ถุงใส่ถ่าน
- ราคา sme ซื้อยกกระสอบ
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
10090-1
ถุงใส่ถ่าน (HD) ขนาด 9x18 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 78 74
2
10090-2
ถุงใส่ถ่าน (HD) ขนาด 12x24 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 78 74
3
10090-3
ถุงใส่ถ่าน (HD) ขนาด 14x22 นิ้ว 1000 กรัม 1000 กรัม/แพ็ค (30 แพ็ค/กระสอบ) 78 74