หูถุงแขวน/รองก้นถุง
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 31051-1
หูถุงแขวน คละลาย 1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 116 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 15.-
ราคา sme/แพ็ค 14.-

รหัส 32051-1
หูถุงแขวน ลายคิตตี้สีแดง 1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 116 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 15.-
ราคา sme/แพ็ค 14.-

รหัส 32051-2
หูถุงแขวน ลาย I Love You สีขาว 1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 116 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 15.-
ราคา sme/แพ็ค 14.-

รหัส 32051-3
หูถุงแขวน ลาย I Love You สีชมพู 1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 116 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 15.-
ราคา sme/แพ็ค 14.-

รหัส 32051-4
หูถุงแขวน ลายโบว์ขาวสีชมพู 1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 116 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 15.-
ราคา sme/แพ็ค 14.-

รหัส 32051-5
หูถุงแขวน ลายโบว์ขาวสีแดง 1.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 116 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 15.-
ราคา sme/แพ็ค 14.-

รหัส 30051-01
หูถุงแขวนคละลาย 2.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 140 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--150 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 25.-
ราคา sme/แพ็ค 24.-

รหัส 30051-02
หูถุงแขวนคละลาย 3 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 160 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--120 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 29.-
ราคา sme/แพ็ค 28.-

รหัส 30051-03
หูถุงแขวนคละลาย 3.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 190 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--100 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 34.-
ราคา sme/แพ็ค 33.-

รหัส 30051-04
หูถุงแขวนคละลาย 4 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 220 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--90 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 44.-
ราคา sme/แพ็ค 43.-

รหัส 30051-05
หูถุงแขวนคละลาย 4.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 240 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--85 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 51.-
ราคา sme/แพ็ค 50.-

รหัส 30051-06
หูถุงแขวนคละลาย 5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--60 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 58.-
ราคา sme/แพ็ค 57.-

รหัส 30051-07
หูถุงแขวนคละลาย 5.5 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 400 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--50 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 65.-
ราคา sme/แพ็ค 64.-

รหัส 30051-08
หูถุงแขวนคละลาย 6 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 440 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--50 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 71.-
ราคา sme/แพ็ค 70.-

รหัส 30051-09
หูถุงแขวนคละลาย 7 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 505 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--40 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 86.-
ราคา sme/แพ็ค 84.-

รหัส 30051-10
หูถุงแขวนคละลาย 8 นิ้ว
น้ำหนัก/แพ็ค 655 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--30 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 124.-
ราคา sme/แพ็ค 121.-

รหัส 40051-01
รองก้นถุงกระเช้า 4.5x7
น้ำหนัก/แพ็ค 215 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--40 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 136.-
ราคา sme/แพ็ค 134.-

รหัส 40051-02
รองก้นถุงกระเช้า 6x9
น้ำหนัก/แพ็ค 375 กรัม
100 ใบ/แพ็ค--20 แพ็ค/ลัง
ราคาปลีก/แพ็ค 198.-
ราคา sme/แพ็ค 195.-