เทปรัดธนบัตร
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/ม้วน
จำนวน
ราคาปลีก/ม้วน
ราคา sme/ม้วน
1 51501-1 เทปพลาสติก 20 มิล (รัดธนบัตร) ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 150 เมตร 433 กรัม 40 ม้วน/ลัง 204 201
2 51501-2 เทปพลาสติก 30 มิล (รัดธนบัตร) ขนาด กว้าง 3 ซม. ยาว 150 เมตร 704 กรัม 28 ม้วน/ลัง 272 267
3 51502-1 เทปกระดาษ 20 มิล (รัดธนบัตร) ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 150 เมตร 374 กรัม 40 ม้วน/ลัง 117 114
4 51502-2 เทปกระดาษ 30 มิล (รัดธนบัตร) ขนาด กว้าง 3 ซม. ยาว 150 เมตร 526 กรัม 28 ม้วน/ลัง 124 121


51501-1
เทปพลาสติก 20 มิล (รัดธนบัตร)
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 150 เมตร
น้ำหนัก/ม้วน 433 กรัม
จำนวน 40 ม้วน/ลัง
ราคาปลีก/ม้วน 204.-
ราคา sme/ม้วน 201.-

51501-2
เทปพลาสติก 30 มิล (รัดธนบัตร)
ขนาด กว้าง 3 ซม. ยาว 150 เมตร
น้ำหนัก/ม้วน 704 กรัม
จำนวน 28 ม้วน/ลัง
ราคาปลีก/ม้วน 272.-
ราคา sme/ม้วน 267.-

51502-1
เทปกระดาษ 20 มิล (รัดธนบัตร)
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 150 เมตร
น้ำหนัก/ม้วน 374 กรัม
จำนวน 40 ม้วน/ลัง
ราคาปลีก/ม้วน 117.-
ราคา sme/ม้วน 114.-

51502-2
เทปกระดาษ 30 มิล (รัดธนบัตร)
ขนาด กว้าง 3 ซม. ยาว 150 เมตร
น้ำหนัก/ม้วน 526 กรัม
จำนวน 28 ม้วน/ลัง
ราคาปลีก/ม้วน 124.-
ราคา sme/ม้วน 121.-