ถุงข้าวสารซีลสุญญากาศ
- สำหรับใส่ข้าวสาร ถั่ว หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
บรรจุข้าวสาร
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
12944-1
ถุงข้าวสารซีลสุญญากาศ 250 กรัม ขนาด 8x25 ซม. 250 กรัม 635 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 91 85
2
12944-2
ถุงข้าวสารซีลสุญญากาศ 500 กรัม ขนาด 8x29 ซม. 500 กรัม 810 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 133 124
3
12944-3
ถุงข้าวสารซีลสุญญากาศ 1000 กรัม ขนาด 10x31 ซม. 1000 กรัม 1050 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 156 145
4
12944-4
ถุงข้าวสารซีลสุญญากาศ 2000 กรัม ขนาด 13x38 ซม. 2000 กรัม 1510 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 241 224
5
12944-5
ถุงข้าวสารซีลสุญญากาศ 2500 กรัม ขนาด 15x42 ซม. 2500 กรัม 1950 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 293 272

Lights
Lights
Lights
Lights
Lights