อาหารกึ่งสำเร็จรูป
- ราคา sme ซื้อ 10 ถุงขึ้นไป หรือ ซื้อ 10 พวงขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ถุง
ราคาปลีก/ถุง
ราคา sme/ถุง
1
8859187100025-1
เส้นจันทร์อบแห้ง เหรียญทอง 500 กรัม 34 33
2
8859187100025-2
เส้นก๋วยจั๊บอบแห้ง เหรียญทอง 500 กรัม 34 33
3
000005-1
ผัดไทยโบราณ เส้นเล็ก 70 กรัม 15 14
4
000005-2
ผัดไทยโบราณ เส้นหมี่ขาว 70 กรัม 15 14
5
000005-3
ผัดไทยโบราณ เส้นหมี่ข้าวกล้อง 70 กรัม 15 14
6
000005-4
ผัดไทยโบราณ เส้นมาม่าหัก 70 กรัม 15 14
7
000005-5
ผัดไทยโบราณ เส้นจันทร์ 70 กรัม 23 22
8
10074-1
เส้นเล็กอบแห้ง 1 กิโลกรัม 1,000 กรัม 48 47
9
10074-2
เส้นหมี่ขาวอบแห้ง ครึ่งกิโลกรัม 500 กรัม 26 25
10
10074-3
เส้นหมี่ขาวอบแห้ง 1 กิโลกรัม 1,000 กรัม 48 47
11
10074-4
เส้นหมี่ข้าวกล้องอบแห้ง 1,050 กรัม 52 51
12
10074-5
เส้นมาม่าหัก 1,200 กรัม 46 45
13
10074-6
วุ้นเส้นฝอย 500g. 500 กรัม 32 31
14
10074-7
วุ้นเส้นฝอย 1000g. 1,000 กรัม 63 61
15
10074-8
มาม่าก้อนกลม 1,100 กรัม 40 39


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/พวง
ราคาปลีก/พวง
ราคา sme/พวง
1
000001-3
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ต้มยำ) เส้นเล็ก 355 กรัม 75 70
2
000001-4
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (หมูน้ำใส) เส้นเล็ก 355 กรัม 75 70
3
000001-5
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ไก่น้ำใส) เส้นเล็ก 355 กรัม 75 70
4
000001-6
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เรือน้ำข้น) เส้นเล็ก 355 กรัม 50 45
5
000001-7
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เป็ด) เส้นเล็ก 355 กรัม 75 70
6
000001-8
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ปลา) เส้นเล็ก 355 กรัม 75 70
7
000001-9
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เย็นตาโฟ) เส้นเล็ก 355 กรัม 75 70
8
000002-3
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ต้มยำ) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
9
000002-4
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (หมูน้ำใส) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
10
000002-5
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ไก่น้ำใส) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
11
000002-6
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เรือน้ำข้น) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
12
000002-7
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เป็ด) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
13
000002-8
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ปลา) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
14
000002-9
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เย็นตาโฟ) เส้นหมี่ขาว 355 กรัม 75 70
15
000003-3
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ต้มยำ) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
16
000003-4
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (หมูน้ำใส) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
17
000003-5
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ไก่น้ำใส) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
18
000003-6
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เรือน้ำข้น) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
19
000003-7
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เป็ด) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
20
000003-8
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ปลา) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
21
000003-9
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เย็นตาโฟ) เส้นหมี่ข้าวกล้อง 355 กรัม 75 70
22
000004-3
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ต้มยำ) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70
23
000004-4
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (หมูน้ำใส) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70
24
000004-5
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ไก่น้ำใส) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70
25
000004-6
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เรือน้ำข้น) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70
26
000004-7
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เป็ด) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70
27
000004-8
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (ปลา) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70
28
000004-9
ก๋วยเตี๋ยวพวงโบราณ (เย็นตาโฟ) เส้นมาม่าหัก 355 กรัม 75 70