ฟิล์มปิดผนึกป้องกันการรั่วไหล
- เหมาะสำหรับ ปิดปากแก้วเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้น้ำไหล
- ราคา sme ซื้อ 10 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

รหัส 51010-1
ฟิล์มปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 10 ซม.
ขนาด 10 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 160 กรัม
จำนวน 500 แผ่น/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 75.-
ราคา sme/แพ็ค 69.-

รหัส 51010-2
ฟิล์มปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 12 ซม.
ขนาด 12 ซม.
น้ำหนัก/แพ็ค 220 กรัม
จำนวน 500 แผ่น/แพ็ค
ราคาปลีก/แพ็ค 87.-
ราคา sme/แพ็ค 81.-

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
51010-1
ฟิล์มปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 10 ซม. ขนาด 10 ซม. 160 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 75 69
51010-2
ฟิล์มปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 12 ซม. ขนาด 12 ซม. 220 กรัม 500 แผ่น/แพ็ค 87 81