อุปกรณ์สำนักงาน
- ราคา sme สินค้าขายแพ็คซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป // สินค้าขายเป็นชิ้น ซื้อยกแพ็ค
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 6935205372826
ปากกาเขียนถุงแบบแห้งไวมี 2 หัว-สีแดง
น้ำหนัก/ด้าม 13 กรัม
12 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 11.-
ราคา sme/ด้าม 10.-

รหัส 6921734968241
ปากกาเขียนถุงแบบแห้งไวมี 2 หัว-สีดำ
น้ำหนัก/ด้าม 13 กรัม
12 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 11.-
ราคา sme/ด้าม 10.-

รหัส 6947503702410
ปากกาเขียนแผ่น CD 2 หัว สีดำ APM 21372
น้ำหนัก/ด้าม 43 กรัม
12 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 17.-
ราคา sme/ด้าม 16.-

รหัส 6935205372819
ปากกาเขียนถุงแบบแห้งไวมี 2 หัว-สีน้ำเงิน
น้ำหนัก/ด้าม 13 กรัม
12 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 11.-
ราคา sme/ด้าม 10.-

รหัส 6947503702403
ปากกาเขียนแผ่น CD 2 หัว สีน้ำเงิน APM 21372
น้ำหนัก/ด้าม 43 กรัม
12 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 17.-
ราคา sme/ด้าม 16.-

รหัส 10801
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4
น้ำหนัก/แพ็ค 1000 กรัม
80 แผ่น/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 133.-
ราคา sme/แพ็ค 123.-

รหัส 8851891000080
กระดาษ A4 (70 แกรม) IQ Brand Business น้ำเงิน
น้ำหนัก/รีม 2220 กรัม
500 แผ่น/รีม
ราคาปลีก/รีม 95.-
ราคา sme/รีม 93.-

รหัส 6933631506792
เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 สีน้ำเงิน (ABS 92748)
น้ำหนัก/อัน 137 กรัม
12 อัน/กล่อง
ราคาปลีก/อัน 94.-
ราคา sme/อัน 90.-

รหัส 6957871002746
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 คละสี
น้ำหนัก/อัน 91 กรัม
1 อัน/กล่อง
ราคาปลีก/อัน 90.-
ราคา sme/อัน 84.-

รหัส 6957871002746-1
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 สีน้ำเงิน
น้ำหนัก/อัน 91 กรัม
1 อัน/กล่อง
ราคาปลีก/อัน 90.-
ราคา sme/อัน 84.-

รหัส 6957871002746-2
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 สีดำ
น้ำหนัก/อัน 91 กรัม
1 อัน/กล่อง
ราคาปลีก/อัน 90.-
ราคา sme/อัน 84.-

รหัส 6957871002746-3
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 สีเทา
น้ำหนัก/อัน 91 กรัม
1 อัน/กล่อง
ราคาปลีก/อัน 90.-
ราคา sme/อัน 84.-

รหัส 964458665870
ลวดเย็บกระดาษ No.10-M XGN
น้ำหนัก/กล่อง 56 กรัม
1 กล่อง
ราคาปลีก/กล่อง 10.-
ราคา sme/กล่อง 9.-

รหัส 6925282216137
ลวดเย็บกระดาษ M&G No.10
น้ำหนัก/กล่อง 61 กรัม
10 กล่อง/แพ็ค
ราคาปลีก/กล่อง 10.-
ราคา sme/กล่อง 9.-

รหัส 9082545
เครื่องยิงป้ายติดราคา สีน้ำเงิน
น้ำหนัก/เครื่อง 416 กรัม
1 เครื่อง
ราคาปลีก/เครื่อง 174.-
ราคา sme/เครื่อง 167.-

รหัส 9082542
สติกเกอร์ราคา 400 ดวงx10 ม้วน
น้ำหนัก/ 251 กรัม
10 ม้วน/แพ็ค
ราคาปลีก/ 64.-
ราคา sme/ 62.-

รหัส 6947503754525
ปากกาไฮไลท์ M&G สีเหลือง
น้ำหนัก/แท่ง 54 กรัม
48 แท่ง/แพ็ค
ราคาปลีก/แท่ง 20.-
ราคา sme/แท่ง 19.-

รหัส 6947503754532
ปากกาไฮไลท์ M&G สีส้ม
น้ำหนัก/แท่ง 54 กรัม
48 แท่ง/แพ็ค
ราคาปลีก/แท่ง 20.-
ราคา sme/แท่ง 19.-

รหัส 6947503754549
ปากกาไฮไลท์ M&G สีชมพู
น้ำหนัก/แท่ง 54 กรัม
48 แท่ง/แพ็ค
ราคาปลีก/แท่ง 20.-
ราคา sme/แท่ง 19.-

รหัส 6947503754556
ปากกาไฮไลท์ M&G สีม่วง
น้ำหนัก/แท่ง 54 กรัม
48 แท่ง/แพ็ค
ราคาปลีก/แท่ง 20.-
ราคา sme/แท่ง 19.-

รหัส 6947503754563
ปากกาไฮไลท์ M&G สีฟ้า
น้ำหนัก/แท่ง 54 กรัม
48 แท่ง/แพ็ค
ราคาปลีก/แท่ง 20.-
ราคา sme/แท่ง 19.-

รหัส 6947503754570
ปากกาไฮไลท์ M&G สีเขียว
น้ำหนัก/แท่ง 54 กรัม
48 แท่ง/แพ็ค
ราคาปลีก/แท่ง 20.-
ราคา sme/แท่ง 19.-

รหัส 8859683100963
ปากกาลูกลื่น สีเงิน A12
น้ำหนัก/ด้าม 42 กรัม
40 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 10.-
ราคา sme/ด้าม 9.-

รหัส 6937168848653
ปากกามาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน 2 หัว M05
น้ำหนัก/ด้าม 55 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 14.-
ราคา sme/ด้าม 13.-

รหัส 6933631541298
ปากกา Marker M01 สีดำ
น้ำหนัก/ด้าม 42 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 17.-
ราคา sme/ด้าม 16.-

รหัส 6933631541304
ปากกา Marker M01 สีน้ำเงิน
น้ำหนัก/ด้าม 42 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 17.-
ราคา sme/ด้าม 16.-

รหัส 6937168848240
ปากกา Marker 2 หัว M05 สีดำ
น้ำหนัก/ด้าม 55 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 14.-
ราคา sme/ด้าม 13.-

รหัส 6941255167244
ไม้บรรทัด 30 cm. ARL960G4
น้ำหนัก/อัน 127 กรัม
90 อัน/กล่อง
ราคาปลีก/อัน 19.-
ราคา sme/อัน 18.-

รหัส 6953787301676
ปากกาลูกลื่นตั้งโต๊ะ 0.7 สีน้ำเงิน ABP64873
น้ำหนัก/ด้าม 78 กรัม
24 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 35.-
ราคา sme/ด้าม 34.-

รหัส 51000-01
ปากกาลูกลื่น 0.7 สีน้ำเงิน BP0048
น้ำหนัก/ด้าม 42 กรัม
24 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 10.-
ราคา sme/ด้าม 9.-

รหัส 6931747141180
ปากกาเคมีสีดำ 2 หัว APMY1871
น้ำหนัก/ด้าม 55 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 18.-
ราคา sme/ด้าม 17.-

รหัส 6933631547054
ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน S01
น้ำหนัก/ด้าม 48 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 18.-
ราคา sme/ด้าม 17.-

รหัส 6933631547061
ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ S01
น้ำหนัก/ด้าม 48 กรัม
10 ด้าม/กล่อง
ราคาปลีก/ด้าม 18.-
ราคา sme/ด้าม 17.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
6935205372826
ปากกาเขียนถุงแบบแห้งไวมี 2 หัว-สีแดง ขนาด ยาว 14 ซม. 13 กรัม 12 ด้าม/กล่อง 11 /ด้าม 10 /ด้าม
6921734968241
ปากกาเขียนถุงแบบแห้งไวมี 2 หัว-สีดำ ขนาด ยาว 14 ซม. 13 กรัม 12 ด้าม/กล่อง 11 /ด้าม 10 /ด้าม
6947503702410
ปากกาเขียนแผ่น CD 2 หัว สีดำ APM 21372 ขนาด 43 กรัม 12 ด้าม/กล่อง 17 /ด้าม 16 /ด้าม
6935205372819
ปากกาเขียนถุงแบบแห้งไวมี 2 หัว-สีน้ำเงิน ขนาด ยาว 14 ซม. 13 กรัม 12 ด้าม/กล่อง 11 /ด้าม 10 /ด้าม
6947503702403
ปากกาเขียนแผ่น CD 2 หัว สีน้ำเงิน APM 21372 ขนาด 43 กรัม 12 ด้าม/กล่อง 17 /ด้าม 16 /ด้าม
10801
กระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน ขนาด A4 ขนาด 20x30 ซม. 1000 กรัม 80 แผ่น/แพ็ค 133 /แพ็ค 123 /แพ็ค
8851891000080
กระดาษ A4 (70 แกรม) IQ Brand Business น้ำเงิน ขนาด 20x30 ซม. 2220 กรัม 500 แผ่น/รีม 95 /รีม 93 /รีม
6933631506792
เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 สีน้ำเงิน (ABS 92748) ขนาด 137 กรัม 12 อัน/กล่อง 94 /อัน 90 /อัน
6957871002746
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 คละสี ขนาด 91 กรัม 1 อัน/กล่อง 90 /อัน 84 /อัน
6957871002746-1
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 สีน้ำเงิน ขนาด 91 กรัม 1 อัน/กล่อง 90 /อัน 84 /อัน
6957871002746-2
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 สีดำ ขนาด 91 กรัม 1 อัน/กล่อง 90 /อัน 84 /อัน
6957871002746-3
เครื่องเย็บกระดาษ No.274 สีเทา ขนาด 91 กรัม 1 อัน/กล่อง 90 /อัน 84 /อัน
964458665870
ลวดเย็บกระดาษ No.10-M XGN ขนาด 56 กรัม 1 กล่อง 10 /กล่อง 9 /กล่อง
6925282216137
ลวดเย็บกระดาษ M&G No.10 ขนาด 61 กรัม 10 กล่อง/แพ็ค 10 /กล่อง 9 /กล่อง
9082545
เครื่องยิงป้ายติดราคา สีน้ำเงิน ขนาด ยาว 23 สูง 14 ซม. 416 กรัม 1 เครื่อง 174 /เครื่อง 167 /เครื่อง
9082542
สติกเกอร์ราคา 400 ดวงx10 ม้วน ขนาด 251 กรัม 10 ม้วน/แพ็ค 64 / 62 /
6947503754525
ปากกาไฮไลท์ M&G สีเหลือง ขนาด 54 กรัม 48 แท่ง/แพ็ค 20 /แท่ง 19 /แท่ง
6947503754532
ปากกาไฮไลท์ M&G สีส้ม ขนาด 54 กรัม 48 แท่ง/แพ็ค 20 /แท่ง 19 /แท่ง
6947503754549
ปากกาไฮไลท์ M&G สีชมพู ขนาด 54 กรัม 48 แท่ง/แพ็ค 20 /แท่ง 19 /แท่ง
6947503754556
ปากกาไฮไลท์ M&G สีม่วง ขนาด 54 กรัม 48 แท่ง/แพ็ค 20 /แท่ง 19 /แท่ง
6947503754563
ปากกาไฮไลท์ M&G สีฟ้า ขนาด 54 กรัม 48 แท่ง/แพ็ค 20 /แท่ง 19 /แท่ง
6947503754570
ปากกาไฮไลท์ M&G สีเขียว ขนาด 54 กรัม 48 แท่ง/แพ็ค 20 /แท่ง 19 /แท่ง
8859683100963
ปากกาลูกลื่น สีเงิน A12 ขนาด 42 กรัม 40 ด้าม/กล่อง 10 /ด้าม 9 /ด้าม
6937168848653
ปากกามาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน 2 หัว M05 ขนาด 55 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 14 /ด้าม 13 /ด้าม
6933631541298
ปากกา Marker M01 สีดำ ขนาด 42 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 17 /ด้าม 16 /ด้าม
6933631541304
ปากกา Marker M01 สีน้ำเงิน ขนาด 42 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 17 /ด้าม 16 /ด้าม
6937168848240
ปากกา Marker 2 หัว M05 สีดำ ขนาด 55 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 14 /ด้าม 13 /ด้าม
6941255167244
ไม้บรรทัด 30 cm. ARL960G4 ขนาด 127 กรัม 90 อัน/กล่อง 19 /อัน 18 /อัน
6953787301676
ปากกาลูกลื่นตั้งโต๊ะ 0.7 สีน้ำเงิน ABP64873 ขนาด 78 กรัม 24 ด้าม/กล่อง 35 /ด้าม 34 /ด้าม
51000-01
ปากกาลูกลื่น 0.7 สีน้ำเงิน BP0048 ขนาด 42 กรัม 24 ด้าม/กล่อง 10 /ด้าม 9 /ด้าม
6931747141180
ปากกาเคมีสีดำ 2 หัว APMY1871 ขนาด 55 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 18 /ด้าม 17 /ด้าม
6933631547054
ปากกาไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน S01 ขนาด 48 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 18 /ด้าม 17 /ด้าม
6933631547061
ปากกาไวท์บอร์ด สีดำ S01 ขนาด 48 กรัม 10 ด้าม/กล่อง 18 /ด้าม 17 /ด้าม