อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ
- สำหรับสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บความเย็นหรือร้อน
- ควรใช้คู่กับเจลเก็บความเย็นและกล่องโฟม หากต้องการให้เก็บความเย็นได้นานขึ้น
- ควรเลือกไซด์ที่กว้างกว่าขนาดสินค้าเกิน 2 เซนติเมตรขึ้นไป *
- ฉนวนหนา 3 มม.
- ราคา sme ซื้อ 5 แพ็คขึ้นไป
- ราคารวม VAT (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
น้ำหนัก
จำนวน
ราคาปลีก
ราคา sme
1
13593-1
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 20x30+5.2 cm 840 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 113 108
2
13593-2
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 24.8x24.9+5 ซม. 819 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 113 108
3
13593-3
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 24.5x29.9+5.1 ซม. 933 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 149 143
4
13593-4
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 24.3x34.5+5 ซม. 1178 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 200 193
5
13593-5
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 29.3x29.9+5.6 ซม. 1240 กรัม 60 ใบ/แพ็ค 193 185
6
13593-6
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 28.4x34.4+5.5 ซม. 1037 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 169 162
7
13593-7
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 29.4x25+4.5 ซม. 881 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 169 162
8
13593-8
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว) ขนาด 38.4x44.3+4.4 ซม. 1715 กรัม 50 ใบ/แพ็ค 224 215
9
13592-1
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (A) (ไม่มีฝากาว) ขนาด 20x15 ซม. 150 กรัม 50 ใบ/มัด 98 91
10
13592-2
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (B) (ไม่มีฝากาว) ขนาด 25x20 ซม. 250 กรัม 50 ใบ/มัด 132 123
11
13592-3
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (C) (ไม่มีฝากาว) ขนาด 35x25 ซม. 450 กรัม 50 ใบ/มัด 208 194
12
13592-4
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (D) (ไม่มีฝากาว) ขนาด 35x30 ซม. 500 กรัม 50 ใบ/มัด 240 223
13
13592-5
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (E) (ไม่มีฝากาว) ขนาด 40x30 ซม. 550 กรัม 50 ใบ/มัด 237 220
14
13592-6
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (F) (ไม่มีฝากาว) ขนาด 40x35 ซม. 650 กรัม 50 ใบ/มัด 312 290


13593-1
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 20x30+5.2 cm
น้ำหนัก 840 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 113.-
ราคา sme 108.-

13593-2
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 24.8x24.9+5 ซม.
น้ำหนัก 819 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 113.-
ราคา sme 108.-

13593-3
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 24.5x29.9+5.1 ซม.
น้ำหนัก 933 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 149.-
ราคา sme 143.-

13593-4
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 24.3x34.5+5 ซม.
น้ำหนัก 1178 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 200.-
ราคา sme 193.-

13593-5
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 29.3x29.9+5.6 ซม.
น้ำหนัก 1240 กรัม
จำนวน 60 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 193.-
ราคา sme 185.-

13593-6
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 28.4x34.4+5.5 ซม.
น้ำหนัก 1037 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 169.-
ราคา sme 162.-

13593-7
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 29.4x25+4.5 ซม.
น้ำหนัก 881 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 169.-
ราคา sme 162.-

13593-8
EPE FOIL BAG+Flap (ฝากาว)
ขนาด 38.4x44.3+4.4 ซม.
น้ำหนัก 1715 กรัม
จำนวน 50 ใบ/แพ็ค
ราคาปลีก 224.-
ราคา sme 215.-

13592-1
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (A) (ไม่มีฝากาว)
ขนาด 20x15 ซม.
น้ำหนัก 150 กรัม
จำนวน 50 ใบ/มัด
ราคาปลีก 98.-
ราคา sme 91.-

13592-2
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (B) (ไม่มีฝากาว)
ขนาด 25x20 ซม.
น้ำหนัก 250 กรัม
จำนวน 50 ใบ/มัด
ราคาปลีก 132.-
ราคา sme 123.-

13592-3
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (C) (ไม่มีฝากาว)
ขนาด 35x25 ซม.
น้ำหนัก 450 กรัม
จำนวน 50 ใบ/มัด
ราคาปลีก 208.-
ราคา sme 194.-

13592-4
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (D) (ไม่มีฝากาว)
ขนาด 35x30 ซม.
น้ำหนัก 500 กรัม
จำนวน 50 ใบ/มัด
ราคาปลีก 240.-
ราคา sme 223.-

13592-5
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (E) (ไม่มีฝากาว)
ขนาด 40x30 ซม.
น้ำหนัก 550 กรัม
จำนวน 50 ใบ/มัด
ราคาปลีก 237.-
ราคา sme 220.-

13592-6
อลูมิเนียมฟอยด์ฉนวนเก็บอุณหภูมิ (F) (ไม่มีฝากาว)
ขนาด 40x35 ซม.
น้ำหนัก 650 กรัม
จำนวน 50 ใบ/มัด
ราคาปลีก 312.-
ราคา sme 290.-

Lights
Lights
Lights
Lights