ป้ายปักเค้ก
- เหมาะสำหรับงานวันเกิด
- ใช้งานง่าย สะดวก สวยหรู ดูเด่น
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)รหัส 51022
ป้ายพลาสติกปักเค้ก Happy Birthday สีสายรุ้ง
น้ำหนัก/อัน 2 กรัม
ราคาปลีก/อัน 5.-
ราคา sme/อัน 4.-รหัส 60000-1
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีเงิน
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 30.-
ราคา sme/อัน 29.-รหัส 60000-2
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีฟ้า
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 30.-
ราคา sme/อัน 29.-รหัส 60000-3
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีชมพูเข้ม
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 30.-
ราคา sme/อัน 29.-รหัส 60000-4
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีทอง
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 30.-
ราคา sme/อัน 29.-รหัส 60000-5
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีโรสโกลด์
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 30.-
ราคา sme/อัน 29.-รหัส 60010-1
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (2) สีชมพู
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 20.-
ราคา sme/อัน 19.-รหัส 20051-01
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (3)
น้ำหนัก/อัน 110 กรัม
ราคาปลีก/อัน 15.-
ราคา sme/อัน 14.-รหัส 20251-01
ป้ายปักเค้ก MOM สีชมพู
น้ำหนัก/อัน 47 กรัม
ราคาปลีก/อัน 14.-
ราคา sme/อัน 13.-รหัส 20251-02
ป้ายปักเค้ก LOVE สีชมพู
น้ำหนัก/อัน 47 กรัม
ราคาปลีก/อัน 15.-
ราคา sme/อัน 14.-รหัส 20351
เชิงเทียนปักเค้กปักเค้กวันเกิด คละสี +เทียน
น้ำหนัก/อัน 68 กรัม
ราคาปลีก/อัน 20.-
ราคา sme/อัน 19.-รหัส 20351-01
เชิงเทียนปักเค้กปักเค้กวันเกิด สีทอง +เทียน
น้ำหนัก/อัน 68 กรัม
ราคาปลีก/อัน 20.-
ราคา sme/อัน 19.-รหัส 20351-02
เชิงเทียนปักเค้กปักเค้กวันเกิด สีเงิน +เทียน
น้ำหนัก/อัน 68 กรัม
ราคาปลีก/อัน 20.-
ราคา sme/อัน 19.-รหัส 5668882700095
ป้ายปักเค้กเจ้าหญิง คละแบบ
น้ำหนัก/อัน 87 กรัม
ราคาปลีก/อัน 10.-
ราคา sme/อัน 9.-รหัส 20151
มงกุฎประดับเค้ก ประดับเค้ก (คละสี)
น้ำหนัก/อัน 47 กรัม
ราคาปลีก/อัน 16.-
ราคา sme/อัน 15.-รหัส 20151-01
มงกุฎประดับเค้ก ประดับเค้ก (สีทอง)
น้ำหนัก/อัน 47 กรัม
ราคาปลีก/อัน 16.-
ราคา sme/อัน 15.-รหัส 20151-02
มงกุฎประดับเค้ก ประดับเค้ก (สีเงิน)
น้ำหนัก/อัน 47 กรัม
ราคาปลีก/อัน 16.-
ราคา sme/อัน 15.-รหัส 20451-01
บอลปักตกแต่งเค้ก 4 ซม. สีทอง
น้ำหนัก/อัน 68 กรัม
ราคาปลีก/อัน 17.-
ราคา sme/อัน 16.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
51022
ป้ายพลาสติกปักเค้ก Happy Birthday สีสายรุ้ง 2 กรัม 5 4
60000-1
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีเงิน 110 กรัม 30 29
60000-2
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีฟ้า 110 กรัม 30 29
60000-3
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีชมพูเข้ม 110 กรัม 30 29
60000-4
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีทอง 110 กรัม 30 29
60000-5
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (1) สีโรสโกลด์ 110 กรัม 30 29
60010-1
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (2) สีชมพู 110 กรัม 20 19
20051-01
ป้ายปักเค้ก Happy Birthday แบบ (3) 110 กรัม 15 14
20251-01
ป้ายปักเค้ก MOM สีชมพู 47 กรัม 14 13
20251-02
ป้ายปักเค้ก LOVE สีชมพู 47 กรัม 15 14
20351
เชิงเทียนปักเค้กปักเค้กวันเกิด คละสี +เทียน 68 กรัม 20 19
20351-01
เชิงเทียนปักเค้กปักเค้กวันเกิด สีทอง +เทียน 68 กรัม 20 19
20351-02
เชิงเทียนปักเค้กปักเค้กวันเกิด สีเงิน +เทียน 68 กรัม 20 19
5668882700095
ป้ายปักเค้กเจ้าหญิง คละแบบ 87 กรัม 10 9
20151
มงกุฎประดับเค้ก ประดับเค้ก (คละสี) 47 กรัม 16 15
20151-01
มงกุฎประดับเค้ก ประดับเค้ก (สีทอง) 47 กรัม 16 15
20151-02
มงกุฎประดับเค้ก ประดับเค้ก (สีเงิน) 47 กรัม 16 15
20451-01
บอลปักตกแต่งเค้ก 4 ซม. สีทอง 68 กรัม 17 16