ทิชชู่ ก้านสำลี
- ราคา sme ซื้อ ยกแพ็ค หรือ ตามจำนวนที่กำหนด
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 60086
กระดาษชำระแบบม้วน
น้ำหนัก/ห่อ 460 กรัม
10 ม้วน
ราคาปลีก 50.-
ราคา sme 49.-

รหัส 6923160501689
กระดาษทิชชู่เปียก lucky care
น้ำหนัก/ห่อ 360 กรัม
6 ห่อ/แพ็ค
ราคาปลีก 19.-
ราคา sme 18.-

รหัส 6923160501696
กระดาษทิชชู่เปียก กลิ่นแป้งเด็ก lucky care
น้ำหนัก/ห่อ 360 กรัม
6 ห่อ/แพ็ค
ราคาปลีก 19.-
ราคา sme 18.-

รหัส 6944912425541
กระดาษทิชชู่เปียก ขนาด 20 แผ่น
น้ำหนัก/ห่อ 215 กรัม
2 ห่อ/แพ็ค
ราคาปลีก 9.-
ราคา sme 8.-

รหัส 60123
กระดาษทิชชู่ 100 แผ่น
น้ำหนัก/ห่อ 90 กรัม
10 ห่อ
ราคาปลีก 10.-
ราคา sme 9.-

รหัส 8857127479507
ทิชชุ่ ลัคกี้ 170 แผ่น
น้ำหนัก/ห่อ 225 กรัม
6 ห่อ/แพ็ค
ราคาปลีก 19.-
ราคา sme 18.-

รหัส 8859024609100
กระดาษทิชชู่พันแก้วสีน้ำตาล SUNPAC
น้ำหนัก/ห่อ 444 กรัม
200 ชิ้น/แพ็ค
ราคาปลีก 50.-
ราคา sme 49.-

รหัส 8857127479347
ก้านสำลีบริสุทธิ์ 100 ก้าน
น้ำหนัก/ห่อ 50 กรัม
3 ห่อ/แพ็ค
ราคาปลีก 23.-
ราคา sme 22.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
60086
กระดาษชำระแบบม้วน 460 กรัม 10 ม้วน 50 49
2
6923160501689
กระดาษทิชชู่เปียก lucky care 360 กรัม 6 ห่อ/แพ็ค 19 18
3
6923160501696
กระดาษทิชชู่เปียก กลิ่นแป้งเด็ก lucky care 360 กรัม 6 ห่อ/แพ็ค 19 18
4
6944912425541
กระดาษทิชชู่เปียก ขนาด 20 แผ่น 215 กรัม 2 ห่อ/แพ็ค 9 8
5
60123
กระดาษทิชชู่ 100 แผ่น 90 กรัม 10 ห่อ 10 9
6
8857127479507
ทิชชุ่ ลัคกี้ 170 แผ่น 225 กรัม 6 ห่อ/แพ็ค 19 18
7
8859024609100
กระดาษทิชชู่พันแก้วสีน้ำตาล SUNPAC 444 กรัม 200 ชิ้น/แพ็ค 50 49
8
8857127479347
ก้านสำลีบริสุทธิ์ 100 ก้าน 50 กรัม 3 ห่อ/แพ็ค 23 22

ทิชชู่ ราคา/แพ็ค
- ราคา sme ซื้อยกลัง
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)


รหัส 51110-01
ทิชชู่ แผ่นเล็ก BEAR 210 แผ่น [ห่อฟ้า]
น้ำหนัก/แพ็ค 662 กรัม
10 ห่อ/แพ็ค-10 แพ็ค/ลูก
ราคาปลีก/แพ็ค 45.-
ราคา sme/แพ็ค 44.-

รหัส 51110-02
ทิชชู่ แผ่นใหญ่ BEAR 240 แผ่น [ห่อฟ้า]
น้ำหนัก/แพ็ค 662 กรัม
3 ห่อ/แพ็ค-40 แพ็ค/ลูก
ราคาปลีก/แพ็ค 25.-
ราคา sme/แพ็ค 24.-

รหัส 6948567203211
ทิชชู่ W0012 ห่อแดง 8.5 X 15 cm. (แพ็ค)
น้ำหนัก/แพ็ค 514 กรัม
1280 แผ่น/แพ็ค-12 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 38.-
ราคา sme/แพ็ค 37.-

รหัส 6948567803242
ทิชชู่ W0012 ซากุระ 8.5 X 15 cm.
น้ำหนัก/แพ็ค 618 กรัม
1280 แผ่น/แพ็ค-20 แพ็ค/ห่อ
ราคาปลีก/แพ็ค 38.-
ราคา sme/แพ็ค 37.-

รหัส 8857127479514
กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า lucky 170 แผ่นคู่
น้ำหนัก/แพ็ค 1100 กรัม
6 ห่อ/แพ็ค-10 แพ็ค/ถุง
ราคาปลีก/แพ็ค 101.-
ราคา sme/แพ็ค 98.-


ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
1
51110-01
ทิชชู่ แผ่นเล็ก BEAR 210 แผ่น [ห่อฟ้า] 662 กรัม 10 ห่อ/แพ็ค 10 แพ็ค/ลูก 45 44
2
51110-02
ทิชชู่ แผ่นใหญ่ BEAR 240 แผ่น [ห่อฟ้า] 662 กรัม 3 ห่อ/แพ็ค 40 แพ็ค/ลูก 25 24
3
6948567203211
ทิชชู่ W0012 ห่อแดง 8.5 X 15 cm. (แพ็ค) 514 กรัม 1280 แผ่น/แพ็ค 12 แพ็ค/ห่อ 38 37
4
6948567803242
ทิชชู่ W0012 ซากุระ 8.5 X 15 cm. 618 กรัม 1280 แผ่น/แพ็ค 20 แพ็ค/ห่อ 38 37
5
8857127479514
กระดาษทิชชู่เช็ดหน้า lucky 170 แผ่นคู่ 1100 กรัม 6 ห่อ/แพ็ค 10 แพ็ค/ถุง 101 98