ป้ายห้อยกิ๊ฟช็อป
- 90-100 อัน/มัด
- ราคา sme ซื้อ 10 มัดขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 60092-1
ป้ายห้อยกิ๊ฟช็อป สีขาวลายเชอร์รี่
น้ำหนัก/มัด 65 กรัม
ราคาปลีก/มัด 30.-
ราคา sme/มัด 29.-

รหัส 60092-2
ป้ายห้อยกิ๊ฟช็อป สีขาวลายโบว์แดง
น้ำหนัก/มัด 95 กรัม
ราคาปลีก/มัด 30.-
ราคา sme/มัด 29.-

รหัส 60092-3
ป้ายห้อยกิ๊ฟช็อป สีขาวรูปหมี
น้ำหนัก/มัด 80 กรัม
ราคาปลีก/มัด 30.-
ราคา sme/มัด 29.-

รหัส 60092-4
ป้ายห้อยกิ๊ฟช็อป สีชมพูรูปหมี
น้ำหนัก/มัด 65 กรัม
ราคาปลีก/มัด 30.-
ราคา sme/มัด 29.-