เทียนรูปดอกบัวมีเสียงเพลง
- เมื่อจุดเทียน กลีบบัวบานจะมีเสียงเพลง
- ทำจากพลาสติก แว็กซ์ คุณภาพสูง น้ำหนักเบา
- ดีไซน์รูปดอกบัว ดูมีเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับวันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ.
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
Lights
Lights
Lights
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
60096
เทียนดอกบัว ขนาด 6x13 ซม. 30 กรัม 16 15

เทียนตัวเลขสีทอง
- เหมาะสำหรับวันเกิด
- ก้านปักเค้กยาว 4 ซม.
- ราคา sme ซื้อ 10 อันขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
Lights
Lights
Lights
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/อัน
ราคาปลีก/อัน
ราคา sme/อัน
60121-0
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 0 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-1
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 1 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-2
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 2 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-3
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 3 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-4
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 4 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-5
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 5 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-6
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 6 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-7
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 7 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-8
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 8 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9
60121-9
เทียนวันเกิดสีทอง เลข 9 ขนาด ตัวเลข 2x4.5 ซม. 10 กรัม 10 9

เทียนปักเค้ก
- เหมาะสำหรับวันเกิด
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
60096-1
เทียนปักเค้ก 25 กรัม 10 เล่ม/แพ็ค 10 9
8851051000271
เทียนวันเกิด Lucky Candles 63 กรัม 24 เล่ม/แพ็ค 11 10
5668882300578
เทียนเป่าไม่ดับ 51 กรัม 10 เล่ม/แพ็ค 16 15
5668882300851
เทียนการ์ตูน คละแบบ 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-01
เทียนการ์ตูน แบบที่ 1 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-02
เทียนการ์ตูน แบบที่ 2 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-03
เทียนการ์ตูน แบบที่ 3 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-04
เทียนการ์ตูน แบบที่ 4 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-05
เทียนการ์ตูน แบบที่ 5 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-06
เทียนการ์ตูน แบบที่ 6 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-07
เทียนการ์ตูน แบบที่ 7 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-08
เทียนการ์ตูน แบบที่ 8 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-09
เทียนการ์ตูน แบบที่ 9 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-10
เทียนการ์ตูน แบบที่ 10 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-11
เทียนการ์ตูน แบบที่ 11 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-12
เทียนการ์ตูน แบบที่ 12 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-13
เทียนการ์ตูน แบบที่ 13 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-14
เทียนการ์ตูน แบบที่ 14 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-15
เทียนการ์ตูน แบบที่ 15 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-16
เทียนการ์ตูน แบบที่ 16 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23
5668882300851-17
เทียนการ์ตูน แบบที่ 17 71 กรัม 5 ชิ้น/แพ็ค 24 23รหัส 60096-1
เทียนปักเค้ก

รหัส 8851051000271
เทียนวันเกิด Lucky Candles

รหัส 5668882300578
เทียนเป่าไม่ดับ

รหัส 5668882300851
เทียนการ์ตูน คละแบบ

รหัส 5668882300851-01
เทียนการ์ตูน แบบที่ 1

รหัส 5668882300851-02
เทียนการ์ตูน แบบที่ 2

รหัส 5668882300851-03
เทียนการ์ตูน แบบที่ 3

รหัส 5668882300851-04
เทียนการ์ตูน แบบที่ 4

รหัส 5668882300851-05
เทียนการ์ตูน แบบที่ 5

รหัส 5668882300851-06
เทียนการ์ตูน แบบที่ 6

รหัส 5668882300851-07
เทียนการ์ตูน แบบที่ 7

รหัส 5668882300851-08
เทียนการ์ตูน แบบที่ 8

รหัส 5668882300851-09
เทียนการ์ตูน แบบที่ 9

รหัส 5668882300851-10
เทียนการ์ตูน แบบที่ 10

รหัส 5668882300851-11
เทียนการ์ตูน แบบที่ 11

รหัส 5668882300851-12
เทียนการ์ตูน แบบที่ 12

รหัส 5668882300851-13
เทียนการ์ตูน แบบที่ 13

รหัส 5668882300851-14
เทียนการ์ตูน แบบที่ 14

รหัส 5668882300851-15
เทียนการ์ตูน แบบที่ 15

รหัส 5668882300851-16
เทียนการ์ตูน แบบที่ 16

รหัส 5668882300851-17
เทียนการ์ตูน แบบที่ 17