ดรอปเปอร์ หลอดหยด
- ใช้สำหรับของเหลวเพื่อดูดแล้วไปหยดตามความต้องการ
- ราคา sme สินค้าขายแพ็คซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป // สินค้าขายใบ ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 5668880200047
ขวดแก้วหยดสี 30 ml
น้ำหนัก/ใบ 85 กรัม
12 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก/ใบ 13.-
ราคา sme/ใบ 12.-

รหัส 60122
หลอดหยด 3 ml
น้ำหนัก/แพ็ค 30 กรัม
10 อัน/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 10.-
ราคา sme/แพ็ค 9.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
5668880200047
ขวดแก้วหยดสี 30 ml ขนาด 85 กรัม 12 ใบ/แพ็ค 13 /ใบ 12 /ใบ
60122
หลอดหยด 3 ml ขนาด ยาว 15 ซม. 30 กรัม 10 อัน/แพ็ค 10 /แพ็ค 9 /แพ็ค