสติก+ฝา 2 ช่อง พร้อมฉลากสติกเกอร์
ขนาด กว้าง 8.5 ยาว 15.5 รัศมี 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 960 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 300.-
ราคา sme/แพ็ค 279.-

รหัส 10168-2
กล่องพลาสติก+ฝา 3 ช่อง พร้อมฉลากสติกเกอร์
ขนาด กว้าง 8.5 ยาว 22 รัศมี 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1160 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 376.-
ราคา sme/แพ็ค 349.-

รหัส 10168-3
กล่องพลาสติก+ฝา 4 ช่อง พร้อมฉลากสติกเกอร์
ขนาด กว้าง 15.5 ยาว 15.5 รัศมี 6 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1510 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 450.-
ราคา sme/แพ็ค 418.-

รหัส 10169-1
กล่องพลาสติก+ฝา ฐานทรงกลม พร้อมช้อนส้อม
ขนาด สูง 10 รัศมี 8.3 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1310 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 450.-
ราคา sme/แพ็ค 418.-

รหัส 10169-2
กล่องพลาสติก+ฝา ฐานสี่เหลี่ยม พร้อมช้อนส้อม
ขนาด กว้าง 8 ยาว 8 สูง 10 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 1310 กรัม
จำนวน 50 ชุด/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 450.-
ราคา sme/แพ็ค 418.-