กระดาษห่อโรตี
- สัมผัสอาหารร้อนได้
- Best of Quality
- ราคา sme ซื้อยกห่อ
- ราคารวม VAT (รับสินค้าหน้าร้าน/โกดัง)
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาด
น้ำหนัก/แพ็ค
จำนวน
ราคาปลีก/แพ็ค
ราคา sme/แพ็ค
8859024600015
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์
8x8 นิ้ว
1000 1 กก/แพ็ค(30 แพ็ค/ห่อ) 52 50
8859024600039
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์
9x9 นิ้ว
1000 1 กก/แพ็ค(30 แพ็ค/ห่อ) 52 50
8859024600053
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์
10x10 นิ้ว
1232 1 กก/แพ็ค(30 แพ็ค/ห่อ) 52 50
8859024600077
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์
12x12 นิ้ว
1000 1 กก/แพ็ค(30 แพ็ค/ห่อ) 45 44


รหัส 8859024600015
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์

รหัส 8859024600039
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์

รหัส 8859024600053
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์

รหัส 8859024600077
กระดาษห่อโรตี พระอาทิตย์